IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1200,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,20 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,02qmg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0,96 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM39,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM170,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM3,90 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,73 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM15,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM39,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM5,80 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM49,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,14 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-02-0NInickelSEDIM28,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM4800,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12,30 %2010-11-18KåvasjönF
7439-92-1PBleadSEDIM42,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1300,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM39,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM190,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4,50 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,88 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM16,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM37,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM5,70 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM63,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,12 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-02-0NInickelSEDIM25,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM4500,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12,20 %2010-11-18KåvasjönF
7439-92-1PBleadSEDIM48,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1300,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM42,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM220,00 mg/kg dw2010-11-18KåvasjönF
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM5,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,20 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM23,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM31,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM10,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM24,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,15 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,11 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM25,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM10000,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM20,80 %2011-02-02StensjönF
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM37,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1600,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
129-00-0PYRpyreneSEDIM0,10qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
 SPAHCANCSumma PAH canc.SEDIM0,35qmg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM40,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM250,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4,70 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM24,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM33,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9,70 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM25,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,15 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM26,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM9600,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM20,20 %2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM33,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1400,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM42,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM260,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6,10 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,30 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM24,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM30,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9,20 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM28,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,16 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM26,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NANTOTtotal nitrogen (N)SEDIM9600,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM18,10 %2011-02-02StensjönF
7439-92-1PBleadSEDIM45,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NAPTOTtotal phosphorus (P)SEDIM1400,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-62-2VvanadiumSEDIM43,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM270,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM6,60 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,50 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-48-4COcobaltSEDIM25,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM33,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
NACTOTtotal carbonSEDIM9,30 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM29,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,17 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
7440-02-0NInickelSEDIM27,00 mg/kg dw2011-02-02StensjönF
12345