IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM1400,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM17,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM110,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM9,20 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
120-12-7ANTanthraceneSEDIM220,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-38-2ASarsenicSEDIM9020,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM1100,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM1100,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM2000,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM820,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM850,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM35,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM560,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2340,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
218-01-9CHRchryseneSEDIM630,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-48-4COcobaltSEDIM19900,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-47-3CRchromiumSEDIM81400,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-50-8CUcopperSEDIM198000,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM270,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM1200,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM1900,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM1900,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
86-73-7FLEfluoreneSEDIM160,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM1700,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM1200,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM120,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneSEDIM40,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
91-57-6NAP2M2-methylnaphthaleneSEDIM83,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
581-42-0NAPDI2,6-dimethylnaphthaleneSEDIM150,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
2245-38-7NAPTM2,3,5-trimethylnaphthaleneSEDIM12,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-02-0NInickelSEDIM37900,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
832-69-9PAM11-methylphenanthreneSEDIM130,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7439-92-1PBleadSEDIM183000,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
198-55-0PERperyleneSEDIM320,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
108-95-2PHEPhenolSEDIM580,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
129-00-0PYRpyreneSEDIM1300,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-36-0SBantimonySEDIM2250,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-62-2VvanadiumSEDIM61100,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
7440-66-6ZNzincSEDIM326000,00 ng/g dw2013-09-25Henriksdal WWTPAB
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM120,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM83,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM13,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM1,80 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM20,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-38-2ASarsenicSEDIM8740,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM90,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM92,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM170,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM73,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM84,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM4,40 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM55,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM268,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
218-01-9CHRchryseneSEDIM59,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-48-4COcobaltSEDIM10100,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-47-3CRchromiumSEDIM40200,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-50-8CUcopperSEDIM46700,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM25,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM710,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM2400,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM1700,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
86-73-7FLEfluoreneSEDIM17,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM140,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM95,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM11,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
90-12-0NAP1M1-methylnaphthaleneSEDIM6,90 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
91-57-6NAP2M2-methylnaphthaleneSEDIM12,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
581-42-0NAPDI2,6-dimethylnaphthaleneSEDIM18,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
2245-38-7NAPTM2,3,5-trimethylnaphthaleneSEDIM3,10 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-02-0NInickelSEDIM24600,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
832-69-9PAM11-methylphenanthreneSEDIM15,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7439-92-1PBleadSEDIM29700,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
198-55-0PERperyleneSEDIM310,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
108-95-2PHEPhenolSEDIM50,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
129-00-0PYRpyreneSEDIM120,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-36-0SBantimonySEDIM402,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-62-2VvanadiumSEDIM57400,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
7440-66-6ZNzincSEDIM126000,00 ng/g dw2013-11-25Ryaverket WWTPO
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM74,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM3,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM1,10 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM2,50 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
120-12-7ANTanthraceneSEDIM4,90 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-38-2ASarsenicSEDIM15800,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM34,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM35,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM72,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
192-97-2BEPbenzo[e]pyreneSEDIM34,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM33,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
92-52-4BIPNbiphenylSEDIM2,10 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM23,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM120,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
218-01-9CHRchryseneSEDIM33,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-48-4COcobaltSEDIM3080,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-47-3CRchromiumSEDIM18200,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
7440-50-8CUcopperSEDIM15600,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM8,80 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM440,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM280,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM460,00 ng/g dw2013-08-28Gässlösa WWTPO
12345