IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
933-78-8TRCP52,3,5-TrichlorophenolSEDIM0.0004bmg/kg dw2011-06-15LX1O
933-75-5TRCP62,3,6-TrichlorophenolSEDIM0.0004bmg/kg dw2011-06-15LX1O
7440-62-2VvanadiumSEDIM65.00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WDFTEQUsum WHO-PCDD/F-TEQ upperboundSEDIM0.0001 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WPCBTEQLsum WHO-PCB-TEQ lowerboundSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
 WPCBTEQUsum WHO-PCB-TEQ upperboundSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
7440-66-6ZNzincSEDIM580.00 mg/kg dw2011-06-15LX1O
83-32-9ACNEacenaphtheneSEDIM0.0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
208-96-8ACNLEacenaphthyleneSEDIM0.031 mg/kg dw2011-06-15LX2O
120-12-7ANTanthraceneSEDIM0.0196 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-38-2ASarsenicSEDIM6.90 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-39-3BAbariumSEDIM130.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneSEDIM0.0778 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneSEDIM0.594 mg/kg dw2011-06-15LX2O
85-68-7BBZPButyl benzyl phthalateSEDIM0.13bmg/kg dw2011-06-15LX2O
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneSEDIM0.151 mg/kg dw2011-06-15LX2O
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneSEDIM0.102 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32598-14-4CB1052,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105)SEDIM4340.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
74472-37-0CB1142,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114)SEDIM115.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SEDIM0.0108 mg/kg dw2011-06-15LX2O
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SEDIM75.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SEDIM40.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SEDIM1480.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SEDIM350.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SEDIM654.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SEDIM4.75 mg/kg dw2011-06-15LX2O
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SEDIM182.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SEDIM289.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.80 mg/kg dw2011-06-15LX2O
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.0028 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.0002 mg/kg dw2011-06-15LX2O
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSEDIM0.015 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSNsum of pentachloro-dibenzo dioxinSEDIM0.0003 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSPsum of heptachloro-dibenzo dioxinSEDIM0.0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSTsum of tetrachloro-dibenzo dioxinSEDIM0.0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDDSXsum of hexachloro-dibenzo dioxinSEDIM0.0011 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSEDIM0.0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSEDIM0.0097 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSEDIM0.0168 mg/kg dw2011-06-15LX2O
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSEDIM0.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSNsum of pentachloro-dibenzofuranSEDIM0.0006 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSPsum of heptachloro-dibenzofuranSEDIM0.0209 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSTsum of tetrachloro-dibenzofuranSEDIM0.0004 mg/kg dw2011-06-15LX2O
GMCDFSXsum of hexachloro-dibenzofuranSEDIM0.0048 mg/kg dw2011-06-15LX2O
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSEDIM0.0001 mg/kg dw2011-06-15LX2O
218-01-9CHRchryseneSEDIM0.131 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-48-4COcobaltSEDIM9.30 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-47-3CRchromiumSEDIM62.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-50-8CUcopperSEDIM340.00 mg/kg dw2011-06-15LX2O
53-70-3DBAHAdibenz[a,h]anthraceneSEDIM0.0501 mg/kg dw2011-06-15LX2O
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSEDIM0.49bmg/kg dw2011-06-15LX2O
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSEDIM0.003 mg/kg dw2011-06-15LX2O
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSEDIM0.01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSEDIM0.01bmg/kg dw2011-06-15LX2O
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.32 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM76.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM31.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.027 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM17.80 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM50.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM3.29 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM3.53 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM73.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM46.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.064 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM32.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM9.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM111.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM472.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM3.54 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM94.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM60.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.053 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM32.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM11.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM159.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM484.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM2.82 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM66.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM38.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.005 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM26.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM11.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM122.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-66-6ZNzincSEDIM346.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-43-9CDcadmiumSEDIM1.99 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-47-3CRchromiumSEDIM45.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-50-8CUcopperSEDIM27.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-97-6HGmercurySEDIM0.017 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7440-02-0NInickelSEDIM25.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
NAOC%percentage of organic carbonSEDIM12.00 %2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
7439-92-1PBleadSEDIM116.00 mg/kg dw2001-07-14Lygnern, Östra djuphålanO
12345678910...