IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA2,3772 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA2,886 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,388qµg/kg ww2004-01-23AvestaW
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA0,0471 µg/kg ww2004-01-23AvestaW
7440-66-6ZNzincBIOTA37,80 mg/kg ww2004-01-23AvestaW
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,03qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0301 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0168 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-50-8CUcopperBIOTA2,16 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,669 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1,60 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,02qmg/kg ww1999-06-30MörköAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,0337 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,035qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA2,1046 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA1,6435 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA7,6675 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,125qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA2,5463 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,0696 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA145,06 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA2,584 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,6095 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA3,8212 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA1,4118 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA5,1953 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,388qµg/kg ww1999-06-30MörköAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA3,9981 µg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-66-6ZNzincBIOTA21,60 mg/kg ww1999-06-30MörköAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,03qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0767 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0431 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-50-8CUcopperBIOTA3,67 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,82 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4,93 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-02-0NInickelBIOTA0,01qmg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7439-92-1PBleadBIOTA0,0326 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,035qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,5133 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0,6629 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA1,4703 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,125qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,2727 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,049qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA46,2033 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,9374 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,4455 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA2,3791 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA1,0229 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA1,3473 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,388qµg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA1,2493 µg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-66-6ZNzincBIOTA46,20 mg/kg ww1999-08-24Scaniarinken (Södertälje)AB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,04qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0229 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0344 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-50-8CUcopperBIOTA3,10 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,301 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-96-5MNmanganeseBIOTA3,62 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-02-0NInickelBIOTA0,02qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
7439-92-1PBleadBIOTA0,02qmg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,035qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA1,2719 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA1,5558 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA2,3012 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,125qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA1,6593 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,049qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA76,5558 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA4,4456 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,914 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA11,3004 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidBIOTA2,6857 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidBIOTA7,2969 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidBIOTA0,388qµg/kg ww2001-05-02MörköAB
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateBIOTA4,0359 µg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-66-6ZNzincBIOTA20,60 mg/kg ww2001-05-02MörköAB
7440-38-2ASarsenicBIOTA0,03qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,0639 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-48-4COcobaltBIOTA0,0361 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-50-8CUcopperBIOTA5,01 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-97-6HGmercuryBIOTA0,469 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-96-5MNmanganeseBIOTA4,29 mg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7440-02-0NInickelBIOTA0,02qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
7439-92-1PBleadBIOTA0,02qmg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateBIOTA0,035qµg/kg ww2002-11-18TystbergaD
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidBIOTA0,9213 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidBIOTA0,5631 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateBIOTA1,5071 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidBIOTA0,125qµg/kg ww2002-11-18TystbergaD
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidBIOTA0,49 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidBIOTA0,0999 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateBIOTA20,7226 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideBIOTA0,4159 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidBIOTA0,3068 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidBIOTA2,1845 µg/kg ww2002-11-18TystbergaD
12345678910...