IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
1939-36-21,3-PDTAPropylenediamine-tetraacetic acidSEDIM0.01 mg/kg dw2011-09-29RunnW
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM42.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
6245-75-6ADAN-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acidSEDIM0.01 mg/kg dw2011-09-29RunnW
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM17.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM17.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
67-43-6DTPADiethylentriaminepentaacetic acidSEDIM0.02 mg/kg dw2011-09-29RunnW
60-00-4EDTAEthylendiamine-tetraacetic acidSEDIM0.01 mg/kg dw2011-09-29RunnW
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM42.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM25.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM17.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM17.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
139-13-9NTANitrilotriacetic acidSEDIM0.01 mg/kg dw2011-09-29RunnW
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM85.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
1939-36-21,3-PDTAPropylenediamine-tetraacetic acidSEDIM0.017 mg/kg dw2011-09-25BäsingenW
6245-75-6ADAN-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acidSEDIM0.017 mg/kg dw2011-09-25BäsingenW
67-43-6DTPADiethylentriaminepentaacetic acidSEDIM0.034 mg/kg dw2011-09-25BäsingenW
60-00-4EDTAEthylendiamine-tetraacetic acidSEDIM0.085 mg/kg dw2011-09-25BäsingenW
139-13-9NTANitrilotriacetic acidSEDIM0.048 mg/kg dw2011-09-25BäsingenW
1939-36-21,3-PDTAPropylenediamine-tetraacetic acidSEDIM0.056 mg/kg dw2011-09-28GryckenW
6245-75-6ADAN-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acidSEDIM0.056 mg/kg dw2011-09-28GryckenW
67-43-6DTPADiethylentriaminepentaacetic acidSEDIM0.12 mg/kg dw2011-09-28GryckenW
60-00-4EDTAEthylendiamine-tetraacetic acidSEDIM0.072 mg/kg dw2011-09-28GryckenW
139-13-9NTANitrilotriacetic acidSEDIM0.39 mg/kg dw2011-09-28GryckenW
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM70.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM30.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM30.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM70.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM40.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM30.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM30.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM130.00qµg/kg dw2011-09-29RunnW
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM330.00 µg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM90.00 µg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM60.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM300.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM12.00 µg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM5.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM2.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM60.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSEDIM260.00qµg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSEDIM65.00 µg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSEDIM130.00 µg/kg dw2011-11-22KvarnarpssjönF
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM110.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM27.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM11.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM80.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM27.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM11.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM11.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM130.00qµg/kg dw2011-11-22VetlandabäckenF
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM80.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM40.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM16.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM80.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM40.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM16.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM16.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM200.00qµg/kg dw2011-11-22Emån ned Vetlanda, SjunnendammenF
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM20.00 µg/kg dw2011-09-26ÅminneI
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM50.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM2.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM2.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM2.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM2.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM25.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM5.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM5.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSEDIM90.00qµg/kg dw2011-09-26ÅminneI
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSEDIM90.00 µg/kg dw2011-09-26ÅminneI
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSEDIM90.00 µg/kg dw2011-09-26ÅminneI
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM38.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM100.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM100.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM100.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM4.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
21145-77-7AHTNtonalideSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
101-84-8DEDiphenyl etherSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
 GALAXLAgalaxolide lactoneSEDIM130.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
1222-05-5HHCBgalaxolideSEDIM32.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
81-14-1MKmusk ketoneSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
81-15-2MXmusk xyleneSEDIM10.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESEDIM40.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSEDIM20.00qµg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSEDIM20.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSEDIM20.00 µg/kg dw2011-09-06Ekeby våtmarkD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM20.00qµg/kg dw2011-07-12RemmarsjönY
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSEDIM20.00 µg/kg dw2011-07-12RemmarsjönY
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSEDIM20.00qµg/kg dw2011-07-12RemmarsjönY
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSEDIM160.00qµg/kg dw2011-07-12RemmarsjönY
12345678910...