IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.04qmg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.134 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0149 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-50-8CUcopperBIOTA4.73 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.117 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3.63 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7439-92-1PBleadBIOTA0.0331 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww1999-12-26HillsandZ
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0.6674 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.2038 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.069qµg/kg ww1999-12-26HillsandZ
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww1999-12-26HillsandZ
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA2.874 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0.329 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA10.3167 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.0661 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.0288 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0.406 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0.0537 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1.1535 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww1999-12-26HillsandZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.5608 µg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-66-6ZNzincBIOTA37.60 mg/kg ww1999-12-26HillsandZ
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.04qmg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.157 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0186 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.02qmg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-50-8CUcopperBIOTA4.63 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.299 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7439-96-5MNmanganeseBIOTA2.54 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7439-92-1PBleadBIOTA0.02qmg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA2.3287 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.4013 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.069qµg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA7.6474 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.1114 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA23.0321 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.1192 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.0472 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0.6523 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0.0623 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA3.2951 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0.7831 µg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-66-6ZNzincBIOTA42.20 mg/kg ww2000-03-01KittelbergetZ
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.03qmg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.134 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0161 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-50-8CUcopperBIOTA5.30 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.293 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7439-96-5MNmanganeseBIOTA2.77 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-02-0NInickelBIOTA0.01qmg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7439-92-1PBleadBIOTA0.01qmg/kg ww2000-03-08KrokomZ
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww2000-03-08KrokomZ
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA3.6091 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0.5101 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.069qµg/kg ww2000-03-08KrokomZ
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww2000-03-08KrokomZ
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA12.9794 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.1959 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA36.9758 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.1162 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.0585 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA0.7071 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0.0743 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA4.661 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww2000-03-08KrokomZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1.0714 µg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-66-6ZNzincBIOTA39.70 mg/kg ww2000-03-08KrokomZ
7440-38-2ASarsenicBIOTA0.03qmg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.121 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-48-4COcobaltBIOTA0.0164 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01qmg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-50-8CUcopperBIOTA6.47 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7439-97-6HGmercuryBIOTA0.175 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4.54 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-02-0NInickelBIOTA0.02qmg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7439-92-1PBleadBIOTA0.02qmg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0.035qµg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA6.2835 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA1.167 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA0.069qµg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0.125qµg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA20.5089 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA1.198 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA45.7776 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0.0955 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0.1384 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA1.5034 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA0.1205 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA8.6675 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0.388qµg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1.4438 µg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
7440-66-6ZNzincBIOTA50.50 mg/kg ww2000-04-09SångbergetZ
12345678910...