IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,30bng/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,0007bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,03bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0,43bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMENDABsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan)VATTEN0,0002bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0,0002bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,0007bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,0007bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,0007bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
22967-92-6METHGmethyl mercuryVATTEN0,06 ng/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,05bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
 SHCHSum HCHVATTEN0,0007bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
1461-22-9TBTCLTributyltin chlorideVATTEN0,001bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2010-10-19Färnsjön, Norra FärnsjönS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,16 µg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,003bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,001bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneVATTEN0,0016 µg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,30 ng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,30bng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,0015 µg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,03bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0,87 µg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMENDABsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan)VATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
22967-92-6METHGmethyl mercuryVATTEN0,10 ng/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,05bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
 SHCHSum HCHVATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,05bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
1461-22-9TBTCLTributyltin chlorideVATTEN0,001bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,002bµg/l2010-12-16Färnsjön, Norra FärnsjönS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,10bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,005bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,30 ng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,30bng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBGHIPINDbenzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,0007bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,03bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN0,40bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMENDABsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan)VATTEN0,001bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0,001bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,0007bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,0007bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,0007bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
22967-92-6METHGmethyl mercuryVATTEN0,09 ng/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,10bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
 SHCHSum HCHVATTEN0,0007bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,05bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
1461-22-9TBTCLTributyltin chlorideVATTEN0,001bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2011-01-26Färnsjön, Norra FärnsjönS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN0,05bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN0,01bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,03bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
GMBBKFbenzo[b+k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,30 ng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,30bng/l2011-05-05Färnsjön, Norra FärnsjönS
12345678910...