IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
933-78-8TRCP52,3,5-TrichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX1O
933-75-5TRCP62,3,6-TrichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX1O
7440-62-2VvanadiumSEDIM65,00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WDFTEQUsum WHO-PCDD/F-TEQ upperboundSEDIM0,0001 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WPCBTEQLsum WHO-PCB-TEQ lowerboundSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WPCBTEQUsum WHO-PCB-TEQ upperboundSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
7440-66-6ZNzincSEDIM580,00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0,0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0,031 mg/kg dw2011-06-15LX2O
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0,0196 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-38-2ASarsenicSEDIM6,90 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-39-3BAbariumSEDIM130,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0,0778 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0,594 mg/kg dw2011-06-15LX2O
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0,13bmg/kg dw2011-06-15LX2O
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0,151 mg/kg dw2011-06-15LX2O
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0,102 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SEDIM4340,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SEDIM115,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0,0108 mg/kg dw2011-06-15LX2O
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SEDIM75,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SEDIM40,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SEDIM1480,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SEDIM350,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SEDIM654,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SEDIM4,75 mg/kg dw2011-06-15LX2O
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SEDIM182,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SEDIM289,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1,80 mg/kg dw2011-06-15LX2O
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,0028 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,0002 mg/kg dw2011-06-15LX2O
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0,015 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSNsum of pentachloro-dibenzo dioxinSEDIM0,0003 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSPsum of heptachloro-dibenzo dioxinSEDIM0,0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSTsum of tetrachloro-dibenzo dioxinSEDIM0,0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSXsum of hexachloro-dibenzo dioxinSEDIM0,0011 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSEDIM0,0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSEDIM0,0097 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSEDIM0,0168 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSEDIM0,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSNsum of pentachloro-dibenzofuranSEDIM0,0006 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSPsum of heptachloro-dibenzofuranSEDIM0,0209 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSTsum of tetrachloro-dibenzofuranSEDIM0,0004 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSXsum of hexachloro-dibenzofuranSEDIM0,0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSEDIM0,0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
218-01-9CHRchryseneSEDIM0,131 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-48-4COcobaltSEDIM9,30 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-47-3CRchromiumSEDIM62,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-50-8CUcopperSEDIM340,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0,0501 mg/kg dw2011-06-15LX2O
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0,49bmg/kg dw2011-06-15LX2O
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM0,003 mg/kg dw2011-06-15LX2O
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSEDIM0,01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSEDIM0,01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSEDIM0,01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX2O
583-78-8DCP252,5-dichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX2O
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX2O
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSEDIM0,0004bmg/kg dw2011-06-15LX2O
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSEDIM370,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
84-66-2DEPDiethyl phthalateSEDIM0,13bmg/kg dw2011-06-15LX2O
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSEDIM1,30bmg/kg dw2011-06-15LX2O
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSEDIM1,30bmg/kg dw2011-06-15LX2O
131-11-3DMPDimethyl phthalateSEDIM0,13bmg/kg dw2011-06-15LX2O
117-84-0DOPDioctyl phthalateSEDIM0,13bmg/kg dw2011-06-15LX2O
 DOTINdioctyltinSEDIM0,001bmg/kg dw2011-06-15LX2O
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSEDIM0,001bmg/kg dw2011-06-15LX2O
86-73-7FLEfluoreneSEDIM0,0116 mg/kg dw2011-06-15LX2O
206-44-0FLUfluorantheneSEDIM0,221 mg/kg dw2011-06-15LX2O
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSEDIM0,002bmg/kg dw2011-06-15LX2O
7439-97-6HGmercurySEDIM0,85 mg/kg dw2011-06-15LX2O
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneSEDIM0,214 mg/kg dw2011-06-15LX2O
 ITEQTCDD-equivalent estimated, internationalSEDIM0,0002 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSEDIM0,0074 mg/kg dw2011-06-15LX2O
108-90-7MCBMonochlorobenzeneSEDIM0,01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
 MOTINmonooctyltinSEDIM0,001bmg/kg dw2011-06-15LX2O
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSEDIM0,001bmg/kg dw2011-06-15LX2O
91-20-3NAPnaphthaleneSEDIM0,119 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-02-0NInickelSEDIM37,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
25154-52-3NPNonylphenolSEDIM0,021bmg/kg dw2011-06-15LX2O
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM18,50 %2011-06-15LX2O
85-01-8PAphenanthreneSEDIM0,135 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7439-92-1PBleadSEDIM110,00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
87-86-5PCPpentachlorophenolSEDIM0,0016 mg/kg dw2011-06-15LX2O
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSEDIM0,0038 mg/kg dw2011-06-15LX2O
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSEDIM0,0025 mg/kg dw2011-06-15LX2O
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSEDIM0,0025 mg/kg dw2011-06-15LX2O
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSEDIM0,0038 mg/kg dw2011-06-15LX2O
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSEDIM0,0025 mg/kg dw2011-06-15LX2O
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSEDIM0,0025 mg/kg dw2011-06-15LX2O
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSEDIM0,0044 mg/kg dw2011-06-15LX2O
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSEDIM0,0269 mg/kg dw2011-06-15LX2O
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSEDIM0,0286 mg/kg dw2011-06-15LX2O
12345678910...