IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,054 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2,7343 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0,0599 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0565 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4,50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,02qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,50qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,002qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,04qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0,13 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA1,0499 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0,30qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,0227 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,052 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA3,035 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0,1718 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0689 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4,50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,02qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,50qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,002qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,04qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0,12 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0,9925 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0,30qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,0319 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,0291 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,045 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2,6384 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0,0787 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0,0104 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,0641 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0,01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4,50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,0633 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,0419 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0,02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0,02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0,50qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0,1027 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0,0602 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0,0357 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0,0282 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,002qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,04qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0,14 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA2,2245 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0,051 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0,30qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0,0594 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0,01qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,01qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0,0213 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,15 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,25qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,08qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA21,8304 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0,2778 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0,0477 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0,5602 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0,0706 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4,90 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,0729 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0,041 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
12345678910...