IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.054 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2.7343 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.0599 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0565 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4.50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.02qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.50qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.13 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA1.0499 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.30qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0227 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.021qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.052 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA3.035 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.1718 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0689 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4.50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.02qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.50qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.12 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.9925 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.30qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0319 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.02qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.0291 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.045 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2.6384 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.0787 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.0104 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0641 ng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.01qng/g ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4.50 mg/kg ww2013-09-25SäbysjönAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.0633 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.0419 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.50qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.1027 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.0602 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.0357 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.0282 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.14 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA2.2245 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.051 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.30qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0594 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0.01qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.02qng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.0213 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.15 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA21.8304 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.2778 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.0477 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.5602 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.0706 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-66-6ZNzincBIOTA4.90 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.0729 mg/kg ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.041 ng/g ww2013-08-28TorsbyfjärdenAB
12345678910...