IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.35bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.31bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0.94 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0.39 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0.13 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0.053 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0.03 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0.15 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0.26 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0.082 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0.15 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0.077 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0.64bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0.069 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.36bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.31bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0.76 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0.10 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0.23 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0.22 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0.053 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0.031bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0.14 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0.098 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0.64bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.37bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.31bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN1.20 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0.28 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0.19 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN1.30 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0.21 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0.34 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0.032bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0.15 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0.16 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0.64bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0.15 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.38bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0.31bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0.60 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0.15 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0.033 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0.23 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0.39 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0.058 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0.12 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0.03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0.033bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0.06bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0.073 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0.64bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0.051 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
12345678910...