IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.85qng/g dw2015-07-081M
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA6.40qng/g dw2015-07-081M
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.46 ng/g dw2015-07-081M
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA5.90 ng/g dw2015-07-081M
92-24-0BBAbenz[b]anthraceneBIOTA3.50 ng/g dw2015-07-081M
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA16.00 ng/g dw2015-07-081M
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.085qng/g dw2015-07-081M
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.107qng/g dw2015-07-081M
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.107qng/g dw2015-07-081M
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.02qng/g dw2015-07-081M
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.107qng/g dw2015-07-081M
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.24 ng/g dw2015-07-081M
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.107qng/g dw2015-07-081M
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.20 ng/g dw2015-07-081M
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA12.00 ng/g dw2015-07-081M
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA5.40 ng/g dw2015-07-081M
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.40 ng/g dw2015-07-081M
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)BIOTA8.30 pg/g dw2015-07-081M
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)BIOTA0.025qpg/g dw2015-07-081M
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA17.00 pg/g dw2015-07-081M
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)BIOTA0.025qpg/g dw2015-07-081M
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)BIOTA0.66 pg/g dw2015-07-081M
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA0.13qng/g dw2015-07-081M
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA0.18 ng/g dw2015-07-081M
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)BIOTA5.60 pg/g dw2015-07-081M
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)BIOTA1.20 pg/g dw2015-07-081M
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)BIOTA2.60 pg/g dw2015-07-081M
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)BIOTA0.14 pg/g dw2015-07-081M
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA0.13qng/g dw2015-07-081M
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)BIOTA0.025qpg/g dw2015-07-081M
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.17qng/g dw2015-07-081M
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.21qng/g dw2015-07-081M
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)BIOTA2.10 pg/g dw2015-07-081M
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)BIOTA0.11 pg/g dw2015-07-081M
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.043qng/g dw2015-07-081M
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA0.21qpg/g dw2015-07-081M
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA0.18 pg/g dw2015-07-081M
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA2.90 pg/g dw2015-07-081M
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA0.30 pg/g dw2015-07-081M
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA0.13 pg/g dw2015-07-081M
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinBIOTA15.00 pg/g dw2015-07-081M
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranBIOTA0.89 pg/g dw2015-07-081M
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranBIOTA0.76 pg/g dw2015-07-081M
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranBIOTA0.26 pg/g dw2015-07-081M
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranBIOTA0.92 pg/g dw2015-07-081M
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranBIOTA0.21 pg/g dw2015-07-081M
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranBIOTA0.23qpg/g dw2015-07-081M
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranBIOTA0.27 pg/g dw2015-07-081M
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranBIOTA2.70 pg/g dw2015-07-081M
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranBIOTA0.60 pg/g dw2015-07-081M
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranBIOTA0.32 pg/g dw2015-07-081M
218-01-9CHRchryseneBIOTA12.00 ng/g dw2015-07-081M
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA1.30 ng/g dw2015-07-081M
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.45 ng/g dw2015-07-081M
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.26 ng/g dw2015-07-081M
86-73-7FLEfluoreneBIOTA1.40 ng/g dw2015-07-081M
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA19.00 ng/g dw2015-07-081M
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA1.00qng/g dw2015-07-081M
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.35 ng/g dw2015-07-081M
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.043qng/g dw2015-07-081M
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.085qng/g dw2015-07-081M
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.043qng/g dw2015-07-081M
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA11.00 ng/g dw2015-07-081M
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA2.80 ng/g dw2015-07-081M
85-01-8PAphenanthreneBIOTA12.00 ng/g dw2015-07-081M
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.60qng/g dw2015-07-081M
129-00-0PYRpyreneBIOTA15.00 ng/g dw2015-07-081M
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.043qng/g dw2015-07-081M
1746-01-6TCDD2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxinBIOTA0.073qpg/g dw2015-07-081M
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.085qng/g dw2015-07-081M
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.043qng/g dw2015-07-081M
 WDFTEQLsum WHO-PCDD/F-TEQ lowerboundBIOTA0.57 pg/g dw2015-07-081M
 WDFTEQUsum WHO-PCDD/F-TEQ upperboundBIOTA0.85 pg/g dw2015-07-081M
 WPCBTEQLsum WHO-PCB-TEQ lowerboundBIOTA0.07 pg/g dw2015-07-081M
 WPCBTEQUsum WHO-PCB-TEQ upperboundBIOTA0.07 pg/g dw2015-07-081M
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.76qng/g dw2015-07-172G
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA5.80qng/g dw2015-07-172G
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.28 ng/g dw2015-07-172G
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA3.80 ng/g dw2015-07-172G
92-24-0BBAbenz[b]anthraceneBIOTA1.70 ng/g dw2015-07-172G
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA11.00 ng/g dw2015-07-172G
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.078qng/g dw2015-07-172G
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.097qng/g dw2015-07-172G
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.097qng/g dw2015-07-172G
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.02qng/g dw2015-07-172G
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)BIOTA0.097qng/g dw2015-07-172G
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.21 ng/g dw2015-07-172G
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.097qng/g dw2015-07-172G
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.078qng/g dw2015-07-172G
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA7.30 ng/g dw2015-07-172G
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA3.70 ng/g dw2015-07-172G
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.22 ng/g dw2015-07-172G
12345678910...