IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.018bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.023bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.023bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.07bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.044 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.032bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.018 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA1.94 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.04bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.094 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA0.03bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.523 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
 SPBDE-3PBDE,sum 47,85,99,100,153,154,209BIOTA0.061 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
NASPFASSum PFASBIOTA2.56 µg/kg ww2014-10-13AspödammenF
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA0.05bµg/kg ww2014-10-13AspödammenF
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.025bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.025bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.07bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.041 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.035bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.037 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA1.03 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.006bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.05bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA0.06bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.0191 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.10bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.02bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
 SPBDE-3PBDE,sum 47,85,99,100,153,154,209BIOTA0.078 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
NASPFASSum PFASBIOTA1.05 µg/kg ww2014-10-02VästersjönF
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA0.03bµg/kg ww2014-10-02VästersjönF
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA1.10 µg/kg ww2014-09-16VätternF
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.24 µg/kg ww2014-09-16VätternF
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA1.20 µg/kg ww2014-09-16VätternF
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.07bµg/kg ww2014-09-16VätternF
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA2.10 µg/kg ww2014-09-16VätternF
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.04 µg/kg ww2014-09-16VätternF
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.31 µg/kg ww2014-09-16VätternF
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.30bµg/kg ww2014-09-16VätternF
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1.4046 µg/kg ww2014-09-16VätternF
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.05bµg/kg ww2014-09-16VätternF
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.80bµg/kg ww2014-09-16VätternF
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.8219 µg/kg ww2014-09-16VätternF
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.50bµg/kg ww2014-09-16VätternF
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA20.5037 µg/kg ww2014-09-16VätternF
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA2.2032 µg/kg ww2014-09-16VätternF
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1.7985 µg/kg ww2014-09-16VätternF
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.50bµg/kg ww2014-09-16VätternF
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.10bµg/kg ww2014-09-16VätternF
 SPBDE-3PBDE,sum 47,85,99,100,153,154,209BIOTA5.00 µg/kg ww2014-09-16VätternF
NASPFASSum PFASBIOTA29.5819 µg/kg ww2014-09-16VätternF
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA1.00bµg/kg ww2014-09-16VätternF