IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM43,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM2,60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM13,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM14,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM22,10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM45,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM11,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM19,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM28,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM7,10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM1,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM3,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM5,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3,60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM6,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1,30 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM1,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM5,20 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM0,50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM4,30 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM2,50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM16,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM8,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM4,50 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM3,60 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1,10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM12,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM7,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM1,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM24,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM3,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM3,10 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM1,88 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0,032 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM6,90 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM4,00 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0,40 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSEDIM21,70 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM1,55 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM2,20 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM1,80 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM0,80 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0,77 ng Sn/g2001-08-01Sandemarsfjärden, Karlsudd Gålö, Stockholm skärgård 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM692,00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM39,00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSLAM32,00 ng Sn/g2001-01-10Loudden reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,06 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN1,14 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN2,50 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN1,20 ng Sn/l2001-01-10Bromma reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN5,10 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN17,00 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,80 ng Sn/l2001-09-19Gryab reningsverk 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN1,70 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN3,90 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,90 ng Sn/l2001-01-08Karlsudd 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN4,40 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN4,70 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN6,00 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN4,00 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN4,70 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN4,16 ng Sn/l2001-09-15Norbyskär, Norrbyn 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,77 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0,56 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN4,30 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0,70 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,30 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,60 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN5,90 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,60 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0,23 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,40 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN3,80 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,10 ng Sn/l2001-08-06Fiskebäckskilsvik 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0,02 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0,05 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0,01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,10 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0,01 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,15 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0,19 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0,24 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0,03 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,20 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0,17 ng Sn/l2001-05-25Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinVATTEN0,77 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinVATTEN0,94 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinVATTEN0,98 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinVATTEN0,13 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,90 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMTPTINtriphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltinVATTEN0,82 ng Sn/l2001-01-01Göteborg 
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinLIVSM1,12 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinLIVSM1,15 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinLIVSM0,27 ng Sn/g dw2002-06-01Från fiskodlare i Norge (köpt från Domus i Umeå) 
123