IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
94-75-72,4-D2,4-DiklorfenoxiättiksyraVATTEN3.10bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.83 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.10 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.52bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
309-00-2ALDaldrinVATTEN0.014bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.036 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.76bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.027 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.005bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.007 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.32bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.54bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.42bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0.79bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0.37bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN1.40 pg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0.91 pg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
50723-80-3BENTAZOBentazonVATTEN0.76bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.01 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.006bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
56-23-5CCL4carbon tetrachlorideVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.067bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.081bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.083bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.081bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.075bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinVATTEN0.10bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDDSNsum of pentachloro-dibenzo dioxinVATTEN0.22bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDDSPsum of heptachloro-dibenzo dioxinVATTEN0.17bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDDSTsum of tetrachloro-dibenzo dioxinVATTEN0.16bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDDSXsum of hexachloro-dibenzo dioxinVATTEN0.20bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranVATTEN0.072bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranVATTEN0.06bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranVATTEN0.12bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranVATTEN0.14bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranVATTEN0.10bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranVATTEN0.15bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranVATTEN0.097bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranVATTEN0.12bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranVATTEN0.072bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDFSNsum of pentachloro-dibenzofuranVATTEN0.18bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDFSPsum of heptachloro-dibenzofuranVATTEN0.48bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDFSTsum of tetrachloro-dibenzofuranVATTEN0.19bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
GMCDFSXsum of hexachloro-dibenzofuranVATTEN0.31bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranVATTEN0.13bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN5.00bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.054 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
21725-46-2CYANAZINcyanazinVATTEN1.19bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0.006bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.008bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
75-35-4DCEE111,1-dichloroetheneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN1.10bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
6190-65-4DEAdeethyl atrazineVATTEN1.33bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0.085bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
330-54-1DIURNDiuronVATTEN1.40bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
60-51-5DMTdimethoateVATTEN0.41bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
106-93-4EDB1,2-Dibromoethane, or ethylene dibromideVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
72-20-8ENDendrinVATTEN0.10bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN1.70bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN1.60bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.24 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.12 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.008bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN1.30bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.009bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
94-74-6MCPAAcetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-VATTEN2.10bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
41394-05-2METAMITMetamitronVATTEN0.95bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
21087-64-9METRIBUZINmetribuzinVATTEN1.33bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0.82bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.54 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
23103-98-2PIRIMIKARBpirimikarbVATTEN0.90bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.062 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0.52bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN2.03 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
1746-01-6TCDD2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxinVATTEN0.047bpg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
79-00-5TCE21,1,2-TrichloroethaneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN5.00bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
108-88-3TOLtolueneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN5.00bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN5.00bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.004bng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN0.017 ng/l2009-10-01Kårböle (referens)X
75-01-4VCMvinyl chloride, or chloroetheneVATTEN0.20bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
1330-20-7XYLxyleneVATTEN0.50bmg/l2009-10-01Kårböle (referens)X
94-75-72,4-D2,4-DiklorfenoxiättiksyraVATTEN2.90bng/l2009-10-01RolfstaånX
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN1.00 ng/l2009-10-01RolfstaånX
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.37 ng/l2009-10-01RolfstaånX
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0.45bng/l2009-10-01RolfstaånX
309-00-2ALDaldrinVATTEN0.011bng/l2009-10-01RolfstaånX
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.056 ng/l2009-10-01RolfstaånX
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0.67bng/l2009-10-01RolfstaånX
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.036 ng/l2009-10-01RolfstaånX
12345678910...