IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-47-3CRchromiumSLAM24,00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM173,00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,65 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-02-0NInickelSLAM14,00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7439-92-1PBleadSLAM12,80 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM545,00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM6,60 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,71 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM23,00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM163,00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,64 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-02-0NInickelSLAM15,00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7439-92-1PBleadSLAM16,00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM548,00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM6,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,51 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM76,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM119,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,07 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-02-0NInickelSLAM49,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM33000,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0,43 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7439-92-1PBleadSLAM33,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM13100,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0,03 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
108-88-3TOLtolueneSLAM36,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM405,00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM4,5999 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,63 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM16,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM160,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,72 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-02-0NInickelSLAM10,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM52500,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0,15 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7439-92-1PBleadSLAM17,50 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM22000,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0,02 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM415,00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM5,60 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,85 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM15,00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM200,00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,72 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM7,50 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM24,00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM525,00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM3,80 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,85 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM3,40 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM25,00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM255,00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,47 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM13,00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM16,50 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM410,00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM14,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7429-90-5ALaluminiumSLAM70,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSLAM0,10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSLAM0,20bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSLAM0,10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SLAM0,0033 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM0,003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SLAM0,0074 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SLAM0,008 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SLAM0,0056  2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SLAM0,003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SLAM0,003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM1,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM3,10 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM18,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM235,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
206-44-0FLUfluorantheneSLAM0,14 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0,67 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSLAM0,10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM13,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM43000,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0,46 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM15,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM24500,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0,03 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
108-88-3TOLtolueneSLAM32,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM460,00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM2,40 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7429-90-5ALaluminiumSLAM67,00 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSLAM0,10bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSLAM0,20bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSLAM0,10bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SLAM0,0034 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM0,003bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SLAM0,0078 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SLAM0,0071 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SLAM0,0041  2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SLAM0,003bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SLAM0,0055 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,74 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM5,20 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM44,50 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM260,00 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
206-44-0FLUfluorantheneSLAM0,10 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
12345678910...