IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,09 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,06 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,06 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,08 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,05 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,02 µg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32005-02-05Högbytorp deponi vindsidaAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,79 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,29 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,17 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT1,10 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,52 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,24 µg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32004-11-04Mossarps återvinningsstationF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,14 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,10 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,08 µg/m32005-02-03KapellplatsenF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32005-02-03KapellplatsenF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,35 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,05 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,05 µg/m32005-02-04KapellplatsenF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32005-02-04KapellplatsenF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,24 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,18 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,10 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneLUFT0,18 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneLUFT0,20 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneLUFT0,11 µg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneLUFT0,006bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneLUFT0,02bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneLUFT0,008bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneLUFT0,004bµg/m32004-12-02HudiksvallsgatanAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM2,00bng/g dw2004-11-16NissanF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1,80 ng/g dw2004-11-16NissanF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM0,89 ng/g dw2004-11-16NissanF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16NissanF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16NissanF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16NissanF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,06bng/g dw2004-11-16NissanF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM2,00bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1,00bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM0,60bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,02bng/g dw2004-11-16Nissan nedströmsF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM3,00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM1,00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM1,00bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0,20 ng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0,53 ng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,03bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,03bng/g dw2004-11-16Nissan uppströmsF
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM13,00bng/g dw2003-12-20EssingenAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM130,00 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM25,00 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM1,20 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0,54 ng/g dw2003-12-20EssingenAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,13bng/g dw2003-12-20EssingenAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,13bng/g dw2003-12-20EssingenAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM9,00bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM77,00 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM10,00 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0,45 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM1,70 ng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,09bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,09bng/g dw2003-12-20RiddarfjärdenAB
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM30,00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM10,00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSEDIM9,00bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSEDIM0,20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSEDIM0,20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSEDIM0,30bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSEDIM0,20bng/g dw2004-01-01Ö GotlandsdjupetI
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSEDIM30,00bng/g dw2004-01-01Ö LandsortsdjupetAB
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSEDIM20,00bng/g dw2004-01-01Ö LandsortsdjupetAB
123