IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-47-3CRchromiumSLAM24.00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM173.00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.65 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-02-0NInickelSLAM14.00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7439-92-1PBleadSLAM12.80 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM545.00 mg/kg dw2010-01-01Gislaved ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM6.60 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.71 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM23.00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM163.00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.64 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-02-0NInickelSLAM15.00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7439-92-1PBleadSLAM16.00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM548.00 mg/kg dw2011-01-01Gislaved ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM6.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.51 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM76.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM119.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.07 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-02-0NInickelSLAM49.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM33000.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0.43 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7439-92-1PBleadSLAM33.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM13100.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0.03 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
108-88-3TOLtolueneSLAM36.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM405.00 mg/kg dw2005-01-01Reftele ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM4.5999 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.63 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM16.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM160.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.72 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-02-0NInickelSLAM10.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM52500.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0.15 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7439-92-1PBleadSLAM17.50 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM22000.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0.02 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM415.00 mg/kg dw2006-01-01Reftele ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM5.60 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.85 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM15.00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM200.00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.72 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM7.50 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM24.00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM525.00 mg/kg dw2001-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM3.80 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.85 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM3.40 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM25.00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM255.00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.47 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM13.00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM16.50 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM410.00 mg/kg dw2004-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM14.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7429-90-5ALaluminiumSLAM70.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSLAM0.10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSLAM0.20bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSLAM0.10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SLAM0.0033 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM0.003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SLAM0.0074 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SLAM0.008 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SLAM0.0056  2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SLAM0.003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SLAM0.003bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM1.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM3.10 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM18.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM235.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
206-44-0FLUfluorantheneSLAM0.14 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-97-6HGmercurySLAM0.67 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSLAM0.10bmg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-02-0NInickelSLAM13.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
NANTOTtotal nitrogen (N)SLAM43000.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsSLAM0.46 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7439-92-1PBleadSLAM15.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SLAM24500.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SLAM0.03 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
108-88-3TOLtolueneSLAM32.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-66-6ZNzincSLAM460.00 mg/kg dw2005-01-01Smålandsstenar ARVF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedSLAM2.40 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7429-90-5ALaluminiumSLAM67.00 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSLAM0.10bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSLAM0.20bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSLAM0.10bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SLAM0.0034 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM0.003bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SLAM0.0078 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SLAM0.0071 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SLAM0.0041  2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SLAM0.003bmg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SLAM0.0055 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.74 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-48-4COcobaltSLAM5.20 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-47-3CRchromiumSLAM44.50 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
7440-50-8CUcopperSLAM260.00 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
206-44-0FLUfluorantheneSLAM0.10 mg/kg dw2006-01-01Smålandsstenar ARVF
12345678910...