IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7429-90-5ALaluminiumVATTEN15.7518 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.037 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0.01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0.0434 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0.0925 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN4.118 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN2.7504 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0.0926 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0.0071 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0.0307 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0.5881 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN13.1984 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-48-4COcobaltVATTEN0.01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0.037 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-50-8CUcopperVATTEN0.1216 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-89-6FEironVATTEN8.0461 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1.646 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-02-0NInickelVATTEN0.0606 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-92-1PBleadVATTEN0.0382 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-61-1UuraniumVATTEN0.0396 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-66-6ZNzincVATTEN0.7121 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN9.6242 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0.01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0.0342 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0.07 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN4.1064 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1.5011 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0.049 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0.005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0.0235 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0.591 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN9.3723 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.0053 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0.01bµg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0.0341 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0.0647 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN2.966 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1.2815 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0.0484 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0.005bµg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0.0216 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0.525 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN1.80 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0.0011 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN4.00 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0.0003 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN1.70 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.22 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
309-00-2ALDaldrinVATTEN0.041bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.17 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0.091 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.027 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0.16 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.90 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0.27 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0.33bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0.40bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0.15 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN5.70 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2.70 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.032 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.038 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.43 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.016bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN27.00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN35.00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN24.00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN83.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0.21bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-20-8ENDendrinVATTEN0.22bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN8.00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN3.00bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.86 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN1.10 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN190.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN370.00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN5300.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN790.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN620.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.04 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
465-73-6ISODisodrinVATTEN0.029bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN7.00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
85-01-8PAphenanthreneVATTEN2.10 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN3.90 ng/SPMD2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.64 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN11.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN15.00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0.56bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN40.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN29.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN670.00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0.001 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.01 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
7440-38-2ASarsenicSEDIM1.30 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0.002bmg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.021 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0.031 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0.01bmg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
12