IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM10.10 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0.441 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
21145-77-7AHTNtonalideSLAM0.37 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7440-38-2ASarsenicSLAM3.44 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSLAM0.05bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SLAM1.30 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SLAM1.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SLAM0.67 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SLAM0.48 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SLAM310.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SLAM0.13 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SLAM7.40 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SLAM7.20 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
128-37-0BHTButylhydroxytolueneSLAM1.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
80-05-7BPABisphenol ASLAM0.05bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SLAM1300.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SLAM150.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM2500.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM10.00bpg/g dw2014-09-22RyaverketO
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM23.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM910.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM150.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM580.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM3.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM120.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM140.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM4.40 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.695 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0.21 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0.22 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM24.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1.30 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0.69 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM470.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1.20 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM3.60 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM1.30 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM11.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM0.91 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM0.69 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM0.41 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM58.00 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM0.47 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM1.10 pg/g dw2014-09-22RyaverketO
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM1.54 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7440-48-4COcobaltSLAM6.12 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7440-47-3CRchromiumSLAM21.20 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7440-50-8CUcopperSLAM377.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM180.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM8300.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM1500.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0.02 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM100.00 µg/kg dw2014-09-22RyaverketO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM7.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0.95 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM3.50 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM37.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0.01 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM56.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM21.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0.01bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0.05bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
 DOTINdioctyltinSLAM10.00bµg/kg dw2014-09-22RyaverketO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM6.00bµg/kg dw2014-09-22RyaverketO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateSLAM1400.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
 GR-PFOSPerfluorooctane sulfonate branchedSLAM0.602 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
 GR-PFOSAMPerfluorooctane sulfonamide (grenad)SLAM0.267 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM6.20 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
7439-97-6HGmercurySLAM0.588 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM12.00 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM3.60 µg/g dw2014-09-22RyaverketO
 LI-PFOSPerfluorooctane sulfonate linear-chainSLAM6.873 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
 LI-PFOSAMPerfluorooctane sulfonamide (linjär)SLAM0.874 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM84.00 µg/kg dw2014-09-22RyaverketO
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM1.60 µg/g dw2014-09-22RyaverketO
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM81.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM220.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM44.00 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
81-14-1MKmusk ketoneSLAM0.001bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM2.30 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
 MOTINmonooctyltinSLAM17.00 µg/kg dw2014-09-22RyaverketO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM6.00bµg/kg dw2014-09-22RyaverketO
81-15-2MXmusk xyleneSLAM0.004 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7440-02-0NInickelSLAM16.70 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0.10bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0.10bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
7439-92-1PBleadSLAM24.10 mg/kg dw2014-09-22RyaverketO
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2014-09-22RyaverketO
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0.01bng/g dw2014-09-22RyaverketO
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM1.53 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM1.44 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM1.141 ng/g dw2014-09-22RyaverketO
12345678910...