IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,31bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0,69bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN6,50 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,38 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,26 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,17 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7429-90-5ALaluminiumVATTEN5,739 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
309-00-2ALDaldrinVATTEN0,022bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,17 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,041 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,006 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,024 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN1,70 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,29 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,41 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,37bpg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN4,80 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN19,20 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN6,70 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,01 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,008 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)VATTEN0,049 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)VATTEN0,0163 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)VATTEN0,0398 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
 CB153+1682,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153) + CB168VATTEN0,0694 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)VATTEN0,0125 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
 CB28+31PCB28+PCB31VATTEN0,0176 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)VATTEN0,0144 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,005 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,20 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-48-4COcobaltVATTEN0,281 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-47-3CRchromiumVATTEN0,102 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-50-8CUcopperVATTEN0,631 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,008bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN1,00bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN1,00bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN1,00bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0,50bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN11,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN52,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN9,00bpg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN15,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,11bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
72-20-8ENDendrinVATTEN0,12bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN77,00 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN9,10 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7782-41-4FflourineVATTEN0,64 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7439-89-6FEironVATTEN17,37 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,26 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN20,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN34,00bpg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN5700,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN24300,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN7700,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,008bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,016bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7439-96-5MNmanganeseVATTEN51,59 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN3,60 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-02-0NInickelVATTEN1,536 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,55 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7439-92-1PBleadVATTEN0,02 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN1,70bng/SPMD2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,32 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN45,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN6,00 ng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,005bµg tot2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
79-00-5TCE21,1,2-TrichloroethaneVATTEN0,50bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN32,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN120,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0,10bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
108-88-3TOLtolueneVATTEN0,88 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN320,00 pg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0,50bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,0053bng/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN370,00 ng/SPMD2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-61-1UuraniumVATTEN1,819 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
1330-20-7XYLxyleneVATTEN0,20bµg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
7440-66-6ZNzincVATTEN1,307 µg/l2010-06-01Ekeby reningsverk utlopp efter våtmarkD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,63 ng/l2010-06-01TorshällaånD
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0,51 ng/l2010-06-01TorshällaånD
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN2,50 ng/l2010-06-01TorshällaånD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,092bng/l2010-06-01TorshällaånD
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,46 ng/l2010-06-01TorshällaånD
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,16bng/l2010-06-01TorshällaånD
7429-90-5ALaluminiumVATTEN0,849 µg/l2010-06-01TorshällaånD
309-00-2ALDaldrinVATTEN0,011bng/l2010-06-01TorshällaånD
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,16 ng/l2010-06-01TorshällaånD
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,071 ng/l2010-06-01TorshällaånD
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,021 ng/l2010-06-01TorshällaånD
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,082 ng/l2010-06-01TorshällaånD
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,32 pg/l2010-06-01TorshällaånD
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,18bpg/l2010-06-01TorshällaånD
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,18bpg/l2010-06-01TorshällaånD
123