IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM2547,3031 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM mpg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM27,3454 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM1371,3798 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM400,6571 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM544,213 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM4,207 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM137,1214 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM172,4863 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM9,045 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-43-9CDcadmiumSLAM0,783 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1,1149 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1,3042 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM92,5536 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM3,9966 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM2,3138 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM736,2219 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM2,5242 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM1,9142 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM4,207 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM33,6559 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM2,9449 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM2,7345 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM2,3138 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM107,278 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1,3673 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM2,9449 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM1,4201 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-48-4COcobaltSLAM3,60 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-47-3CRchromiumSLAM23,70 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-50-8CUcopperSLAM274,00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM180,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM10000,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM3600,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0,22 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM39,00 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM52,8678 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM2,0723 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM18,2988 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0,04 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0,0082 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0,011 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM49,00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0,054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM50,00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM92,00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0,054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0,054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 DOTINdioctyltinSLAM2,80 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM1,00bµg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateSLAM1200,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4,1667 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7439-97-6HGmercurySLAM1,66 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM9,50 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM12,2021 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM40,00 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM1,3826 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM51,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM210,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM14,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
81-14-1MKmusk ketoneSLAM0,0002bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM0,30bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 MOTINmonooctyltinSLAM6,90 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM1,00bµg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
81-15-2MXmusk xyleneSLAM0,0002bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-02-0NInickelSLAM11,80 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0,1435 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0,1566 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7439-92-1PBleadSLAM19,70 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0,005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0,30bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM20,275 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM2,138 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM0,8709 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM2,129 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM3,426 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM9,971 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM12,524 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0,1616 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidSLAM0,0822 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM1,0127 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM0,1728 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM15,728 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM3,904 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0,20bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1,5124 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SLAM0,7804 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 SUMD4D6Sum D4-D6SLAM14000,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 SUMMMSum MM-MD3MSLAM280,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateSLAM110,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateSLAM400,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM13,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateSLAM1500,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateSLAM31,00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSLAM3,40 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
12345678910...