IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1200.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.20 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.02qmg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0.96 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM39.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM170.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM3.90 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.73 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM15.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM39.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM5.80 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM49.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.14 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-02-0NInickelSEDIM28.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM4800.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12.30 %2010-11-18KåvasjönF
7439-92-1PBleadSEDIM42.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1300.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM39.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM190.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.50 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.88 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM16.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM37.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM5.70 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM63.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.12 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM4500.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12.20 %2010-11-18KåvasjönF
7439-92-1PBleadSEDIM48.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1300.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM42.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM220.00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM5.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.20 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM23.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM31.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM10.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM24.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.15 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.11 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM10000.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM20.80 %2011-02-02StensjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM37.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1600.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0.10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0.35qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM40.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM250.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.70 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM24.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM33.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9.70 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM25.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.15 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM9600.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM20.20 %2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM33.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1400.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM42.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM260.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6.10 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.30 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM24.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM30.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9.20 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM28.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.16 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM9600.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM18.10 %2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM45.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1400.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM43.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM270.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6.60 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.50 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM25.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM33.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9.30 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM29.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.17 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM27.00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
12345