IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0.0005 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0.0002bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN0.0019 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0.0001bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.27 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.12 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7429-90-5ALaluminiumVATTEN3.5067 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
309-00-2ALDaldrinVATTEN17.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.11 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-38-2ASarsenicVATTEN0.0163 µg/SPMD2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0.012bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
92-24-0BBAbenz[b]anthraceneVATTEN0.036 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0.70bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN1.40bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN1.50bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN2.20bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0.56bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN2.70 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN2.60 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
243-17-4BFLBbenzo[b]fluoreneVATTEN0.039 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0.024 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0.012bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
37680-73-2CB1012,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101)VATTEN3.50 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)VATTEN1.80bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
35065-28-2CB1382,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138)VATTEN3.70 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
35065-29-3CB1802,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180)VATTEN3.70 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
 CB28+31PCB28+PCB31VATTEN2.40 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
35693-99-3CB522,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52)VATTEN2.40 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0.005bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
218-01-9CHRchryseneVATTEN0.079 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-48-4COcobaltVATTEN0.0077 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
NACORGorganic carbonVATTEN11.00 mg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-47-3CRchromiumVATTEN0.0469 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-50-8CUcopperVATTEN0.125 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneVATTEN0.019bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1.00bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
75-34-3DCE111,1-dichloroethaneVATTEN1.00 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
156-59-2DCE12CCis-1,2-dichloroetheneVATTEN1.00bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
156-60-5DCE12TTrans-1,2-dichloroetheneVATTEN1.00bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN1.00bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
78-87-5DCPROP1,2-dichloropropaneVATTEN0.50bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
3424-82-6DDEOPDDE (o,p')VATTEN7.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
72-55-9DDEPPDDE (p,p')VATTEN7.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
789-02-6DDTOPDDT (o,p')VATTEN15.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
50-29-3DDTPPDDT (p,p')VATTEN20.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
60-57-1DIELDdieldrinVATTEN25.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
NADOCdissolved organic carbonVATTEN11.00 mg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
72-20-8ENDendrinVATTEN26.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN230.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN450.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
100-41-4ETBENethylbenzeneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7439-89-6FEironVATTEN11.1134 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
86-73-7FLEfluoreneVATTEN0.25 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0.26 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN8.00 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN2100.00 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN140.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
319-86-8HCHDdelta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane)VATTEN70.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN74.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0.019bng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
465-73-6ISODisodrinVATTEN7.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7439-96-5MNmanganeseVATTEN35.3432 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN4.30 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-02-0NInickelVATTEN0.1403 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7723-14-0PphosphorusVATTEN0.05bµg/SPMD2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0.58 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7439-92-1PBleadVATTEN0.005bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN14.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
NAPHhydrogen ion concentration (pH)VATTEN7.50  2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
 PPCBSumma plana PCB i WHO-TEQVATTEN22.00 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
129-00-0PYRpyreneVATTEN0.14 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN21.00 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
 SPAH16Sum PAH 16VATTEN6.20 ng/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
71-55-6TCE1,1,1-trichloroethaneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN5.00bng/SPMD2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
79-00-5TCE21,1,2-TrichloroethaneVATTEN0.50bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN9.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN11.00bpg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
127-18-4TECEtetrachloroethyleneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
NATEMPtemperatureVATTEN5.65 C2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
 TEXTEX, Summa (toluen, etylen,xylen)VATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
108-88-3TOLtolueneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN340.00 pg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
79-01-6TRCEtrichloroethyleneVATTEN0.20bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0.19bng/SPMD2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
3380-34-5TRICLOSANTriclosanVATTEN7.30bng/SPMD2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-61-1UuraniumVATTEN0.2924 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
75-01-4VCMvinyl chloride, or chloroetheneVATTEN1.00bµg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
7440-66-6ZNzincVATTEN0.7294 µg/l2010-10-05Lillån. Strålsnäs. Nedströms Gustavsson & CoE
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0.0006 ng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
1806-26-44-N-OP4-n-OctylphenolVATTEN0.0003bng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN0.003 ng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0.0001bng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
83-32-9ACNEacenaphtheneVATTEN0.39 ng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
208-96-8ACNLEacenaphthyleneVATTEN0.11bng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
7429-90-5ALaluminiumVATTEN0.5484 µg/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
309-00-2ALDaldrinVATTEN25.00bpg/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0.12bng/l2010-10-05Svartån. BoxholmssågE
123456