IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.021 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-38-2ASarsenicSEDIM3.20 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.033 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.052 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.085 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.13 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.07 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.13 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.046 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.711 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.055 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-48-4COcobaltSEDIM18.90 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-47-3CRchromiumSEDIM42.60 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-50-8CUcopperSEDIM46.10 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.02 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.12 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7439-97-6HGmercurySEDIM0.191 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.063 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.024 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-02-0NInickelSEDIM40.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.057 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7439-92-1PBleadSEDIM27.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.11 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-62-2VvanadiumSEDIM36.40 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-66-6ZNzincSEDIM181.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.011 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.39 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.032 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.032 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.071 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.097 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.026 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
80-05-7BPABisphenol ASEDIM0.05qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.0017 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.0014 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.0029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.0029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.0019 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.0005qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.0005qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.661 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.026 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-48-4COcobaltSEDIM19.30 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-47-3CRchromiumSEDIM49.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-50-8CUcopperSEDIM49.80 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM15.60 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.077 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7439-97-6HGmercurySEDIM0.124 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM5.89 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.017 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-02-0NInickelSEDIM46.90 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7439-92-1PBleadSEDIM29.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.067 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.011 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM4.23 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
3380-34-5TRICLOSANTriclosanSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-62-2VvanadiumSEDIM52.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-66-6ZNzincSEDIM187.00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.02 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-38-2ASarsenicSEDIM3.49 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.028 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.045 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.088 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.13 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.066 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.12 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.037 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.751 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.048 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-48-4COcobaltSEDIM20.60 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-47-3CRchromiumSEDIM45.00 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-50-8CUcopperSEDIM49.20 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.014 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7439-97-6HGmercurySEDIM0.15 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.056 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.03 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-02-0NInickelSEDIM43.70 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.042 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7439-92-1PBleadSEDIM27.30 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.089 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-62-2VvanadiumSEDIM42.30 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-66-6ZNzincSEDIM194.00 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
 AMPAAMPASEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
7440-38-2ASarsenicSEDIM3.80 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.057 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.078 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.0009 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
123