IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,19 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN1,10 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,028bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,061 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,016bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,13 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN1,40 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN2,20bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN4,60bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,90bpg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN6,20 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN4,00 pg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,043 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,026 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,13 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,0063bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,025bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0,736bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0,537bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,16 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,25 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,018 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,075bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,096bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,045bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,316 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,033 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN17,00 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,16 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,024bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,30 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,0091 ng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,01bµg/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,022bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0,021bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0,017bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,0057bng/l2009-08-18Anderstorpsån 1101F
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0,33 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,068bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,0001bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,046 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,028 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,011bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,074 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,49 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,51bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,93bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,23bpg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN2,10 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2,00 pg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,036 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,018 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,20 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,0065bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,017bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,0004bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,11 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,21 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,013 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,13bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,23 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,10 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,17bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,022 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN2,70 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,24 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,0069bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,25 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,0066 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,0002bµg/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,10 ng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0,043bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0,036bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,0024bng/l2010-08-25Anderstorpsån 1101F