IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.0003bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.0003bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0.0001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.0001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
50723-80-3BENTAZOBentazonVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
42576-02-3BIFXbifenoxVATTEN0.05bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
80-05-7BPABisphenol AVATTEN0.05bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-70-2CAcalciumVATTEN2.72 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0026 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
1698-60-8CHDZONchloridazonVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-48-4COcobaltVATTEN0.016 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-47-3CRchromiumVATTEN1.47 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-50-8CUcopperVATTEN0.333 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
21725-46-2CYANAZINcyanazinVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMDBDEdi-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
2008-58-4DCBA262,6-DichlorobenzamideVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
113963-87-4DCPROP242,4-DiklorpropVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
62-73-7DCVdichlorvosVATTEN0.03qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0.50bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-66-2DEPDiethyl phthalateVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
83164-33-4DIFLUFENIKdiflufenikanVATTEN0.03qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-11-3DMPDimethyl phthalateVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
60-51-5DMTdimethoateVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
131-18-0DNPPDi-pentylftalatVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
NADOCdissolved organic carbonVATTEN9.40 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
117-84-0DOPDioctyl phthalateVATTEN1.00bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
72-20-8ENDendrinVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0.20bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-89-6FEironVATTEN0.325 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
67564-91-4FENPROPIMOfenpropimorfVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 HCEPCcis-heptachlorepoxideVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"VATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
76-44-8HEPCheptachlorVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-97-6HGmercuryVATTEN0.0023 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.002bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
28159-98-0IRGAirgarol 1051VATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-09-7KpotassiumVATTEN0.40qmg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)VATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
94-74-6MCPAAcetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-VATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 MEKOPROMekopropVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
41394-05-2METAMITMetamitronVATTEN0.05qµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
21087-64-9METRIBUZINmetribuzinVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
 METSULFMetsulfuron-metylVATTEN0.005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-95-4MGmagnesiumVATTEN0.541 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-96-5MNmanganeseVATTEN4.88 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-98-7MOmolybdenumVATTEN0.12 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-23-5NAsodiumVATTEN1.19 mg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.01 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7440-02-0NInickelVATTEN0.175 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.005bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7723-14-0PphosphorusVATTEN2.95 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
7439-92-1PBleadVATTEN0.0802 µg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.10bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
23103-98-2PIRIMIKARBpirimikarbVATTEN0.02bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.01bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.001bµg/l2012-12-05Klarälven, MunkforsS
12345678910...