IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.90qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.45 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.012 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.616 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-48-4COcobaltSEDIM21.70 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-47-3CRchromiumSEDIM84.10 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-50-8CUcopperSEDIM49.00 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM4.33 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM0.93 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.061 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
131-18-0DNPPDi-pentylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
72-20-8ENDendrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.015 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneSEDIM50.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7439-97-6HGmercurySEDIM0.094 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM7.50qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
465-73-6ISODisodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM5.16 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.02 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-02-0NInickelSEDIM55.80 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM10.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM0.51 %2014-09-04ÖrsundsbroC
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7439-92-1PBleadSEDIM25.40 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.012 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
 SCYCLDISum CyclodienesSEDIM0.002qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
 SPBDE-2PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154SEDIM0.65qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3.18 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM0.32 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
297-78-9TELODtelodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
108-88-3TOLtolueneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-62-2VvanadiumSEDIM102.00 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-66-6ZNzincSEDIM201.00 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.90qµg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.81 mg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.20qµg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.20qµg/kg dw2014-09-04Alsta sjöC
12345678910...