IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
21145-77-7AHTNtonalideSLAM83,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM20,00qµg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM820,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM960,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
81-14-1MKmusk ketoneSLAM20,00qµg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
81-15-2MXmusk xyleneSLAM20,00qµg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESLAM1900,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM50,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSLAM100,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSLAM50,00 µg/kg dw2011-07-01Nora ReningsverkT
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM2000,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSLAM3000,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSLAM2000,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSLAM3000,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM200,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSLAM200,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSLAM200,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSLAM200,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSLAM170,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
21145-77-7AHTNtonalideSLAM85,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM85,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM1600,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM970,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
81-14-1MKmusk ketoneSLAM35,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
81-15-2MXmusk xyleneSLAM35,00qµg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESLAM640,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM85,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSLAM170,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSLAM85,00 µg/kg dw2011-10-01Bångbro ReningsverkT
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM2400,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSLAM5300,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSLAM1000,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSLAM6000,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM100,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSLAM100,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSLAM100,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSLAM100,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSLAM1200,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
21145-77-7AHTNtonalideSLAM830,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM140,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM5000,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM9200,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
81-14-1MKmusk ketoneSLAM140,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
81-15-2MXmusk xyleneSLAM140,00qµg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESLAM10000,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM140,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSLAM280,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSLAM140,00 µg/kg dw2011-10-01Nora ReningsverkT
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM1500,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSLAM3000,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSLAM1500,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSLAM5500,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM150,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSLAM150,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSLAM150,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSLAM480,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSLAM1100,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
21145-77-7AHTNtonalideSLAM530,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM5,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM2000,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM6500,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
81-14-1MKmusk ketoneSLAM5,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
81-15-2MXmusk xyleneSLAM5,00qµg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESLAM12000,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM60,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSLAM60,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSLAM60,00 µg/kg dw2011-10-01Rosenholms reningsverkD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM900,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSLAM830,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSLAM900,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSLAM3000,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM90,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSLAM90,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSLAM90,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSLAM90,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSLAM2,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
21145-77-7AHTNtonalideSLAM290,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM2,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM4000,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM1900,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
81-14-1MKmusk ketoneSLAM27,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
81-15-2MXmusk xyleneSLAM2,00qµg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
54464-57-2OTNEIsocyclemone ESLAM2000,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM83,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
126-86-3TMDD2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diolSLAM83,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
791-28-6TPPOTriphenylphosphine oxideSLAM83,00 µg/kg dw2011-10-01Flens reningsverkD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM5000,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
9016-45-94-NP-E014-nonylphenol-mono-ethoxylateSLAM8000,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
9016-45-94-NP-E024-nonylphenol-diethoxylateSLAM5000,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
 4-NP-E034-nonylphenol-triethoxylateSLAM10000,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM500,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E014-t-Octylphenol-mono-ethoxylateSLAM500,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
9063-89-24-T-OP-E024-t-Octylphenol-diethoxylateSLAM500,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
 4-T-OP-E034-t-Octylphenol-triethoxylateSLAM500,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
32388-55-9ACMethyl cedryl ketoneSLAM2300,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
21145-77-7AHTNtonalideSLAM1400,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
101-84-8DEDiphenyl etherSLAM120,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
 GALAXLAgalaxolide lactoneSLAM3200,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM8500,00 µg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
81-14-1MKmusk ketoneSLAM2,00qµg/kg dw2011-10-01Vingåkers reningsverkD
12345678910...