IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
7440-70-2CAcalciumBIOTA51.10 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.43 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.032 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA15.30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA481.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA157.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1.41 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.17 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.08 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA5.00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.026 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA61.60 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA65.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.07 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.02 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA4.30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA117.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA145.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.88 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA7.00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA56.40 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA40.50 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.14 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.017 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA5.20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA130.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA123.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.81 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.11 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA13.00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.023 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA47.20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA61.20 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.34 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.028 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA9.90 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA205.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA147.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.87 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.05 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA6.00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.039 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA73.30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA52.70 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.12 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.023 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.01bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA8.70 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA232.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA151.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA1.09 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.18 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.03 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
NATISSWTTissue weightBIOTA3.00 g2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.018 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA56.80 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA162.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA1.17 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.27 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.078 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA1.30 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA179.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA198.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.76 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.10 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA1.11 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.10bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.07 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA260.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA113.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.39 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.142 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.014 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-50-8CUcopperBIOTA0.90 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-89-6FEironBIOTA222.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-95-4MGmagnesiumBIOTA135.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-96-5MNmanganeseBIOTA0.39 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-98-7MOmolybdenumBIOTA0.04 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-02-0NInickelBIOTA0.22 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7439-92-1PBleadBIOTA0.02bmg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-62-2VvanadiumBIOTA0.022 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-66-6ZNzincBIOTA120.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-70-2CAcalciumBIOTA116.00 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-43-9CDcadmiumBIOTA0.65 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-48-4COcobaltBIOTA0.176 mg/kg ww2011-05-25HärenF
7440-47-3CRchromiumBIOTA0.039 mg/kg ww2011-05-25HärenF
1234