IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.19 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN1.10 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.028bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.061 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.016bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.13 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN1.40 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN2.20bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN4.60bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0.90bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN6.20 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN4.00 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.043 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.026 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.13 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.0063bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.025bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0.736bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0.537bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.16 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.25 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.018 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.075bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.096bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.045bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.316 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.033 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN17.00 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.16 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.024bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.30 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.0091 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.022bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.021bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0.017bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.0057bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.33 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.068bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.0001bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.046 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.028 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.011bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.074 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.49 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.51bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0.93bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0.23bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN2.10 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2.00 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.036 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.018 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.20 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0.0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.0065bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.017bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0.0004bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.11 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.21 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0.013 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.13bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.23 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.10 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0.17bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.022 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0.0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN2.70 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.24 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0.0069bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.25 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0.0066 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0.10 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0.043bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0.036bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.0024bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F