IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.011qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.90qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.034 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-38-2ASarsenicSEDIM5.09 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.085 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.099 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.078 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.21 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.081 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.078 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.905 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.099 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-48-4COcobaltSEDIM22.50 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-47-3CRchromiumSEDIM60.70 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7440-50-8CUcopperSEDIM59.40 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.024 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM43.50 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM1.40 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0.11 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.55 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0.065 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
131-18-0DNPPDi-pentylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
72-20-8ENDendrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.16 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneSEDIM50.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM3.10 µg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
7439-97-6HGmercurySEDIM0.251 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM7.50qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.09 mg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
465-73-6ISODisodrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04SkarholmenC
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM2.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.90qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
309-00-2ALDaldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.45 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.012 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.50qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)SEDIM25.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.02qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.616 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-48-4COcobaltSEDIM21.70 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-47-3CRchromiumSEDIM84.10 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
7440-50-8CUcopperSEDIM49.00 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1.00qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM4.33 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM0.93 µg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0.10qµg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0.061 mg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0.001qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0.05qmg/kg dw2014-09-04ÖrsundsbroC
12345678910...