IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0,56 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2,70 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA28,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0,98 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA57,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA144,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA6,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA8,10 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA5,10 %2005-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA82,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA159,00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0,38 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0,63 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA29,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA0,90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA2,20 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA6,90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA348,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA345,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA15,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA23,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA1,80 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA12,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA0,90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA0,60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA54,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA15,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA5,60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA1,60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA73,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0,49 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2,50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA20,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0,64 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA176,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA100,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA4,50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA2,50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA2,50 %2006-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA60,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA102,00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0,24 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0,77 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA64,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA3,30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA3,80 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA10,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA746,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA548,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA26,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA25,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA3,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA21,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA2,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA0,66 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA76,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA20,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA8,70 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA1,70 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA101,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0,71 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA3,30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA27,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA1,10 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA115,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA140,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA6,30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA4,90 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA4,40 %2007-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA84,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA110,00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0,41 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0,66 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA32,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA1,90 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA4,80 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA19,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA1204,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA1005,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA45,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA46,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA1,80 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA38,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA2,40 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA1,20 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA124,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA38,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA13,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2,50 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA165,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA1,30 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA6,20 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA50,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA2,10 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA241,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA257,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA15,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA8,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA6,20 %2008-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA139,00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
12345678910...