IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicSEDIM6.80 mg/kg dw2011-04-29NoenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.0314bmg/kg dw2011-04-29NoenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.0894 mg/kg dw2011-04-29NoenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0.161 mg/kg dw2011-04-29NoenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.0366bmg/kg dw2011-04-29NoenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.84 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM21.00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-50-8CUcopperSEDIM33.00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.0289bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.16 mg/kg dw2011-04-29NoenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.11 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM17.90 %2011-04-29NoenF
7439-92-1PBleadSEDIM34.00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.008bmg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-66-6ZNzincSEDIM120.00 mg/kg dw2011-04-29NoenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM11.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.359 mg/kg dw2011-04-26SommenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.433 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0.694 mg/kg dw2011-04-26SommenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.214 mg/kg dw2011-04-26SommenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.0022 mg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.70 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM57.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-50-8CUcopperSEDIM59.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.0487 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.26 mg/kg dw2011-04-26SommenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.424 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-02-0NInickelSEDIM23.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM23.50 %2011-04-26SommenF
7439-92-1PBleadSEDIM140.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.008 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-66-6ZNzincSEDIM420.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM4.30 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.14 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.109 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0.257 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.0818 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.65 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-47-3CRchromiumSEDIM19.00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-50-8CUcopperSEDIM45.00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.0286 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.10 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.121 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-02-0NInickelSEDIM10.00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM18.30 %2011-04-28SäbysjönF
7439-92-1PBleadSEDIM34.00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.008bmg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-66-6ZNzincSEDIM160.00 mg/kg dw2011-04-28SäbysjönF
7440-38-2ASarsenicSEDIM18.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.0308 mg/kg dw2011-04-26SommenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.0956 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0.166 mg/kg dw2011-04-26SommenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.041 mg/kg dw2011-04-26SommenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-27-1CB1532,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7012-37-5CB282,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.70 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-47-3CRchromiumSEDIM140.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-50-8CUcopperSEDIM31.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0.0103bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7439-97-6HGmercurySEDIM0.17 mg/kg dw2011-04-26SommenF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0.101 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-02-0NInickelSEDIM35.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM21.90 %2011-04-26SommenF
7439-92-1PBleadSEDIM71.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
GMSCB7sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180)SEDIM0.008bmg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-66-6ZNzincSEDIM320.00 mg/kg dw2011-04-26SommenF
7440-38-2ASarsenicSEDIM14.00 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.0261bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.0651 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
GMBJKFbenzo[j,k]fluorantheneSEDIM0.121 mg/kg dw2011-04-29RalångenF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.0292bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)SEDIM0.002bmg/kg dw2011-04-29RalångenF
123456789