IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-70-2CAcalciumBIOTA51,10 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,43 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,032 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA15,30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA481,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA157,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1,41 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,17 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,08 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA5,00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,026 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA61,60 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA65,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,07 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,02 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA4,30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA117,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA145,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,88 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA7,00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA56,40 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA40,50 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,14 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,017 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA5,20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA130,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA123,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,81 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,11 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA13,00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,023 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA47,20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA61,20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,34 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,028 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA9,90 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA205,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA147,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,87 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,05 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA6,00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,039 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA73,30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA52,70 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,023 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA8,70 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA232,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA151,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1,09 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,18 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA3,00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,018 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA56,80 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA162,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1,17 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,27 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,078 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA1,30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA179,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA198,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,76 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,10 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA1,11 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,10bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,07 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA260,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA113,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,39 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,142 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,014 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA0,90 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA222,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA135,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0,39 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0,04 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0,22 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0,02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0,022 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA120,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA116,00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0,65 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0,176 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0,039 mg/kg ww2011-05-25HärenF
1234