IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SLAM1400,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SLAM88,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM3800,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM76,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM18,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM1000,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM220,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM400,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM2,20 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM100,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM140,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM6,20 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7440-43-9CDcadmiumSLAM1,04 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0,64 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM0,39 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM64,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM3,40 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1,50 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM550,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1,80 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM1,80 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM1,50 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM39,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM1,30 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM1,20 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM0,52 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM76,00 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM0,83 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM1,90 pg/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM2,40 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7440-48-4COcobaltSLAM8,98 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7440-47-3CRchromiumSLAM21,30 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7440-50-8CUcopperSLAM119,00 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM140,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM3000,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM480,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0,033bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM550,00 µg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM6,40 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM0,15 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM3,20 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0,026 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM170,00 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0,033bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM6,00 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM0,33bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0,033bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0,033bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 DOTINdioctyltinSLAM6,00 µg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM4,00bµg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateSLAM2900,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 GR-PFDSPerfluorodecane sulfonate branchedSLAM0,478 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 GR-PFOSPerfluorooctane sulfonate branchedSLAM1,282 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 GR-PFOSAMPerfluorooctane sulfonamide (grenad)SLAM0,04 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM8,70 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7439-97-6HGmercurySLAM0,493 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM3,90 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM53,00 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 LI-PFDSPerfluorodecane sulfonate linearSLAM1,048 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 LI-PFOSPerfluorooctane sulfonate linear-chainSLAM7,094 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 LI-PFOSAMPerfluorooctane sulfonamide (linjär)SLAM0,163 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM110,00 µg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM8,50 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM22,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM38,00 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM6,60 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
81-14-1MKmusk ketoneSLAM0,001bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM0,80 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 MOTINmonooctyltinSLAM8,50 µg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM4,00bµg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
81-15-2MXmusk xyleneSLAM0,003 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7440-02-0NInickelSLAM27,50 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0,10bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0,10bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
7439-92-1PBleadSLAM14,80 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0,20bng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM0,862 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM0,732 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM1,526 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM0,20bng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM0,202 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM1,415 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM8,376 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0,203 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidSLAM0,087 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM0,346 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM0,504 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM0,407 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM0,964 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0,20bng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM0,91 ng/g dw2011-10-12Öns reningsverkAC
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SLAM1,90 mg/kg dw2011-10-12Öns reningsverkAC
12345678910...