IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM2,00bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2,00bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM0,30bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3,00bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM3,00bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM0,50bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1,00bµg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM7,68 µg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3,59 µg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM4,00bµg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM6,16 µg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3,80 µg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0,16 mg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0,15bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,002bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0,04 mg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,002bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0,10 mg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0,20bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,002bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0,065 mg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0,15bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,002bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,016 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,21 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6,73 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,41  2010-03-25FrickabäckenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,46 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,58 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,57 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,27 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,21 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,46 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-48-4COcobaltSEDIM19,10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM38,10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-50-8CUcopperSEDIM66,70 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,13 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,077 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM1,20 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,322 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,57 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,15 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-02-0NInickelSEDIM21,20 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
GMOPAHsum of PAHs (other)SEDIM4,07 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,65 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7439-92-1PBleadSEDIM116,00 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
129-00-0PYRpyreneSEDIM1,10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM6,95 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM2,88 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM3,45 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0,27 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM3,24 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-62-2VvanadiumSEDIM57,40 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-66-6ZNzincSEDIM476,00 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,01bmg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,017 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,034 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,068  2014-05-05EkenässjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,069 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,23 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,31 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,29 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,54 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,077 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,083 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,044 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,045 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,21 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,25 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,19 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,12 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,15 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,016 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,043 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,28  2014-05-05EkenässjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,34 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,37 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
123