IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicSEDIM6,80 mg/kg dw2011-04-29NoenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,0314bmg/kg dw2011-04-29NoenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,0894 mg/kg dw2011-04-29NoenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0,161 mg/kg dw2011-04-29NoenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,0366bmg/kg dw2011-04-29NoenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,84 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM21,00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-50-8CUcopperSEDIM33,00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,0289bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,16 mg/kg dw2011-04-29NoenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,11 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-02-0NInickelSEDIM26,00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM17,90 %2011-04-29NoenF
7439-92-1PBleadSEDIM34,00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,008bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-66-6ZNzincSEDIM120,00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM11,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,359 mg/kg dw2011-04-26SommenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,433 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0,694 mg/kg dw2011-04-26SommenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,214 mg/kg dw2011-04-26SommenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,0022 mg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,70 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM57,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-50-8CUcopperSEDIM59,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,0487 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,26 mg/kg dw2011-04-26SommenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,424 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-02-0NInickelSEDIM23,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM23,50 %2011-04-26SommenF
7439-92-1PBleadSEDIM140,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,008 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-66-6ZNzincSEDIM420,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4,30 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,14 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,109 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0,257 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,0818 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0,65 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM19,00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM45,00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,0286 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,10 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,121 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-02-0NInickelSEDIM10,00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM18,30 %2011-04-28SäbysjönF
7439-92-1PBleadSEDIM34,00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,008bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM160,00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM18,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,0308 mg/kg dw2011-04-26SommenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,0956 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0,166 mg/kg dw2011-04-26SommenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,041 mg/kg dw2011-04-26SommenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,70 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM140,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-50-8CUcopperSEDIM31,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,0103bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0,17 mg/kg dw2011-04-26SommenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,101 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-02-0NInickelSEDIM35,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM21,90 %2011-04-26SommenF
7439-92-1PBleadSEDIM71,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0,008bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-66-6ZNzincSEDIM320,00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM14,00 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,0261bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,0651 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0,121 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,0292bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0,002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
123456789