IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
84-66-2DEPDiethyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateMARK2500,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateMARK2500,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-11-3DMPDimethyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-18-0DNPPDi-pentylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
117-84-0DOPDioctyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateMARK25,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 GALAXLAgalaxolide lactoneMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1222-05-5HHCBgalaxolideMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
NAMDEPLMarknivå nedreMARK0,60 m2014-04-08IgelösaM
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,30 m2014-04-08IgelösaM
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateMARK20,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1330-78-5TCPTricresyl phosphateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
126-71-6T-I-BPTriisobutyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
NATOCTotal organic carbonMARK   2014-04-08IgelösaM
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
115-86-6TPPTriphenyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
101-20-2TRICLOCAtriclocarbanMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
3380-34-5TRICLOSANTriclosanMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK1,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
21145-77-7AHTNtonalideMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)MARK0,13 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)MARK3,80 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)MARK0,51 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)MARK0,49 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C10LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C11LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C11MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C12LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C12MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C13LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C13MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C14LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C14MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
2528-36-1DBPHPDibutyl phenyl phosphateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
84-74-2DBPTDibutyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateMARK110,00 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
84-66-2DEPDiethyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateMARK2500,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateMARK2500,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-11-3DMPDimethyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
131-18-0DNPPDi-pentylftalatMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
117-84-0DOPDioctyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateMARK25,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 GALAXLAgalaxolide lactoneMARK2,70 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1222-05-5HHCBgalaxolideMARK5,60 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
NAMDEPLMarknivå nedreMARK0,30 m2014-04-08IgelösaM
NAMDEPUMarknivå övreMARK0,00 m2014-04-08IgelösaM
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateMARK20,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1330-78-5TCPTricresyl phosphateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
78-42-2TEHPTris(2-ethylhexyl) phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
126-71-6T-I-BPTriisobutyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
NATOCTotal organic carbonMARK   2014-04-08IgelösaM
78-30-8TOCPtri-o-cresyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
115-86-6TPPTriphenyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
101-20-2TRICLOCAtriclocarbanMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
3380-34-5TRICLOSANTriclosanMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateMARK100,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK1,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateMARK10,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
21145-77-7AHTNtonalideMARK2,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)MARK0,05qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)MARK2,20 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)MARK0,18 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)MARK0,17 µg/kg dw2014-04-08IgelösaM
2752-95-6BDPHPButyl diphenyl phosphateMARK50,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C10LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C11LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C11MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C12LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C12MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C13LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C13MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
 C14LASLinear alkyl benzene sulfonate (LAS), C14MARK5000,00qµg/kg dw2014-04-08IgelösaM
12345678910...