IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,021 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-38-2ASarsenicSEDIM3,20 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,033 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,052 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,085 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,13 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,07 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,13 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,046 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,711 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,055 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-48-4COcobaltSEDIM18,90 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-47-3CRchromiumSEDIM42,60 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-50-8CUcopperSEDIM46,10 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,02 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,12 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7439-97-6HGmercurySEDIM0,191 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,063 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,024 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-02-0NInickelSEDIM40,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,057 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7439-92-1PBleadSEDIM27,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,11 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-62-2VvanadiumSEDIM36,40 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
7440-66-6ZNzincSEDIM181,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön 1D
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,011 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-38-2ASarsenicSEDIM4,39 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,032 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,032 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,071 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,097 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,026 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
80-05-7BPABisphenol ASEDIM0,05qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,0017 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,0014 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,0029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,0029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,0019 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,0005qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,0005qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,661 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,026 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-48-4COcobaltSEDIM19,30 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-47-3CRchromiumSEDIM49,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-50-8CUcopperSEDIM49,80 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM15,60 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,077 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7439-97-6HGmercurySEDIM0,124 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM5,89 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,017 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-02-0NInickelSEDIM46,90 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,029 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7439-92-1PBleadSEDIM29,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,067 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,011 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM4,23 µg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
3380-34-5TRICLOSANTriclosanSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-62-2VvanadiumSEDIM52,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
7440-66-6ZNzincSEDIM187,00 mg/kg dw2014-11-12Frösjön söderD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,02 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-38-2ASarsenicSEDIM3,49 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,028 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,045 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,088 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,13 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,066 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,12 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,037 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,751 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,048 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-48-4COcobaltSEDIM20,60 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-47-3CRchromiumSEDIM45,00 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-50-8CUcopperSEDIM49,20 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,014 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,10 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7439-97-6HGmercurySEDIM0,15 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,056 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,03 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-02-0NInickelSEDIM43,70 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,042 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7439-92-1PBleadSEDIM27,30 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,089 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-62-2VvanadiumSEDIM42,30 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
7440-66-6ZNzincSEDIM194,00 mg/kg dw2014-11-13Frösjön 2D
 AMPAAMPASEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
7440-38-2ASarsenicSEDIM3,80 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,057 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,078 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,021 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,0009 mg/kg dw2014-11-13Frösjön norrD
123