IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0.56 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2.70 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA28.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0.98 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA57.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA144.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA6.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA8.10 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA5.10 %2005-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA82.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA159.00 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0.38 pg/g ww2005-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0.63 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA29.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA0.90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA2.20 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA6.90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA348.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA345.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA15.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA23.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA1.80 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA12.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA0.90 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA0.60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA54.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA15.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA5.60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA1.60 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA73.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0.49 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2.50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA20.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0.64 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA176.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA100.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA4.50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA2.50 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA2.50 %2006-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA60.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA102.00 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0.24 pg/g ww2006-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0.77 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA64.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA3.30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA3.80 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA10.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA746.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA548.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA26.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA25.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA3.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA21.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA2.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA0.66 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA76.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA20.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA8.70 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA1.70 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA101.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA0.71 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA3.30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA27.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA1.10 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA115.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA140.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA6.30 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA4.90 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA4.40 %2007-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA84.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
 TEQTCDD-equivalentBIOTA110.00 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
1321-65-9 TRCNTrichloronaphthalenersBIOTA0.41 pg/g ww2007-01-01Stora KarlsöI
28699-88-9DICNDichloronaphthalenesBIOTA0.66 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58863-14-2HPCN-731,2,3,4,5,6,7-HeptachloronaphthaleneBIOTA32.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58863-15-3HPCN-741,2,3,4,5,6,8-HeptachloronaphthaleneBIOTA1.90 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
58877-88-6HXCN-631,2,3,4,5,6-HexachloronaphthaleneBIOTA4.80 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-27-4HXCN-641,2,3,4,5,7-HexachloronaphthaleneBIOTA19.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-96-6HXCN-661,2,3,4,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA1204.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-97-7HXCN-671,2,3,5,6,7-HexachloronaphthaleneBIOTA1005.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-681,2,3,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA45.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-94-4HXCN-691,2,3,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA46.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
17062-87-2HXCN-701,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA1.80 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-95-5HXCN-711,2,4,5,6,8-HexachloronaphthaleneBIOTA38.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
103426-92-2HXCN-721,2,4,5,7,8-HexachloronaphthaleneBIOTA2.40 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-22-9PCN-361,2,5,6- TetrachloronaphthaleneBIOTA1.20 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
53555-64-9PCN-421,3,5,7-TetrachloronaphthaleneBIOTA124.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
1321-64-8PCN-49-541,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA38.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
67922-26-3PCN-501,2,3,4,6-PentachloronaphthaleneBIOTA13.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-18-3PCN-511,2,3,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA2.50 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
53555-65-0PCN-521,2,3,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA165.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-24-1PCN-531,2,3,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA1.30 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-20-7PCN-571,2,4,5,6-PentachloronaphthaleneBIOTA6.20 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-19-4PCN-581,2,4,5,7-PentachloronaphthaleneBIOTA50.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-25-2PCN-591,2,4,5,8-PentachloronaphthaleneBIOTA2.10 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-17-2PCN-601,2,4,6,7-PentachloronaphthaleneBIOTA241.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-22-9PCN-611,2,4,6,8-PentachloronaphthaleneBIOTA257.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
150224-21-8PCN-621,2,4,7,8-PentachloronaphthaleneBIOTA15.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
NAREPRelative potency valuesBIOTA8.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
NAREP/ TEQRelative potency values/TCDD-equivalentBIOTA6.20 %2008-01-01Stora KarlsöI
1335-88-2TECNTetrachloronaphthalenesBIOTA139.00 pg/g ww2008-01-01Stora KarlsöI
12345678910...