IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,011qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,90qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,034 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-38-2ASarsenicSEDIM5,09 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,085 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,099 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,078 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,21 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SEDIM25,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,02qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,081 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,078 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,905 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,099 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-48-4COcobaltSEDIM22,50 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-47-3CRchromiumSEDIM60,70 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-50-8CUcopperSEDIM59,40 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,024 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM43,50 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM1,40 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0,11 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0,55 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0,065 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-18-0DNPPDi-pentylftalatSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
72-20-8ENDendrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,16 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneSEDIM50,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM3,10 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7439-97-6HGmercurySEDIM0,251 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM7,50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM2,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,09 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
465-73-6ISODisodrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM19,10 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,02 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM25,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-02-0NInickelSEDIM53,00 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM2,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM10,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM0,47 %2014-09-04SkarholmenC
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,062 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7439-92-1PBleadSEDIM31,70 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,14 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
 SCYCLDISum CyclodienesSEDIM0,002qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
 SPBDE-2PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154SEDIM0,65qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM32,80 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM0,77 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
297-78-9TELODtelodrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
108-88-3TOLtolueneSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-62-2VvanadiumSEDIM58,80 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-66-6ZNzincSEDIM272,00 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,01qmg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,90qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0,001qmg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,02qmg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
7440-38-2ASarsenicSEDIM11,40 mg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,019 mg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,026 mg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,024 mg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,031 mg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0,05qmg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,50qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1,00qµg/kg dw2014-09-08DannemorasjönC
12345678910...