IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM43.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM2.60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM13.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM14.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM22.10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM45.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM11.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM19.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM28.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM7.10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM1.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM3.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM5.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3.60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM6.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1.30 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM5.20 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM0.50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM4.30 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM2.50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM16.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM8.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM4.50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3.60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1.10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM12.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM7.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM24.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM3.10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM1.88 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0.032 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM6.90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM4.00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0.40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM21.70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1.55 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2.20 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM1.80 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM0.80 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0.77 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM692.00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM39.00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSLAM32.00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.06 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN1.14 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN2.50 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN1.20 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN5.10 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN17.00 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.80 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN1.70 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN3.90 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.90 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN4.40 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN4.70 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN6.00 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN4.00 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN4.70 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN4.16 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.77 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0.56 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN4.30 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.70 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.30 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.60 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN5.90 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.60 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.23 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.40 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN3.80 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.10 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0.02 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0.05 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.10 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.15 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0.19 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0.24 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.03 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.20 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.17 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0.77 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0.94 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0.98 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0.13 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.90 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0.82 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinLIVSM1.12 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinLIVSM1.15 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinLIVSM0.27 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
123