IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM2.00bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2.00bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM0.30bµg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3.00bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM3.00bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM0.50bµg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1.00bµg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM7.68 µg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3.59 µg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM4.00bµg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM6.16 µg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3.80 µg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.16 mg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0.15bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BarnagölenF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.04 mg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11HunsnäsenF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.10 mg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0.20bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11BrudbadetF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0.065 mg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0.10bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM0.15bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0.002bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM0.01bmg/kg dw2014-07-11Rokalven SödraF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.016 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.21 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6.73 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.41  2010-03-25FrickabäckenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.46 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.58 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.57 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.27 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.21 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.46 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-48-4COcobaltSEDIM19.10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM38.10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-50-8CUcopperSEDIM66.70 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.13 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.077 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM1.20 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.322 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.57 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.15 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-02-0NInickelSEDIM21.20 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
GMOPAHsum of PAHs (other)SEDIM4.07 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.65 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7439-92-1PBleadSEDIM116.00 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
129-00-0PYRpyreneSEDIM1.10 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAH16Sum PAH 16SEDIM6.95 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM2.88 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHHPAH, sum HSEDIM3.45 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHLPAH, sum LSEDIM0.27 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
 SPAHMPAH, sum MSEDIM3.24 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-62-2VvanadiumSEDIM57.40 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
7440-66-6ZNzincSEDIM476.00 mg/kg dw2010-03-25FrickabäckenF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.01bmg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.017 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.034 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.068  2014-05-05EkenässjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.069 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.23 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.31 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.29 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.54 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.077 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.083 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.044 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.045 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.21 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.25 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.19 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.12 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.15 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.016 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.043 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.28  2014-05-05EkenässjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.34 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.37 mg/kg dw2014-05-05EkenässjönF
123