IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,35bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,31bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0,94 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0,39 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0,13 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0,053 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0,03 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0,15 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0,26 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0,082 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0,15 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0,077 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0,64bng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0,069 ng/l2013-10-17Torne älv MattilaBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,36bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,31bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0,76 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0,10 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0,23 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0,22 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0,053 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0,031bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0,14 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0,098 ng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0,64bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-14Kalix älv KarlsborgBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,37bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,31bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN1,20 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0,28 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0,19 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN1,30 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0,21 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0,34 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0,032bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0,15 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0,16 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0,64bng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0,15 ng/l2013-10-12Råne älv NiemiselBD
4151-50-2ETFOSAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAETFOSAAN-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
1691-99-2ETFOSE2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,38bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAFOSAAPerfluorooctane sulfonamidoacetic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
31506-32-8MEFOSAN-methylperfluoro-1-octansulfonamideVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAMEFOSAAN-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
24448-09-7MEFOSE2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanolVATTEN0,31bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-22-4PFBAPerfluorobutanoic acidVATTEN0,60 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidVATTEN0,15 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidVATTEN0,033 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAPFHXDAPerfluorohexadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidVATTEN0,23 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidVATTEN0,39 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
NAPFODAPerfluorooctadecanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateVATTEN0,058 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideVATTEN0,12 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
2706-90-3PFPAPerfluoropentanoic acidVATTEN0,03bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidVATTEN0,033bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidVATTEN0,06bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidVATTEN0,073 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidVATTEN0,64bng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateVATTEN0,051 ng/l2013-10-21Lule älv LuleåBD
12345678910...