IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,0003bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,0003bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0,0001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,0001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
50723-80-3BENTAZOBentazonVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
42576-02-3BIFXbifenoxVATTEN0,05bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
80-05-7BPABisphenol AVATTEN0,05bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-70-2CAcalciumVATTEN2,72 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,0026 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
1698-60-8CHDZONchloridazonVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-48-4COcobaltVATTEN0,016 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-47-3CRchromiumVATTEN1,47 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-50-8CUcopperVATTEN0,333 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
21725-46-2CYANAZINcyanazinVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
2008-58-4DCBA262,6-DichlorobenzamideVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
113963-87-4DCPROP242,4-DiklorpropVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
62-73-7DCVdichlorvosVATTEN0,03qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0,50bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-66-2DEPDiethyl phthalateVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
83164-33-4DIFLUFENIKdiflufenikanVATTEN0,03qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-11-3DMPDimethyl phthalateVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60-51-5DMTdimethoateVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-18-0DNPPDi-pentylftalatVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
NADOCdissolved organic carbonVATTEN9,40 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117-84-0DOPDioctyl phthalateVATTEN1,00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
72-20-8ENDendrinVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0,20bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-89-6FEironVATTEN0,325 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
67564-91-4FENPROPIMOfenpropimorfVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 HCEPCcis-heptachlorepoxideVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"VATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
76-44-8HEPCheptachlorVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,0023 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,002bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
28159-98-0IRGAirgarol 1051VATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-09-7KpotassiumVATTEN0,40qmg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)VATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
94-74-6MCPAAcetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-VATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 MEKOPROMekopropVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
41394-05-2METAMITMetamitronVATTEN0,05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
21087-64-9METRIBUZINmetribuzinVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 METSULFMetsulfuron-metylVATTEN0,005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-95-4MGmagnesiumVATTEN0,541 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-96-5MNmanganeseVATTEN4,88 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-98-7MOmolybdenumVATTEN0,12 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-23-5NAsodiumVATTEN1,19 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-02-0NInickelVATTEN0,175 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7723-14-0PphosphorusVATTEN2,95 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-92-1PBleadVATTEN0,0802 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
23103-98-2PIRIMIKARBpirimikarbVATTEN0,02bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
12345678910...