IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolBIOTA0.002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA0.02bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA0.002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
309-00-2ALDaldrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.04bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.20bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.30bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.30bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)BIOTA1.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA10.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.20qµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.20qµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
71-43-2BENZbenzeneBIOTA0.01bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
218-01-9CHRchryseneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-48-4COcobaltBIOTA0.003 mg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-50-8CUcopperBIOTA0.13 mg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
84-74-2DBPTDibutyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinBIOTA1.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
84-61-7DCPDicyclohexyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')BIOTA0.0002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.0002qmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
789-02-6DDTOPDDT (o,p')BIOTA0.0002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
84-66-2DEPDiethyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
84-69-5DIBPDi-iso-butylftalatBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
60-57-1DIELDdieldrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
131-16-8DIPPDi-n-propylftalatBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
131-11-3DMPDimethyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
131-18-0DNPPDi-pentylftalatBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
117-84-0DOPDioctyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
72-20-8ENDendrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
959-98-8ENDAalpha-endosulfanBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
100-41-4ETBENethylbenzeneBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
86-73-7FLEfluoreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
206-44-0FLUfluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA10.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0.005bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
 HCEPCcis-heptachlorepoxideBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
28044-83-9HCEPTtrans-heptachlorepoxide "(beta)"BIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
76-44-8HEPCheptachlorBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.229 mg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA3.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA2.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
465-73-6ISODisodrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinBIOTA1.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.836 mg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
91-20-3NAPnaphthaleneBIOTA0.005bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA10.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA5.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
85-01-8PAphenanthreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA2.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
129-00-0PYRpyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
608-93-5QCBpentachlorobenzeneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinBIOTA1.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')BIOTA0.0002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0002bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA2.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
297-78-9TELODtelodrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
108-88-3TOLtolueneBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)BIOTA2.00bµg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
1582-09-8TRFtrifluralinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
1330-20-7XYLxyleneBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
7440-66-6ZNzincBIOTA3.55 mg/kg ww2011-09-23Östra GrysjönS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolBIOTA0.002bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedBIOTA0.02bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolBIOTA0.002bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
83-32-9ACNEacenaphtheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
208-96-8ACNLEacenaphthyleneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
309-00-2ALDaldrinBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
120-12-7ANTanthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.04bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneBIOTA0.001bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateBIOTA0.05bmg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.20bµg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.30bµg/kg ww2011-09-23FärnsjönS
1234