IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-22Malmö reningsverkM
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM45,00 µg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Perstorp reningsverkM
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM47,00 µg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-22Ystad reningsverkM
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
105-97-5DDADidecyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM1,00 µg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
123-79-5DOADioctyladipateSLAM94,00bµg/kg dw2004-09-28Himmerfjärdsverket reningsverkAB
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM97,00 µg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-02Arvika reningsverkS
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM35,00 µg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-19Skåre reningsverkS
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM1200,00 µg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Kristinehamn reningsverkS
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM300,00 µg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-16TivoliverketY
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM1000,00 µg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-11-10Bodum reningsverkY
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM1300,00 µg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-05Lidköping reningsverk, primärO
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
105-97-5DDADidecyladipateSLAM54,00 µg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM110,00 µg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-04Vara reningsverkO
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM1200,00 µg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-09-29Åmål reningsverkO
105-99-7DBADibutyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
105-97-5DDADidecyladipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
141-28-6DEAPDietyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
103-23-1DEHADi(2-ethylhexyl) adipateSLAM10,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
141-04-8DIBADi-iso-butyladipateSLAM13,00 µg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
27178-16-1DIDADi-iso-decyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
1330-86-5DIOADi-iso-octyladipateSLAM50,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
123-79-5DOADioctyladipateSLAM5,00bµg/kg dw2004-10-26Finspångs reningsverkD
105-99-7DBADibutyladipateVATTEN0,05bµg/l2004-11-30Stenungsund, A1O
105-97-5DDADidecyladipateVATTEN0,05bµg/l2004-11-30Stenungsund, A1O
141-28-6DEAPDietyladipateVATTEN0,01bµg/l2004-11-30Stenungsund, A1O
12345678910...