IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.13qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.16qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA63.00 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA9.4527 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA3.50 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA5.80 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA3.50 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0.10qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA1.9393 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.17 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0.61 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0.15qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0.15qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
7439-97-6HGmercuryBIOTA190.00 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.7544 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.3066 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.80qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.3357 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA2.5647 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA7.2397 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.50qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.3957 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14.00qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3.00qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0.10qng/g ww2013-01-01SundsvallY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA0.1034 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0.56 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA2.90 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA12.00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA25.00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA18.00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.22 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.17qng/g ww2013-01-01SundsvallY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA28.00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0.04qng/g ww2013-01-01SundsvallY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0.15qng/g ww2013-01-01SundsvallY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0.15qng/g ww2013-01-01SundsvallY
7439-97-6HGmercuryBIOTA550.00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1.8508 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.3673 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.80qng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA4.1532 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.9807 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA9.3436 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.50qng/g ww2013-01-01SundsvallY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.2518 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14.00qng/g ww2013-01-01SundsvallY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3.00qng/g ww2013-01-01SundsvallY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0.10qng/g ww2013-01-01FränstaY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA2.6577 ng/g ww2013-01-01FränstaY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA2.20 ng/g ww2013-01-01FränstaY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA32.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA100.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA300.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA230.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0.70 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0.20 ng/g ww2013-01-01FränstaY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA180.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0.04qng/g ww2013-01-01FränstaY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0.15qng/g ww2013-01-01FränstaY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0.15qng/g ww2013-01-01FränstaY
7439-97-6HGmercuryBIOTA470.00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01FränstaY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1.2408 ng/g ww2013-01-01FränstaY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA5.0065 ng/g ww2013-01-01FränstaY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.80qng/g ww2013-01-01FränstaY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.2906 ng/g ww2013-01-01FränstaY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA3.0317 ng/g ww2013-01-01FränstaY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA3.1432 ng/g ww2013-01-01FränstaY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01FränstaY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0.30qng/g ww2013-01-01FränstaY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.50qng/g ww2013-01-01FränstaY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.10qng/g ww2013-01-01FränstaY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14.00qng/g ww2013-01-01FränstaY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3.00qng/g ww2013-01-01FränstaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA10.1849 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA5.9035 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0.04qng/g ww2013-07-01SundsvallY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0.15qng/g ww2013-07-01SundsvallY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0.15qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.30qng/g ww2013-07-01SundsvallY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.5124 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.05qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.80qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA1.3809 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.50qng/g ww2013-07-01SundsvallY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA11.5015 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.30qng/g ww2013-07-01SundsvallY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1.3619 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.50qng/g ww2013-07-01SundsvallY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.10qng/g ww2013-07-01SundsvallY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14.00qng/g ww2013-07-01SundsvallY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3.00qng/g ww2013-07-01SundsvallY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0.10qng/g ww2013-07-01AlnöY
1234