IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7429-90-5ALaluminiumVATTEN15,7518 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,037 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0,01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0,0434 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0,0925 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN4,118 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN2,7504 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0,0926 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0,0071 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0,0307 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0,5881 µg/l2010-06-02Hagbyån, Vikerns utloppT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN13,1984 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-48-4COcobaltVATTEN0,01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0,037 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-50-8CUcopperVATTEN0,1216 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-89-6FEironVATTEN8,0461 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1,646 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-02-0NInickelVATTEN0,0606 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7439-92-1PBleadVATTEN0,0382 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-61-1UuraniumVATTEN0,0396 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7440-66-6ZNzincVATTEN0,7121 µg/l2010-06-02Hagbyån, Hagelgruvan/Gyttorps skjutbanaT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN9,6242 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0,01bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0,0342 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0,07 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN4,1064 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1,5011 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0,049 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0,005bµg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0,0235 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0,591 µg/l2010-06-02Hagbyån, Åsbosjöns utloppT
7429-90-5ALaluminiumVATTEN9,3723 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,0053 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-48-4COcobaltVATTEN0,01bµg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-47-3CRchromiumVATTEN0,0341 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-50-8CUcopperVATTEN0,0647 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-89-6FEironVATTEN2,966 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-96-5MNmanganeseVATTEN1,2815 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-02-0NInickelVATTEN0,0484 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7439-92-1PBleadVATTEN0,005bµg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-61-1UuraniumVATTEN0,0216 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
7440-66-6ZNzincVATTEN0,525 µg/l2010-06-02Norasjöns utloppT
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN1,80 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0,0011 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN4,00 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,0003 µg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN1,70 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0,22 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
309-00-2ALDaldrinVATTEN0,041bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,17 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
56-55-3BAAbenzo[a]anthraceneVATTEN0,091 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,027 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,16 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,90 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,27 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,33bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,40bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,15 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN5,70 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2,70 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,032 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,038 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
218-01-9CHRchryseneVATTEN0,43 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0,016bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN27,00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN35,00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN24,00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN83,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN0,21bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-20-8ENDendrinVATTEN0,22bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN8,00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN3,00bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0,86 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN1,10 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN190,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN370,00bpg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN5300,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN790,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN620,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,04 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,029bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN7,00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
85-01-8PAphenanthreneVATTEN2,10 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN3,90 ng/SPMD2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,64 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN11,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN15,00 ng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN0,56bng/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN40,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN29,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN670,00 pg/l2010-06-02Hagbyån, nedströms Nora reningsverkT
15972-60-8ALACLalachlorSEDIM0,001 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,01 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
7440-38-2ASarsenicSEDIM1,30 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
1912-24-9ATRZatrazineSEDIM0,002bmg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,021 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneSEDIM0,031 mg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)SEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-22Hagbyåns utloppT
12