IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM1400.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM17.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM110.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM9.20 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
120-12-7ANTanthraceneSEDIM220.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-38-2ASarsenicSEDIM9020.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM1100.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM1100.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM2000.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM820.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM850.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM35.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM560.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2340.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
218-01-9CHRchryseneSEDIM630.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-48-4COcobaltSEDIM19900.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-47-3CRchromiumSEDIM81400.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-50-8CUcopperSEDIM198000.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM270.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM1200.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM1900.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM1900.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
86-73-7FLEfluoreneSEDIM160.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM1700.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM1200.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM120.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneSEDIM40.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
91-57-6NAP2M2-methylnaphthaleneSEDIM83.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
581-42-0NAPDI2,6-dimethylnaphthaleneSEDIM150.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
2245-38-7NAPTM2,3,5-trimethylnaphthaleneSEDIM12.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-02-0NInickelSEDIM37900.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
832-69-9PAM11-methylphenanthreneSEDIM130.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7439-92-1PBleadSEDIM183000.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
198-55-0PERperyleneSEDIM320.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
108-95-2PHEPhenolSEDIM580.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
129-00-0PYRpyreneSEDIM1300.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-36-0SBantimonySEDIM2250.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-62-2VvanadiumSEDIM61100.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-66-6ZNzincSEDIM326000.00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM120.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM83.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM13.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM1.80 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM20.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-38-2ASarsenicSEDIM8740.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM90.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM92.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM170.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM73.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM84.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM4.40 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM55.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM268.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
218-01-9CHRchryseneSEDIM59.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-48-4COcobaltSEDIM10100.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-47-3CRchromiumSEDIM40200.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-50-8CUcopperSEDIM46700.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM25.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM710.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM2400.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM1700.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
86-73-7FLEfluoreneSEDIM17.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM140.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM95.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM11.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneSEDIM6.90 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
91-57-6NAP2M2-methylnaphthaleneSEDIM12.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
581-42-0NAPDI2,6-dimethylnaphthaleneSEDIM18.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
2245-38-7NAPTM2,3,5-trimethylnaphthaleneSEDIM3.10 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-02-0NInickelSEDIM24600.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
832-69-9PAM11-methylphenanthreneSEDIM15.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7439-92-1PBleadSEDIM29700.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
198-55-0PERperyleneSEDIM310.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
108-95-2PHEPhenolSEDIM50.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
129-00-0PYRpyreneSEDIM120.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-36-0SBantimonySEDIM402.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-62-2VvanadiumSEDIM57400.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-66-6ZNzincSEDIM126000.00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM74.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM3.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM1.10 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM2.50 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM4.90 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-38-2ASarsenicSEDIM15800.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM34.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM35.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM72.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM34.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM33.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM2.10 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM23.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM120.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
218-01-9CHRchryseneSEDIM33.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-48-4COcobaltSEDIM3080.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-47-3CRchromiumSEDIM18200.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-50-8CUcopperSEDIM15600.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM8.80 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM440.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM280.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM460.00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
12345