IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,13qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,16qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA63,00 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA9,4527 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA3,50 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA5,80 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA3,50 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0,10qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA1,9393 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,17 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA0,61 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0,15qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0,15qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
7439-97-6HGmercuryBIOTA190,00 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,7544 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,3066 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,80qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,3357 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA2,5647 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA7,2397 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0,30qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,50qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,3957 ng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14,00qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3,00qng/g ww2014-10-31Målsta, TunaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0,10qng/g ww2013-01-01SundsvallY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA0,1034 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA0,56 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA2,90 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA12,00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA25,00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA18,00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,22 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,17qng/g ww2013-01-01SundsvallY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA28,00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0,04qng/g ww2013-01-01SundsvallY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0,15qng/g ww2013-01-01SundsvallY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0,15qng/g ww2013-01-01SundsvallY
7439-97-6HGmercuryBIOTA550,00 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1,8508 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,3673 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,80qng/g ww2013-01-01SundsvallY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA4,1532 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1,9807 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA9,3436 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01SundsvallY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,50qng/g ww2013-01-01SundsvallY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,2518 ng/g ww2013-01-01SundsvallY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14,00qng/g ww2013-01-01SundsvallY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3,00qng/g ww2013-01-01SundsvallY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0,10qng/g ww2013-01-01FränstaY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA2,6577 ng/g ww2013-01-01FränstaY
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)BIOTA2,20 ng/g ww2013-01-01FränstaY
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)BIOTA32,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)BIOTA100,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)BIOTA300,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)BIOTA230,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)BIOTA0,70 ng/g ww2013-01-01FränstaY
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)BIOTA0,20 ng/g ww2013-01-01FränstaY
7440-43-9CDcadmiumBIOTA180,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0,04qng/g ww2013-01-01FränstaY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0,15qng/g ww2013-01-01FränstaY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0,15qng/g ww2013-01-01FränstaY
7439-97-6HGmercuryBIOTA470,00 ng/g ww2013-01-01FränstaY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01FränstaY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1,2408 ng/g ww2013-01-01FränstaY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA5,0065 ng/g ww2013-01-01FränstaY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,80qng/g ww2013-01-01FränstaY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,2906 ng/g ww2013-01-01FränstaY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA3,0317 ng/g ww2013-01-01FränstaY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA3,1432 ng/g ww2013-01-01FränstaY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01FränstaY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA0,30qng/g ww2013-01-01FränstaY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,50qng/g ww2013-01-01FränstaY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,10qng/g ww2013-01-01FränstaY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14,00qng/g ww2013-01-01FränstaY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3,00qng/g ww2013-01-01FränstaY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA10,1849 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
28772-56-7BROMADIOBromadioloneBIOTA5,9035 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
5836-29-3COUMATCoumatetralylBIOTA0,04qng/g ww2013-07-01SundsvallY
56073-07-5DIFENACDifenacoumBIOTA0,15qng/g ww2013-07-01SundsvallY
90035-08-8FLOCOUMFlocoumafenBIOTA0,15qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,30qng/g ww2013-07-01SundsvallY
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,5124 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0,05qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,80qng/g ww2013-07-01SundsvallY
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA1,3809 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,50qng/g ww2013-07-01SundsvallY
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA11,5015 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,30qng/g ww2013-07-01SundsvallY
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1,3619 ng/g ww2013-07-01SundsvallY
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,50qng/g ww2013-07-01SundsvallY
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,10qng/g ww2013-07-01SundsvallY
27619-97-2TEL62STelomer 6:2 sulfonateBIOTA14,00qng/g ww2013-07-01SundsvallY
81-81-2WARFARINWarfarinBIOTA3,00qng/g ww2013-07-01SundsvallY
56073-10-0BRODIFACBrodifacoumBIOTA0,10qng/g ww2013-07-01AlnöY
1234