IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.09 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.06 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.06 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.08 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.05 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.02 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.79 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.29 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.17 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT1.10 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.52 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.24 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.14 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.10 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.08 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.35 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.05 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.05 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.24 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.18 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.10 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0.18 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0.20 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0.11 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0.006bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0.02bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0.008bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0.004bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM2.00bng/g dw2004-11-16NissanF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1.80 ng/g dw2004-11-16NissanF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM0.89 ng/g dw2004-11-16NissanF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16NissanF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16NissanF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16NissanF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.06bng/g dw2004-11-16NissanF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM2.00bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1.00bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM0.60bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM3.00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1.00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM1.00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0.20 ng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0.53 ng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.03bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.03bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM13.00bng/g dw2003-12-20EssingenAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM130.00 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM25.00 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM1.20 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0.54 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.13bng/g dw2003-12-20EssingenAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.13bng/g dw2003-12-20EssingenAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM9.00bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM77.00 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM10.00 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0.45 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM1.70 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.09bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.09bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM30.00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM10.00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM9.00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0.20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0.20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0.30bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0.20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM30.00bng/g dw2004-01-01Ö LandsortsdjupetAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM20.00bng/g dw2004-01-01Ö LandsortsdjupetAB
123