IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Matris:(Alla) Parameter:(Alla) CAS: From: Tom: Alla län
CASNRParKodParameterMatrisVärdeStatusEnhetProvtidProvplatsLänskod
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,25bmg/kg dw2010-09-01badsjö 2O
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,10bmg/kg dw2010-09-01badsjö 2O
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,20bmg/kg dw2010-09-01DjulösjönD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,02bmg/kg dw2010-09-01DjulösjönD
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01DjulösjönD
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01DjulösjönD
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01Eskilstunaån, nedströms Ekeby ARVD
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01Eskilstunaån, nedströms Ekeby ARVD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM3,70 mg/kg dw2010-11-26Källby ARV, damm 1M
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,04 mg/kg dw2010-11-26Källby ARV, damm 1M
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-11-26Källby ARV, damm 1M
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-11-26Källby ARV, damm 1M
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,15bmg/kg dw2010-10-01Ljungan, nedströms Bällsta ARVY
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,015bmg/kg dw2010-10-01Ljungan, nedströms Bällsta ARVY
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Ljungan, nedströms Bällsta ARVY
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-10-01Ljungan, nedströms Bällsta ARVY
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,10bmg/kg dw2010-09-01MellanfjärdenD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01MellanfjärdenD
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01MellanfjärdenD
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01MellanfjärdenD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSEDIM0,20bmg/kg dw2010-09-01VarnumsvikenS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSEDIM0,02bmg/kg dw2010-09-01VarnumsvikenS
55-56-1CLHEXChlorhexidineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01VarnumsvikenS
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineSEDIM0,01bmg/kg dw2010-09-01VarnumsvikenS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 1D
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK0,001bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 1D
55-56-1CLHEXChlorhexidineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 1D
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 1D
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 2D
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK0,001bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 2D
55-56-1CLHEXChlorhexidineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 2D
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 2D
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 3D
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolMARK0,001bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 3D
55-56-1CLHEXChlorhexidineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 3D
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineMARK0,01bmg/kg dw2010-10-01Katrineholm 3D
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-27Borlänge ARVW
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM2,60 mg/kg dw2010-09-01Bällsta ARVY
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,054 mg/kg dw2010-09-01Bällsta ARVY
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-01Bällsta ARVY
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM12,00 mg/kg dw2010-09-22Ekeby ARVD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,51 mg/kg dw2010-09-22Ekeby ARVD
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-22Ekeby ARVD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM1,90 mg/kg dw2010-09-22Fiskartorpet ARVS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,07bmg/kg dw2010-09-22Fiskartorpet ARVS
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-22Fiskartorpet ARVS
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-11-01Främby ARVW
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-01Gysinge ARVX
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM7,70 mg/kg dw2010-09-01Henriksdal ARVA
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM1,30 mg/kg dw2010-09-01Henriksdal ARVA
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-01Henriksdal ARVA
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-27Krylbo ARVW
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM8,30 mg/kg dw2010-10-04Sjöstadsverket ARVS
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,20 mg/kg dw2010-10-04Sjöstadsverket ARVS
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-10-04Sjöstadsverket ARVS
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM5,00 mg/kg dw2010-09-01Strängnäs ARVD
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,069 mg/kg dw2010-09-01Strängnäs ARVD
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-09-01Strängnäs ARVD
104-40-54-N-NP4-n-nonylphenolSLAM4,10 mg/kg dw2010-10-01Visby ARVI
140-66-94-T-OP4-t-OctylphenolSLAM0,24 mg/kg dw2010-10-01Visby ARVI
55-56-1CLHEXChlorhexidineSLAM0,01bmg/kg dw2010-10-01Visby ARVI
90481-04-2B-NPGrenad nonylfenolVATTEN0,37 µg/l2010-09-21Avesta lasarettW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-21Avesta lasarettW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-21Avesta lasarettW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-27Borlänge ARVW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-27Borlänge ARVW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-27Borlänge ARVW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-27Borlänge ARVW
90481-04-2B-NPGrenad nonylfenolVATTEN0,98 µg/l2010-09-01Bällsta ARVY
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Bällsta ARVY
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Bällsta ARVY
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Bällsta ARVY
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Bällsta ARVY
90481-04-2B-NPGrenad nonylfenolVATTEN0,58 µg/l2010-09-22Ekeby ARVD
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-22Ekeby ARVD
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-22Ekeby ARVD
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-22Ekeby ARVD
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-22Ekeby ARVD
90481-04-2B-NPGrenad nonylfenolVATTEN0,41 µg/l2010-09-01Falu lasarettW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Falu lasarettW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Falu lasarettW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-22Fiskartorpet ARVS
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-22Fiskartorpet ARVS
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-22Fiskartorpet ARVS
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-22Fiskartorpet ARVS
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Främby ARVW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Främby ARVW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN5,00bµg/l2010-11-01Främby ARV (tankbil)W
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN1,00bµg/l2010-11-01Främby ARV (tankbil)W
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-11-01Främby ARVW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-11-01Främby ARVW
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Gysinge ARVX
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Gysinge ARVX
90481-04-2B-NPGrenad nonylfenolVATTEN2,60 µg/l2010-09-01Hedåsen ARVX
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Hedåsen ARVX
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Hedåsen ARVX
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-01Henriksdal ARVA
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-01Henriksdal ARVA
55-56-1CLHEXChlorhexidineVATTEN0,01bµg/l2010-09-27Krylbo ARVW
106-47-8PCLANLp-Chloroaniline, 4-chloroanilineVATTEN0,005bµg/l2010-09-27Krylbo ARVW
12