IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
76-44-8HEPCheptachlorVATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMHPBDEhepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,005bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMHXBDEhexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,002bµg/l2011-11-02NässjöånF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
465-73-6ISODisodrinVATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,025bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMOBDEocta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
85-01-8PAphenanthreneVATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMPAHpolycyclic aromatic hydrocarbonsVATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMPEBDEpenta-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,002bµg/l2011-11-02NässjöånF
129-00-0PYRpyreneVATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMSALD4aldrin + dieldrin + endrin + isodrinVATTEN0,002bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMSDDTsum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p'))VATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2011-11-02NässjöånF
53-19-0TDEOPTDE (o,p') = DDD (o,p')VATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
72-54-8TDEPPTDE (p,p') = DDD (p,p')VATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMTEBDEtetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,002bµg/l2011-11-02NässjöånF
297-78-9TELODtelodrinVATTEN0,001bµg/l2011-11-02NässjöånF
108-88-3TOLtolueneVATTEN0,20bµg/l2011-11-02NässjöånF
GMTRBDEtri-bromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,002bµg/l2011-11-02NässjöånF
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0,0015bµg/l2011-11-02NässjöånF
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2011-11-02NässjöånF
1330-20-7XYLxyleneVATTEN0,20bµg/l2011-11-02NässjöånF
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN10,00bng/l2010-06-08AnderstorpsånF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN100,00bng/l2010-06-08AnderstorpsånF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10,00bng/l2010-06-08AnderstorpsånF
15972-60-8ALACLalachlorVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
120-12-7ANTanthraceneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
1912-24-9ATRZatrazineVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
182677-30-1BD1382,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138)VATTEN0,0005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,0005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,0005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
207122-16-5BD1832,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183)VATTEN0,001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
189084-68-2BD1902,3,3',4,4',5,6-heptabromodiphenyl ether (PBDE190)VATTEN0,001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
32536-52-0BD1962,2’,3,3’,4,4’,5’,6-OctabromodiphenyletherVATTEN0,002bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
117964-21-3BD197Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197)VATTEN0,002bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
337513-72-1BD203Benzene, pentabromo(2,4,5-tribromophenoxy)-(PBDE 203)VATTEN0,002bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
1163-19-5BD209decabromodiphenyl ether (PBDE209)VATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
147217-75-2BDE172,2',4-tribromodiphenyl ether (PBDE17)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
41318-75-6BDE282,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
5436-43-1BDE472,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
189084-61-5BDE662,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
189084-62-6BDE712,3',4',6-tetrabromodiphenyl ether (PBDE71)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
182346-21-0BDE852,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
60348-60-9BDE992,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99)VATTEN0,0001 µg/l2010-06-08AnderstorpsånF
71-43-2BENZbenzeneVATTEN0,20bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
191-24-2BGHIPbenzo[ghi]peryleneVATTEN0,005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
207-08-9BKFbenzo[k]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
7440-43-9CDcadmiumVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
67-66-3CHCL3chloroformVATTEN0,20bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
470-90-6CVPChlorfenvinphosVATTEN0,02bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
2921-88-2CYFOSChlorpyrifosVATTEN0,02bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
107-06-2DCE1,2-dichloroethaneVATTEN1,00bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
75-09-2DCMDichloromethaneVATTEN1,00bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateVATTEN1,00bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
330-54-1DIURNDiuronVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
959-98-8ENDAalpha-endosulfanVATTEN0,005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
33213-65-9ENDBbeta-endosulfanVATTEN0,005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
GMENDOSsum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
206-44-0FLUfluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
118-74-1HCBhexachlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
87-68-3HCBDhexachlorobutadieneVATTEN0,10bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
319-84-6HCHAalpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
319-85-7HCHBbeta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
58-89-9HCHGgamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane)VATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
7439-97-6HGmercuryVATTEN0,02bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
193-39-5ICDPindeno[1,2,3-cd]pyreneVATTEN0,005bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
34123-59-6IOPRTNIsoproturonVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
91-20-3NAPnaphthaleneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
GMNBDEnonabromodiphenyl ether (sum of congeners)VATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
7440-02-0NInickelVATTEN3,03 µg/l2010-06-08AnderstorpsånF
7439-92-1PBleadVATTEN0,60bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
87-86-5PCPpentachlorophenolVATTEN0,10bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
608-93-5QCBpentachlorobenzeneVATTEN0,007bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)VATTEN0,10bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
 SHCHSum HCHVATTEN0,03bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
122-34-9SIMZsimazineVATTEN0,05bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
 SPBDE-2PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154VATTEN0,0001 µg/l2010-06-08AnderstorpsånF
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinVATTEN1,00bng/l2010-06-08AnderstorpsånF
120-82-1TRCB1,2,4-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
87-61-6TRCB11,2,3-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
108-70-3TRCB21,3,5-trichlorobenzeneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
 TRCBM11,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixtureVATTEN0,03bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
1582-09-8TRFtrifluralinVATTEN0,01bµg/l2010-06-08AnderstorpsånF
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolVATTEN10,00bng/l2010-06-08GnosjöånF
84852-15-34-NP4-nonylphenol, branchedVATTEN100,00bng/l2010-06-08GnosjöånF
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolVATTEN10,00bng/l2010-06-08GnosjöånF
50-32-8BAPbenzo[a]pyreneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08GnosjöånF
205-99-2BBFbenzo[b]fluorantheneVATTEN0,01bµg/l2010-06-08GnosjöånF
189084-64-8BD1002,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100)VATTEN0,0001bµg/l2010-06-08GnosjöånF
68631-49-2BD1532,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153)VATTEN0,0005bµg/l2010-06-08GnosjöånF
207122-15-4BD1542,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154)VATTEN0,0005bµg/l2010-06-08GnosjöånF
123456789