IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.32 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM76.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM31.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.027 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM17.80 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM50.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM3.29 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM3.53 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM73.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM46.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.064 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM32.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM9.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM111.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM472.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM3.54 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM94.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM60.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.053 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM32.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM11.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM159.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM484.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.82 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM66.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM38.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.005 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM11.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM122.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM346.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.99 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM45.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM27.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.017 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM116.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM228.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.54 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM62.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM24.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM8.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM50.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM138.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.30 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM43.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM7.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM33.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM110.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.24 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM44.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM6.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM24.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM107.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.22 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM33.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM20.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM7.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM18.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM108.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.20 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM41.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM6.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM18.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM110.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.21 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM33.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM20.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM7.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM19.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM112.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.23 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM36.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM21.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM7.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM17.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM110.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM0.23 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM30.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM19.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.00bmg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
12345678910...