IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,002bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSEDIM0,15 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM0,10bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,0045 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,0009bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,02bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-38-2ASarsenicSEDIM4,94 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,064 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,044 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
13654-09-6BB209decabromobiphenyl (PBB209)SEDIM10,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,08 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,12 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,10bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,30bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,30bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)SEDIM0,30bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,10bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,10bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,02bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,07 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,14 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,04 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,978 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,032 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-48-4COcobaltSEDIM14,00 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-47-3CRchromiumSEDIM35,90 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-50-8CUcopperSEDIM53,00 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,018 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM24,30 µg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')SEDIM0,0001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
72-55-9DDEPPDDE (p,p')SEDIM0,0022 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
789-02-6DDTOPDDT (o,p')SEDIM0,0001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
50-29-3DDTPPDDT (p,p')SEDIM0,0001 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM0,74 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
131-18-0DNPPDi-pentylftalatSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
100-41-4ETBENethylbenzeneSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,11 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneSEDIM10,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
 HCEPCcis-heptachlorepoxideSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"SEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
76-44-8HEPCheptachlorSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7439-97-6HGmercurySEDIM0,17 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,50bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,068 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
NALOIGNloss on ignitionSEDIM23,80 %2012-11-26DjulösjönD
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM35,90 µg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,046 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM10,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-02-0NInickelSEDIM35,40 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
NANPETOXNonylphenolethoxilatesSEDIM0,15 mgNPe/kgdw2012-11-26DjulösjönD
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM2,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12,00 %2012-11-26DjulösjönD
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,049 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7439-92-1PBleadSEDIM38,70 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,08 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))SEDIM0,0001 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
 SPBDE-1PBDE,sum 47,99,100,153,154SEDIM0,45bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM4,23 µg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')SEDIM0,0009 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')SEDIM0,0027 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
108-88-3TOLtolueneSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)SEDIM1,00bµg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
 TRCBSSum trichlorobenzenesSEDIM0,015bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-62-2VvanadiumSEDIM39,40 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
1330-20-7XYLxyleneSEDIM0,05bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
7440-66-6ZNzincSEDIM279,00 mg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
309-00-2ALDaldrinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
60-57-1DIELDdieldrinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
72-20-8ENDendrinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)SEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
465-73-6ISODisodrinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
NALOIGNloss on ignitionSEDIM23,80 %2012-11-26DjulösjönD
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12,00 %2012-11-26DjulösjönD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0,01bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
GMSALD4aldrin + dieldrin + endrin + isodrinSEDIM0,002bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
297-78-9TELODtelodrinSEDIM0,001bmg/kg dw2012-11-26DjulösjönD
12345678