IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.07qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.003qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.045 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.10 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.07 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.10 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0.08qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-47-3CRchromiumSEDIM70.00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-50-8CUcopperSEDIM89.00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.002qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.003qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0.08qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0.05qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM2.80 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)SEDIM0.005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.072 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0.007qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.03qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.01 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-02-0NInickelSEDIM57.00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM5.10 %2012-11-30EnköpingsånC
 OPOctylphenolSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7439-92-1PBleadSEDIM30.00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM1.00qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
 SHCHSum HCHSEDIM0.005qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
7440-66-6ZNzincSEDIM370.00 mg/kg dw2012-11-30EnköpingsånC
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.07qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.048 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.26 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.52 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.0074 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.36 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.30 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0.06qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-47-3CRchromiumSEDIM50.00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-50-8CUcopperSEDIM65.00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.002qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.003qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0.06qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0.05qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM8.80 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)SEDIM0.01 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0.12 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0.007qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneSEDIM0.03qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0.022 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-02-0NInickelSEDIM34.00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM4.60 %2012-11-22FyrisånC
 OPOctylphenolSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7439-92-1PBleadSEDIM29.00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SEDIM1.00qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
 SHCHSum HCHSEDIM0.003qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
1582-09-8TRFtrifluralinSEDIM0.01qmg/kg dw2012-11-22FyrisånC
7440-66-6ZNzincSEDIM330.00 mg/kg dw2012-11-22FyrisånC
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0.07qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.022 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.052 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.11 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)SEDIM0.001qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
71-43-2BENZbenzeneSEDIM0.005qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.086 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.80 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
67-66-3CHCL3chloroformSEDIM0.10qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-47-3CRchromiumSEDIM56.00 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
7440-50-8CUcopperSEDIM57.00 mg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
470-90-6CVPChlorfenvinphosSEDIM0.002qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosSEDIM0.003qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneSEDIM0.10qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
75-09-2DCMDichloromethaneSEDIM0.05qmg/kg dw2012-11-21Gimo dammC
1234