IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA2.3772 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA2.886 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww2004-01-23AvestaW
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.0471 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
7440-66-6ZNzincBIOTA37.80 mg/kg ww2004-01-23AvestaW
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.03qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.0301 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0168 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-50-8CUcopperBIOTA2.16 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.669 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1.60 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.0337 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA2.1046 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA1.6435 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA7.6675 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA2.5463 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.0696 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA145.06 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA2.584 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.6095 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA3.8212 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA1.4118 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA5.1953 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA3.9981 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-66-6ZNzincBIOTA21.60 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.03qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.0767 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0431 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-50-8CUcopperBIOTA3.67 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.82 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4.93 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-02-0NInickelBIOTA0.01qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-92-1PBleadBIOTA0.0326 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.5133 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.6629 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA1.4703 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.2727 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.049qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA46.2033 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.9374 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.4455 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA2.3791 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA1.0229 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1.3473 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1.2493 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-66-6ZNzincBIOTA46.20 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.04qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.0229 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0344 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-50-8CUcopperBIOTA3.10 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.301 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3.62 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-92-1PBleadBIOTA0.02qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1.2719 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA1.5558 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA2.3012 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA1.6593 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.049qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA76.5558 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA4.4456 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.914 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA11.3004 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA2.6857 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA7.2969 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA4.0359 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-66-6ZNzincBIOTA20.60 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.03qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.0639 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0361 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-50-8CUcopperBIOTA5.01 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.469 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4.29 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-92-1PBleadBIOTA0.02qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww2002-11-18TystbergaD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.9213 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.5631 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA1.5071 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0.49 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.0999 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA20.7226 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.4159 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.3068 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA2.1845 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
12345678910...