IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
31508-00-6CB1182,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118)SLAM2547.3031 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
65510-44-3CB1232,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123)SLAM mpg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57465-28-8CB1263,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126)SLAM27.3454 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
38380-08-4CB1562,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156)SLAM1371.3798 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
69782-90-7CB1572,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157)SLAM400.6571 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
52663-72-6CB1672',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167)SLAM544.213 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
32774-16-6CB1693,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169)SLAM4.207 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
39635-31-9CB1892,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189)SLAM137.1214 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
32598-13-3CB773,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77)SLAM172.4863 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70362-50-4CB813,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81)SLAM9.045 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-43-9CDcadmiumSLAM0.783 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
40321-76-4CDD1N1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1.1149 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
39227-28-6CDD4X1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM1.3042 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
35822-46-9CDD6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxinSLAM92.5536 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57653-85-7CDD6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM3.9966 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
19408-74-3CDD9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxinSLAM2.3138 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
3268-87-9CDDO1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxinSLAM736.2219 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-31-4CDF2N2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM2.5242 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
51207-31-9CDF2T2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuranSLAM1.9142 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
60851-34-5CDF4X2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM4.207 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
67562-39-4CDF6P1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranSLAM33.6559 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-44-9CDF6X1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranSLAM2.9449 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
55673-89-7CDF9P1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranSLAM2.7345 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
72918-21-9CDF9X1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranSLAM2.3138 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMCDFOoctachloro-dibenzofuranSLAM107.278 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
57117-41-6CDFP21,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranSLAM1.3673 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70648-26-9CDFX11,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuranSLAM2.9449 pg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85721-33-1CIPROFCiprofloxacinSLAM1.4201 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-48-4COcobaltSLAM3.60 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-47-3CRchromiumSLAM23.70 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-50-8CUcopperSLAM274.00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
556-67-2D4OctamethylcyclotetrasiloxaneSLAM180.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
541-02-6D5DecamethylcyclopentasiloxaneSLAM10000.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
540-97-6D6DodecamethylcyclohexasiloxaneSLAM3600.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
84-74-2DBPTDibutyl phthalateSLAM0.22 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMDBTINdibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltinSLAM39.00 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-50-1DCB121,2-DichlorobenzeneSLAM52.8678 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
541-73-1DCB131,3-DichlorobenzeneSLAM2.0723 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
106-46-7DCB141,4-DichlorobenzeneSLAM18.2988 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
576-24-9DCP232,3-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 DCP24252,4+2,5-dichlorophenolSLAM0.04 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
87-65-0DCP262,6-dichlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-77-2DCP343,4-dichlorophenolSLAM0.0082 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
591-35-5DCP353,5-dichlorophenolSLAM0.011 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
117-81-7DEHPDi-(2-Ethylhexyl)-phthalateSLAM49.00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
84-66-2DEPDiethyl phthalateSLAM0.054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
26761-40-0DIDPDiisodecyl phthalateSLAM50.00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
28553-12-0DINPDiisononyl phthalateSLAM92.00 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
131-11-3DMPDimethyl phthalateSLAM0.054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
117-84-0DOPDioctyl phthalateSLAM0.054bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 DOTINdioctyltinSLAM2.80 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMDPTINdiphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltinSLAM1.00bµg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1241-94-7EHDPP2-Ethylhexyl diphenyl phosphateSLAM1200.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
118-74-1HCBhexachlorobenzeneSLAM4.1667 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7439-97-6HGmercurySLAM1.66 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1222-05-5HHCBgalaxolideSLAM9.50 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85422-92-0LCCPLong chain chlorinated paraffinsSLAM12.2021 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMMBTINmonobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltinSLAM40.00 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85535-85-9MCCPmedium chain chlorinated parrafin (C14-C17)SLAM1.3826 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
95-57-8MCP2o-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
108-43-0MCP3m-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
106-48-9MCP4p-chlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
141-62-8MD2MDecamethyltetrasiloxaneSLAM51.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
141-63-9MD3MDodecamethylpentasiloxaneSLAM210.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
107-51-7MDMOctamethyltrisiloxaneSLAM14.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
81-14-1MKmusk ketoneSLAM0.0002bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
107-46-0MMHexamethyldisiloxaneSLAM0.30bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 MOTINmonooctyltinSLAM6.90 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMMPTINmonophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltinSLAM1.00bµg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
81-15-2MXmusk xyleneSLAM0.0002bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7440-02-0NInickelSLAM11.80 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
70458-96-7NORFLOXNorfloxacinSLAM0.1435 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
82419-36-1OFLOXOfloxacinSLAM0.1566 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
7439-92-1PBleadSLAM19.70 mg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
87-86-5PCPpentachlorophenolSLAM0.005bmg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-73-5PFBSPerfluorobutane sulfonateSLAM0.30bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
335-76-2PFDAPerfluorodecanoic acidSLAM20.275 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
307-55-1PFDDAPerfluorododecanoic acidSLAM2.138 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
67906-42-7PFDSPerfluorodecane sulfonateSLAM0.8709 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-85-9PFHAPerfluoroheptanoic acidSLAM2.129 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
375-95-1PFNAPerfluorononanoic acidSLAM3.426 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
335-67-1PFOAPerfluorooctanoic acidSLAM9.971 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
1763-23-1PFOSPerfluorooctane sulfonateSLAM12.524 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 PFOSAMPerfluorooctane sulfonamideSLAM0.1616 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 PFPEDAPerfluoropentadecanoic acidSLAM0.0822 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
72629-94-8PFTDAPerfluorotridecanoic acidSLAM1.0127 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
376-06-7PFTEDAPerfluorotetradecanoic acidSLAM0.1728 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
2058-94-8PFUAPerfluoroundecanoic acidSLAM15.728 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
307-24-4PFXAPerfluorohexanoic acidSLAM3.904 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
3871-99-6PFXSPerfluorohexane sulfonateSLAM0.20bng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
608-93-5QCBpentachlorobenzeneSLAM1.5124 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
85535-84-8SCCPshort chain chlorinated paraffin (C10-C13)SLAM0.7804 µg/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 SUMD4D6Sum D4-D6SLAM14000.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
 SUMMMSum MM-MD3MSLAM280.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
13674-87-8T13DCPPTris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphateSLAM110.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
78-51-3T2BEPTri(2-butoxyethyl) phosphateSLAM400.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
115-96-8T2CEPTris(2-chloroethyl) phosphateSLAM13.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
13674-84-5T2CPPTris(2-chloro-1-methylethyl) phosphateSLAM1500.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
126-73-8TBPTri-n-butyl phosphateSLAM31.00 ng/g dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
GMTBTINtributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltinSLAM3.40 µg/kg dw2010-09-23Gässlösa reningsverkO
12345678910...