IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.13 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.0402 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.12 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.6122 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0588 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0477 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.09 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA1.9238 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.6915 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0447 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.031 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-66-6ZNzincBIOTA6.40 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.13 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.0214 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.0501 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.0252 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.0096 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.18 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA1.002 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0874 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0594 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.019qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.10 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2.8147 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.8565 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0559 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.0324 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-66-6ZNzincBIOTA6.10 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.12 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.017qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.017qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.017qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.0338 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.055 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.017qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.089qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.14 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA0.7363 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.0696 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.0628 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.01qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.018qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.089qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.081 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.08qmg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)BIOTA2.0828 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
GMSPAHsum of PAHs (total)BIOTA0.6475 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
5103-74-2TCDANtrans-chlordane (gamma-chlordane)BIOTA0.089qng/g ww2013-09-30AdelsöAB
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')BIOTA0.0467 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
39765-80-5TNONCtrans-nonachlorBIOTA0.017 ng/g ww2013-09-30AdelsöAB
7440-66-6ZNzincBIOTA5.40 mg/kg ww2013-09-30AdelsöAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.28 mg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)BIOTA0.2051 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)BIOTA0.1517 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)BIOTA0.0499 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)BIOTA0.50qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)BIOTA0.6641 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)BIOTA0.0297 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)BIOTA0.2362 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
5103-71-9CCDANcis-chlordane (alpha-chlordane)BIOTA0.2188 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.002qmg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.04qmg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
7440-50-8CUcopperBIOTA0.11 mg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
72-55-9DDEPPDDE (p,p')BIOTA6.5948 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
50-29-3DDTPPDDT (p,p')BIOTA0.96 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
3194-55-6HBCD1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecaneBIOTA0.30qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
118-74-1HCBhexachlorobenzeneBIOTA0.1262 ng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneBIOTA0.01qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.009qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.018qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)BIOTA0.009qng/g ww2013-08-29BeckholmenAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.25 mg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.25qmg/kg ww2013-08-29BeckholmenAB
12345678910...