IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK1.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
21145-77-7AHTNtonalideMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)MARK0.05qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)MARK1.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)MARK0.05qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)MARK0.05qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C10LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C11LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C11MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C12LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C12MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C13LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C13MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C14LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C14MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-74-2DBPTDibutyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-66-2DEPDiethyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateMARK2500.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateMARK2500.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-11-3DMPDimethyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-18-0DNPPDi-pentylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
117-84-0DOPDioctyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateMARK25.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 GALAXLAgalaxolide lactoneMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1222-05-5HHCBgalaxolideMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
NAMDEPLMarknivå nedreMARK0.30 m2014-04-08PetersborgM
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 m2014-04-08PetersborgM
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateMARK20.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1330-78-5TCPTricresyl phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
126-71-6T-I-BPTriisobutyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
NATOCTotal organic carbonMARK   2014-04-08PetersborgM
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
115-86-6TPPTriphenyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
101-20-2TRICLOCAtriclocarbanMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
3380-34-5TRICLOSANTriclosanMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK1.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateMARK10.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
21145-77-7AHTNtonalideMARK2.60 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)MARK0.055 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)MARK3.60 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)MARK0.21 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)MARK0.19 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C10LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C11LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C11MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C12LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C12MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C13LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C13MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 C14LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C14MARK5000.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-74-2DBPTDibutyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateMARK110.00 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-66-2DEPDiethyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateMARK2500.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateMARK2500.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-11-3DMPDimethyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
131-18-0DNPPDi-pentylftalatMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
117-84-0DOPDioctyl phthalateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateMARK25.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
 GALAXLAgalaxolide lactoneMARK3.70 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1222-05-5HHCBgalaxolideMARK13.00 µg/kg dw2014-04-08PetersborgM
NAMDEPLMarknivå nedreMARK0.30 m2014-04-08PetersborgM
NAMDEPUMarknivå övreMARK0.00 m2014-04-08PetersborgM
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateMARK2.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateMARK20.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
1330-78-5TCPTricresyl phosphateMARK100.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
126-71-6T-I-BPTriisobutyl phosphateMARK50.00qµg/kg dw2014-04-08PetersborgM
NATOCTotal organic carbonMARK   2014-04-08PetersborgM
12345678910...