IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,07qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,003qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,045 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,10 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,07 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,10 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0,08qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-47-3CRchromiumSEDIM70,00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-50-8CUcopperSEDIM89,00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0,002qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0,003qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0,08qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0,05qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM2,80 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)SEDIM0,005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,072 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0,007qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0,03qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,01 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-02-0NInickelSEDIM57,00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM5,10 %2012-11-30EnköpingsånC
 OPOctylphenolSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7439-92-1PBleadSEDIM30,00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM1,00qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
 SHCHSum HCHSEDIM0,005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-66-6ZNzincSEDIM370,00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,07qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,048 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,26 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,52 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,0074 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,36 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,30 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0,06qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-47-3CRchromiumSEDIM50,00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-50-8CUcopperSEDIM65,00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0,002qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0,003qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0,06qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0,05qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM8,80 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)SEDIM0,01 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,12 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0,007qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0,03qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,022 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-02-0NInickelSEDIM34,00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM4,60 %2012-11-22FyrisånC
 OPOctylphenolSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7439-92-1PBleadSEDIM29,00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM1,00qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
 SHCHSum HCHSEDIM0,003qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0,01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-66-6ZNzincSEDIM330,00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,07qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,022 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,052 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,11 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0,001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0,005qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,086 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,80 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0,10qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-47-3CRchromiumSEDIM56,00 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-50-8CUcopperSEDIM57,00 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0,002qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0,003qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0,10qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0,05qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
1234