IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket

Utsökning av data från screeningdatabasen

Välj i vilken/vilka matriser mätningen skett:
 • Alla matriser
  • Avstryk
  • Biota
  • Damm(Stoft)
  • Deposition
  • Förbränning
  • Gödsel
  • Human exponering
  • Livsmedel
  • Luft
  • Mark
  • Produkter
  • Sediment
  • Slam
  • Vatten
Vilka ämnen/parametrar sökes:
 • Alla ämnen
  • Adipates
   • Benzyl octyl adipate CAS:3089-55-2
   • Di(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) adipate CAS:141-17-3
   • Di(2-ethylhexyl) adipate CAS:103-23-1
   • Di(2-etylhexyl) azelate CAS:103-24-2
   • Dibutyladipate CAS:105-99-7
   • Didecyladipate CAS:105-97-5
   • Dietyladipate CAS:141-28-6
   • Di-iso-butyladipate CAS:141-04-8
   • Di-iso-decyladipate CAS:27178-16-1
   • Diisononyl adipate CAS:33703-08-1
   • Di-iso-octyladipate CAS:1330-86-5
   • Dioctyladipate CAS:123-79-5
  • Aliphatic acids
   • Decanoic acid (C10:0) CAS:334-48-5
   • Hexadecanoic acid (C16:0) CAS:57-10-3
   • Octanoic acid (C8:0) CAS:124-07-2
   • Tetradecanoic acid (C14:0) CAS:544-63-8
  • Aliphatic hydrocarbons
   • Alifater summa >C5-C16 CAS:
   • Aliphatic hydrocarbons >C10-C12 CAS:
   • Aliphatic hydrocarbons >C12-C16 CAS:
   • Aliphatic hydrocarbons >C16-C35 CAS:
   • Aliphatic hydrocarbons >C5-C8 CAS:
   • Aliphatic hydrocarbons >C8-C10 CAS:
  • Alkylphenols and musk compunds
   • 2,3-Dimethyl-phenol CAS:526-75-0
   • 2,4,6-Tri-t-butyl-phenol CAS:732-26-3
   • 2,4-Di-t-butyl-phenol CAS:96-76-4
   • 2,6-Di-iso-butyl-phenol CAS:52348-51-3
   • 2,6-Di-t-butyl-4-ethyl-phenol CAS:4130-42-1
   • 2,6-Di-t-butyl-phenol CAS:128-39-2
   • 2-amino-musk ketone CAS:
   • 2-amino-musk xylene CAS:107342-67-6
   • 2-t-Butyl-phenol CAS:88-18-6
   • 3,4-Dimethyl-phenol CAS:95-65-8
   • 3,5-Dimethyl-phenol CAS:108-68-9
   • 4-amino-musk xylene CAS:107342-55-2
   • 4-Dodecylphenol CAS:27193-86-8
   • 4-Methyl-phenol CAS:106-44-5
   • 4-n-nonylphenol CAS:104-40-5
   • 4-n-Octylphenol CAS:1806-26-4
   • 4-Nonylfenol (branched)-1-etoxylat CAS:104-35-8
   • 4-Nonylfenol (branched)-2-etoxylat CAS:20427-84-3
   • 4-nonylphenol, branched CAS:84852-15-3
   • 4-nonylphenol-diethoxylate CAS:9016-45-9
   • 4-nonylphenol-mono-ethoxylate CAS:9016-45-9
   • 4-nonylphenol-triethoxylate CAS:
   • 4-t-Butyl-phenol CAS:98-54-4
   • 4-tert-Butyltoluene CAS:98-51-1
   • 4-tert-Oktylfenol-1-etoxylat CAS:2315-67-5
   • 4-tert-Oktylfenol-2-etoxylat CAS:2315-61-9
   • 4-t-Octylphenol CAS:140-66-9
   • 4-t-Octylphenol-diethoxylate CAS:9063-89-2
   • 4-t-Octylphenol-mono-ethoxylate CAS:9063-89-2
   • 4-t-Octylphenol-triethoxylate CAS:
   • 6-t-Butyl-2,4-xylenol CAS:1879-09-0
   • Bis-Methylethyl-biphenyl CAS:
   • Cashmeran CAS:33704-61-9
   • celestolide CAS:13171-00-1
   • Diphenyl ether CAS:101-84-8
   • galaxolide CAS:1222-05-5
   • galaxolide lactone CAS:
   • Grenad nonylfenol CAS:90481-04-2
   • Isocyclemone E CAS:54464-57-2
   • Iso-eugenol CAS:97-54-1
   • Methyl cedryl ketone CAS:32388-55-9
   • Musk ambrette CAS:83-66-9
   • musk ketone CAS:81-14-1
   • Musk moskene CAS:116-66-5
   • Musk tibetene CAS:145-39-1
   • musk xylene CAS:81-15-2
   • N,N-dietyl-m-toluamid (DEET) CAS:134-62-3
   • Nonylphenol monoethoxylates CAS:
   • Nonylphenolethoxilates CAS:NA
   • Octylphenol CAS:
   • Octylphenol monoethoxylates CAS:
   • phantolide CAS:
   • Sum 4-NP equivalents CAS:
   • t-Butyl-4-hydroxy-anisole CAS:25013-16-5
   • t-Butyl-hydroxyquinone CAS:1948-33-0
   • tonalide CAS:21145-77-7
   • traseolide CAS:
  • Amines
   • 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine Pentaetylenehexamine CAS:4067-16-7
   • Dicyclohexylamine CAS:101-83-7
   • Diethanolamine CAS:111-42-2
   • N-Cyclohexyl-2-benzothiazolamine CAS:28291-75-0
   • N-Isopropyl-N’-phenyl-p-phenylenediamine 4-(Isopropylamino)-diphenylamine, CAS:101-72-4
   • N-Phenyl-benzeneamine Diphenylamine, CAS:122-39-4
   • Triethanolamine CAS:102-71-6
  • Anti- inflammatory substancas, NSAIDs
   • Acetylsalicylic Acid CAS:50-78-2
   • Diclofenac CAS:15307-86-5
   • Ibuprofen CAS:15687-27-1
   • Ibuprofen-COOH CAS:
   • Ibuprofen-OH CAS:156-86-5
   • Ketoprofen CAS:22071-15-4
   • Naproxen CAS:22204-53-1
   • Paracetamol CAS:103-90-2
   • Salicylic Acid CAS:69-72-7
  • Antibiotics
   • Chlorotetracycline CAS:57-62-5
   • Ciprofloxacin CAS:85721-33-1
   • Demeclocycline CAS:127-33-3
   • Doxycycline CAS:564-25-0
   • Norfloxacin CAS:70458-96-7
   • Ofloxacin CAS:82419-36-1
   • Tetracycline CAS:64-75-5
  • Aromatic compunds
   • 1,2-Acenaphthendione CAS:82-86-0
   • 1,3-Dinitropyrene CAS:75321-20-9
   • 1,6-Dinitropyrene CAS:42397-64-8
   • 1-Benzothiophene CAS:11095-43-5
   • 1-Hydroxy-9-fluorenone CAS:6344-60-1
   • 1-Nitropyrene CAS:5522-43-0
   • 2.3-Benzofuran CAS:271-89-6
   • 2+3-Nitrofluoranthene altcas: 892-21-7 CAS:13177-29-2
   • 2-Hydroxy-9-fluorenone CAS:6949-73-1
   • 2-Mehtyl-9,10-anthraquinone CAS:84-54-8
   • 3-Nitrobenzanthrone CAS:17117-34-9
   • 4H-Cyclopenta[def]phenanthren-4-one CAS:5737-13-3
   • 4-Nitropyrene CAS:57835-92-4
   • 5H-Benzo(a)carbazole CAS:243-28-7
   • 6H-Benzo[cd]pyren-6-one CAS:3074-00-8
   • 7H-Benz(de)anthracene-7-one CAS:1982-05-03
   • 7H-Dibenzo(c,g)carbazole CAS:194-59-2
   • 7-Nitrobenz(a)anthracene CAS:20268-51-3
   • 9,10-Anthraquinone CAS:84-65-1
   • 9-Fluorenone CAS:486-25-9
   • 9-Nitroanthracene CAS:602-60-8
   • Acridine CAS:260-94-6
   • Benz(a)acridine CAS:225-11-6
   • Benz(a)anthracen-7,12dione CAS:2498-66-0
   • Benzo(b)naphto(2.1-d)thiophene CAS:239-35-0
   • Benzo-(b)naphtofuran CAS:
   • Carbazole CAS:86-74-8
   • Dibenz(a,h)acridine CAS:226-36-8
   • Indole CAS:120-72-9
   • Isoquinoline CAS:119-65-3
   • Quinoline CAS:91-22-5
  • Aromatic sulfonates
   • N-butyl benzenesulfonamide CAS:3622-84-2
  • Benzothiazoles, benzenediamines and benzotriazoles
   • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol CAS:3147-75-9
   • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol CAS:70321-86-7
   • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol CAS:103597-45-1
   • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol CAS:25973-55-1
   • 2(3H)-Benzothiazolone CAS:934-34-9
   • 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol CAS:3846-71-7
   • 2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol CAS:2440-22-4
   • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol CAS:3864-99-1
   • Bemotrizinol CAS:187393-00-6
   • Benzene, 1,1'-(3,3-dimethyl-1-butenylidene)bis 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan CAS:3910-35-8
   • Di(benzothiazol-2-yl) disulphide CAS:120-78-5
   • Diethylhexyl butamidotriazone CAS:154702-15-5
   • Dihydroactinidiolide CAS:17092-92-1
   • Ethylhexyl triazone CAS:88122-99-0
   • N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamid CAS:4979-32-2
   • N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine CAS:793-24-8
   • N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamid CAS:95-33-0
  • Biocides
   • 2-(Tiocyanomethylthio)benzothiazole CAS:21564-17-0
   • 2-Mercaptobenzothiazole CAS:149-30-4
   • 3,4-Dichloroaniline CAS:95-76-1
   • 5-bromo-2-hydroxyacetophenone CAS:1450-75-5
   • Bentazone CAS:25057-89-0
   • Benzylparabene CAS:94-18-8
   • Brodifacoum CAS:56073-10-0
   • Bromadiolone CAS:28772-56-7
   • Bromonitromethane CAS:563-70-2
   • Bronopol CAS:52-51-7
   • Butylparabene CAS:94-26-8
   • Chlorophacione CAS:3691-35-8
   • Chlorothalonil CAS:1897-45-6
   • Coumatetralyl CAS:5836-29-3
   • Cypermetrin CAS:52315-07-8
   • Dichlofluanid CAS:1085-98-9
   • Didecyl dimethyl ammonium chloride CAS:7173-51-5
   • Difenacoum CAS:56073-07-5
   • Diphenadione CAS:82-66-6
   • Ethylparabene CAS:120-47-8
   • Flocoumafen CAS:90035-08-8
   • Kathon (CMI), 5-chloro-2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (CMI) ( 5-klor-2-metyl-4-i CAS:26172-55-4
   • Kathon (MI), 2-methyl-2 H -isothiazol-3-one (MI) (2-metyl-4-isotiazolin-3-on) CAS:2682-20-4
   • Methylchlorophenoxypropionic acid CAS:93-65-2
   • Methylparabene CAS:99-76-3
   • Permethrin CAS:52645-53-1
   • Propiconazole CAS:60207-90-1
   • Propylparabene CAS:94-13-3
   • Resorcinol CAS:108-46-3
   • Tebuconazole CAS:107534-96-3
   • Tolylfluanid CAS:731-27-1
   • triclocarban CAS:101-20-2
   • Triclosan CAS:3380-34-5
   • TriclosanMe CAS:
   • Warfarin CAS:81-81-2
  • Biological effects: endocrine
   • AR_CALUX - (anti)androgen compounds CAS:NA
   • ERa_CALUX - (anti)estrogens compounds CAS:NA
  • Biological effects: molecular/biochemical/assays
   • Estrogenic Responsive - Chemically Activated Luciferase eXpressio CAS:NA
   • 1-hydroxy phenanthrene (ng/g) CAS:2433-56-9
   • 1-hydroxy pyrene (ng/g) CAS:5315-79-7
   • 2-hydroxy naphthalene CAS:135-19-3
   • 3-hydroxy benzo(a)pyrene (ng/g) CAS:13345-21-6
  • Biological effects: toxicity tests
   • Ecotoxicological effects microtox CAS:NA
   • Relative potency values CAS:NA
   • Relative potency values/TCDD-equivalent CAS:NA
  • Biological measurements
   • breadth (ex. matrix EG) CAS:NA
   • Tissue weight CAS:NA
  • Chemical additives
   • 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethane CAS:54914-85-1
   • 2,6-Diisopropylnaphtalene CAS:24157-81-1
   • 4,4'-Ditolylmethane CAS:4957-14-6
   • meso-2,3-Diphenylbutane CAS:4613-11-0
  • Chlorinated paraffins
   • Long chain chlorinated paraffins CAS:85422-92-0
   • medium chain chlorinated parrafin (C14-C17) CAS:85535-85-9
   • short chain chlorinated paraffin (C10-C13) CAS:85535-84-8
   • Sum of short and medium chain chlorinated paraffins (C10-C17) CAS:
  • Chlorobiphenyls
   • 2,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl (CB170) CAS:35065-30-6
   • 2,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl (CB128) CAS:38380-07-3
   • 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB180) CAS:35065-29-3
   • 2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl (CB183) CAS:52663-69-1
   • 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (CB138) CAS:35065-28-2
   • 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (CB149) CAS:38380-04-0
   • 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153) CAS:35065-27-1
   • 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB153) + CB168 CAS:
   • 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (CB101) CAS:37680-73-2
   • 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (CB52) CAS:35693-99-3
   • 2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (CB189) CAS:39635-31-9
   • 2,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl (CB156) CAS:38380-08-4
   • 2,3,3',4,4',6-hexachlorobiphenyl (CB158) CAS:74472-42-7
   • 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl (CB105) CAS:32598-14-4
   • 2,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl (CB110) CAS:38380-03-9
   • 2,3,4,3',4',5'-hexachlorobiphenyl (CB157) CAS:69782-90-7
   • 2',3,4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB167) CAS:52663-72-6
   • 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB114) CAS:74472-37-0
   • 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118) CAS:31508-00-6
   • 2,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB66) CAS:32598-10-0
   • 2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl(CB123) CAS:65510-44-3
   • 2,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB74) CAS:32690-93-0
   • 2,4,4'-trichlorobiphenyl (CB28) CAS:7012-37-5
   • 2,4',5-trichlorobiphenyl (CB31) CAS:16606-02-3
   • 3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (CB169) CAS:32774-16-6
   • 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB126) CAS:57465-28-8
   • 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB77) CAS:32598-13-3
   • 3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (CB81) CAS:70362-50-4
   • PC, Aroclor 1254 CAS:11097-69-1
   • PCB Clophen A50 CAS:
   • PCB Clophen A60 CAS:
   • PCB28+PCB31 CAS:
   • sum of CBs.-Define in Plain Language Comment Record CAS:GM
   • sum of CBs.-Sum of (CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153, CB180) CAS:GM
   • Summa plana PCB i SAFE-TEQ CAS:
   • Summa plana PCB i WHO-TEQ CAS:
  • Complexing agents
   • 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol CAS:126-86-3
   • Diethylentriaminepentaacetic acid CAS:67-43-6
   • Ethylendiamine-tetraacetic acid CAS:60-00-4
   • N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid CAS:6245-75-6
   • Nitrilotriacetic acid CAS:139-13-9
   • Propylenediamine-tetraacetic acid CAS:1939-36-2
   • Triphenylphosphine oxide CAS:791-28-6
  • Cyclodienes
   • aldrin CAS:309-00-2
   • aldrin + dieldrin + endrin + isodrin CAS:GM
   • cis-chlordane (alpha-chlordane) CAS:5103-71-9
   • dieldrin CAS:60-57-1
   • endrin CAS:72-20-8
   • isodrin CAS:465-73-6
   • oxychlordane CAS:26880-48-8
   • Sum chlordane CAS:GM
   • Sum Cyclodienes CAS:
   • telodrin CAS:297-78-9
   • trans-chlordane (gamma-chlordane) CAS:5103-74-2
   • trans-nonachlor CAS:39765-80-5
  • Dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDTs)
   • DDE (o,p') CAS:3424-82-6
   • DDE (p,p') CAS:72-55-9
   • DDT (o,p') CAS:789-02-6
   • DDT (p,p') CAS:50-29-3
   • sum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p')) CAS:GM
   • sum of (DDT (p,p'), DDE (p,p'), DDD (p,p'), DDT (o,p'), DDE (o,p'), DDD (o,p')) CAS:GM
   • TDE (o,p') = DDD (o,p') CAS:53-19-0
   • TDE (p,p') = DDD (p,p') CAS:72-54-8
  • Dioxins
   • 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin CAS:3268-87-9
   • 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran CAS:67562-39-4
   • 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxin CAS:35822-46-9
   • 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran CAS:55673-89-7
   • 1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • 1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzofuran CAS:70648-26-9
   • 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS:39227-28-6
   • 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran CAS:57117-44-9
   • 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS:57653-85-7
   • 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran CAS:72918-21-9
   • 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxin CAS:19408-74-3
   • 1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran CAS:57117-41-6
   • 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxin CAS:40321-76-4
   • 1,2,7,8-tetrachloro-Dibenzofuran CAS:58802-20-3
   • 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran CAS:60851-34-5
   • 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran CAS:57117-31-4
   • 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin CAS:1746-01-6
   • 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran CAS:51207-31-9
   • Dibenzofuran CAS:132-64-9
   • octachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • Rec 1234678 HpCDD Extr spike CAS:
   • Rec 1234678 HpCDF Extr spike CAS:
   • Rec 123478 HxCDD Extr spike CAS:
   • Rec 123478 HxCDF Extr spike CAS:
   • Rec 1234789 HpCDF Extr spike CAS:
   • Rec 123678 HxCDD Extr spike CAS:
   • Rec 123678 HxCDF Extr spike CAS:
   • Rec 12378 PeCDD Extr spike CAS:
   • Rec 12378 PeCDF Extr spike CAS:
   • Rec 123789 HxCDF Extr spike CAS:
   • Rec 234678 HxCDF Extr spike CAS:
   • Rec 23478 PeCDF Extr spike CAS:
   • Rec 2378 TCDD Extr spike CAS:
   • Rec 2378 TCDF Extr spike CAS:
   • Rec OCDD Extr spike CAS:
   • Rec OCDF Extr spike CAS:
   • Sum chlorinated dioxins and furans CAS:
   • Sum chlorinated dioxins and furans as WHO-TEQ CAS:
   • sum of heptachloro-dibenzo dioxin CAS:GM
   • sum of heptachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • sum of hexachloro-dibenzo dioxin CAS:GM
   • sum of hexachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • sum of pentachloro-dibenzo dioxin CAS:GM
   • sum of pentachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • sum of tetrachloro-dibenzo dioxin CAS:GM
   • sum of tetrachloro-dibenzofuran CAS:GM
   • TCDD ekvivalenter enligt Eadon CAS:
   • TCDD ekvivalenter enligt nordiska modellen CAS:
  • Extractable organic halogenes
   • Extractable organic bromide CAS:
   • Extractable organic cloride CAS:
   • Extractable organic halogenes CAS:GM
   • Extractable persistent organic bromide CAS:
  • Fluorescent Whitening Agents
   • DAS1 CAS:16090-02-1
   • DAS2 CAS:16470-24-9
   • DSBP (Distyrylbiphenylsulfonate) CAS:27344-41-8
   • FB28 CAS:4193-55-9
   • FB85 CAS:12224-06-5
   • Sum Fluorescent whitening agents (5 st) CAS:
  • Herbicides
   • bromacil CAS:314-40-9
   • desmetryn CAS:1014-69-3
   • terbutryn CAS:886-50-0
  • Hexachlorocyclohexanes
   • alpha-HCH (alpha-hexachlorocyclohexane) CAS:319-84-6
   • beta-HCH (beta-hexachlorocyclohexane) CAS:319-85-7
   • delta-HCH (delta-hexachlorocyclohexane) CAS:319-86-8
   • gamma-HCH (gamma-hexachlorocyclohexane) CAS:58-89-9
   • Sum HCH CAS:
  • Hormones
   • Estradiol CAS:50-28-2
   • Estriol CAS:50-27-1
   • Ethinylestradiol CAS:57-63-6
   • mestranol CAS:72-33-3
   • Norethindrone CAS:68-22-4
   • Progesterone CAS:57-83-0
  • Insecticides
   • chlorpyrifos-methyl CAS:5598-13-0
  • Isocyanates
   • Hexamethylene diisocyanate CAS:822-06-0
   • Isocyanic acid CAS:55637-24-6
   • Isophorone diisocyanate CAS:4098-71-9
   • Methyl isocyanate CAS:624-83-9
   • Methylenedi-p-phenylene diisocyanate CAS:101-68-8
   • Toluene diisocyanate CAS:584-84-9
  • Limonene
   • d-limonene CAS:5989-27-5
   • l-limonene CAS:5989-54-8
  • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS)
   • C10-14 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt CAS:85117-50-6
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10 CAS:
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C10-14 CAS:
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C11 CAS:
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C12 CAS:
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C13 CAS:
   • Linear alkyl benzene sulfonate (LAS), C14 CAS:
  • Major inorganic constituents
   • flourine CAS:7782-41-4
   • hydrogen ion concentration (pH) CAS:NA
   • phosphorus CAS:7723-14-0
   • sulfur CAS:7704-34-9
  • Major organic constituents
   • Cyanides (as total CN) CAS:GM
   • dissolved organic carbon CAS:NA
   • extractable persistent organically bound chlorine CAS:GM
   • organic carbon CAS:NA
   • percentage of organic carbon CAS:NA
   • Soil organic matter (Mullhalt) CAS:NA
   • Summa bicykliska föreningar CAS:GM
   • total carbon CAS:NA
   • Total organic carbon CAS:NA
  • Metabolites
   • 1-Hydroxychrysene CAS:63019-38-5
   • 1-Hydroxynaphthalene CAS:90-15-3
   • 2-Hydoxychrysene CAS:
   • 2-Hydroxyfluorene CAS:2443-58-5
   • 2-Hydroxyphenanthrene CAS:605-55-0
   • 3-Hydroxychrysene CAS:63019-39-6
   • 3-Hydroxyphenanthrene CAS:605-87-8
   • 4-Hydroxychrysene CAS:63019-40-9
   • 4-Hydroxyphenanthrene CAS:7651-86-7
   • 9-Hydroxyfluorene CAS:1689-64-1
   • 9-Hydroxyphenanthrene CAS:484-17-3
   • Creatinin CAS:60-27-5
   • Diethyldithiophosphate CAS:298-06-6
   • Diethylphosphate CAS:598-02-7
   • Diethylthiophosphate CAS:5871-17-0
   • Dimethyldithiophosphate CAS:756-80-9
   • Dimethylphosphate CAS:813-78-5
   • Dimethylthiophosphate CAS:
   • Mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate CAS:
   • Mono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate CAS:
   • Mono-2-ethylhexyl phthalate CAS:4376-20-9
   • Mono-benzyl phthalate CAS:2528-16-7
   • Mono-cyclohexyl phthalate CAS:7517-36-4
   • Mono-ethyl phthalate CAS:2306-33-4
   • Mono-isobutyl phthalate CAS:
   • Mono-isononyl phthalate CAS:
   • Mono-methyl phthalate CAS:4376-18-5
   • Mono-n-octyl phthalate CAS:5393-19-1
  • Metals and metalloids
   • aluminium CAS:7429-90-5
   • antimony CAS:7440-36-0
   • arsenic CAS:7440-38-2
   • barium CAS:7440-39-3
   • beryllium CAS:7440-41-7
   • Bismuth CAS:7440-69-9
   • boron CAS:7440-42-8
   • cadmium CAS:7440-43-9
   • calcium CAS:7440-70-2
   • cerium CAS:7440-45-1
   • chromium CAS:7440-47-3
   • chromium(VI) CAS:
   • cobalt CAS:7440-48-4
   • copper CAS:7440-50-8
   • dysprosium CAS:7429-91-6
   • erbium CAS:7440-52-0
   • europium CAS:7440-53-1
   • gadolinium CAS:7440-54-2
   • holmium CAS:7440-60-0
   • iron CAS:7439-89-6
   • lanthanum CAS:7439-91-0
   • lead CAS:7439-92-1
   • lithium CAS:7439-93-2
   • magnesium CAS:7439-95-4
   • manganese CAS:7439-96-5
   • mercury CAS:7439-97-6
   • molybdenum CAS:7439-98-7
   • neodymium CAS:7440-00-8
   • nickel CAS:7440-02-0
   • palladium CAS:
   • platinum CAS:
   • potassium CAS:7440-09-7
   • praseodymium CAS:7440-10-0
   • rhodium CAS:
   • samarium CAS:7440-19-9
   • selenium CAS:7782-49-2
   • silicon CAS:7440-21-3
   • silver CAS:7440-22-4
   • sodium CAS:7440-23-5
   • strontium CAS:7440-24-6
   • thallium CAS:7440-28-0
   • thulium CAS:7440-30-4
   • tin CAS:7440-31-5
   • titanium CAS:7440-32-6
   • tungsten, wolfram CAS:7440-33-7
   • uranium CAS:7440-61-1
   • vanadium CAS:7440-62-2
   • ytterbium CAS:7440-64-4
   • zinc CAS:7440-66-6
  • Monocyclic aromatic Hydrocarbons
   • 1,3,5-Trimethylbenzene CAS:108-67-8
   • 2-Methyl-pentane CAS:73513-42-5
   • 3-Methyl-pentane CAS:96-14-0
   • benzene CAS:71-43-2
   • cyclo-Hexane CAS:110-82-7
   • Ethyl tert-butyl ether (ETBE) CAS:637-92-3
   • ethylbenzene CAS:100-41-4
   • Heptacosane CAS:593-49-7
   • iso-Octane CAS:540-84-1
   • m- & p-xylene CAS:GM
   • Methyl tert-butyl ether (MTBE) CAS:1634-04-4 
   • n-Bytyl-acetate CAS:123-86-4
   • n-Heptane CAS:142-82-5 
   • n-Hexane CAS:110-54-3
   • n-Nonane CAS:111-84-2
   • n-Octane CAS:111-65-9
   • o-xylene CAS:95-47-6
   • Styrene CAS:100-42-5
   • TEX, Summa (toluen, etylen,xylen) CAS:
   • toluene CAS:108-88-3
   • xylene CAS:1330-20-7
  • Nutrients
   • ammonium (NH4-N) CAS:NA
   • nitrate + nitrite (-N) CAS:NA
   • phosphate (PO4-P) CAS:NA
   • total nitrogen (N) CAS:NA
   • total phosphorus (P) CAS:NA
  • Organic esters
   • 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane CAS:126-54-5
   • Butylhydroxytoluene CAS:128-37-0
   • Dialkyl(C7-C9) phthalate CAS:68515-41-3
   • Dicyclohexyl phthalate CAS:84-61-7
   • Diethyl phthalate CAS:84-66-2
   • Di-iso-butylftalat CAS:84-69-5
   • Diisodecyl phthalate CAS:26761-40-0
   • Diisononyl phthalate CAS:28553-12-0
   • Dimethyl phthalate CAS:131-11-3
   • Di-n-propylftalat CAS:131-16-8
   • Di-pentylftalat CAS:131-18-0
   • Diundecyl phthalate CAS:3648-20-2
   • d-t-BPA (fenozan, 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionic acid ) CAS:20170-32-5
   • Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate CAS:2082-79-3
  • Organobromines
   • 1,2,3,4,6,7,8-heptabromodibenzodioxin CAS:110999-47-8
   • 1,2,3,4,6,7,8-Heptabromodibenzofuran CAS:107555-95-3
   • 1,2,3,4,7,8-Hexabromodibenzofuran CAS:107555-94-2
   • 1,2,3,4,7,8-Hexabromodibenzo-p-dioxin+1,2,3,6,7,8-Hexabromodibenzo-p-dioxin CAS:
   • 1,2,3,7,8,9-Hexabromodibenzo-p-dioxin CAS:110999-46-7
   • 1,2,3,7,8-Pentabromodibenzofuran CAS:107555-93-1
   • 1,2,3,7,8-Pentbromodibenzo-p-dioxin CAS:109333-34-8
   • 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane CAS:3194-55-6
   • 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane CAS:3322-93-8
   • 1,2-Dibromoethane, or ethylene dibromide CAS:106-93-4
   • 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (PBDE183) CAS:207122-16-5
   • 2,2',3,4,4',5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE138) CAS:182677-30-1
   • 2,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether (PBDE85) CAS:182346-21-0
   • 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (PBDE153) CAS:68631-49-2
   • 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (PBDE154) CAS:207122-15-4
   • 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE99) CAS:60348-60-9
   • 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE100) CAS:189084-64-8
   • 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE47) CAS:5436-43-1
   • 2,2',4,5'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE49) CAS:243982-82-3
   • 2,2',4-tribromodiphenyl ether (PBDE17) CAS:147217-75-2
   • 2,2’,3,3’,4,4’,5’,6-Octabromodiphenylether CAS:32536-52-0
   • 2,3,3',4,4',5,6-heptabromodiphenyl ether (PBDE190) CAS:189084-68-2
   • 2,3',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (PBDE119) CAS:189084-66-0
   • 2,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE66) CAS:189084-61-5
   • 2,3',4',6-tetrabromodiphenyl ether (PBDE71) CAS:189084-62-6
   • 2',3,4,6'-Tetrabromodiphenyl ether/ 2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl ether CAS:
   • 2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofuran CAS:131166-92-2
   • 2,3,7,8-Tetrabromodibenzo-4-dioxin CAS:50585-41-6
   • 2,3,7,8-Tetrabromodibenzo-furan CAS:
   • 2,4,4'-tribromodiphenyl ether (PBDE28) CAS:41318-75-6
   • 2,4,6-Tribromophenol CAS:118-79-6
   • 2,4-Dibromophenol CAS:615-58-7
   • 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate CAS:183658-27-7
   • 3,3',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (PBDE126) CAS:366791-32-4
   • 3,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (PBDE77) CAS:93703-48-1
   • alfa-1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane CAS:
   • BDE205 CAS:
   • BDE206 CAS:
   • BDE207 CAS:
   • Benzene 1,1’-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromo-phenoxy]ethane CAS:37853-59-1
   • Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-(PBDE197) CAS:117964-21-3
   • Benzene, pentabromo(2,4,5-tribromophenoxy)-(PBDE 203) CAS:337513-72-1
   • beta-1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane CAS:
   • Bis(2-ethyl-1-hexyl)tetrabromophthalate CAS:26040-51-7
   • Bromo-styrene CAS:103-64-0
   • decabromobiphenyl (PBB209) CAS:13654-09-6
   • decabromodiphenyl ether (PBDE209) CAS:1163-19-5
   • Decabromodiphenylethane CAS:84852-53-9
   • di-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • dimethyl TBBP-A, dimethyl tetrabromobisphenol-A (DMTBBPA) CAS:NV
   • gamma/delta-1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane CAS:
   • hepta-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • Hexabromobenzene CAS:87-82-1
   • hexa-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • nonabromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • Octabromodibenzo-dioxin CAS:
   • Octabromodibenzo-furan CAS:
   • octa-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154 CAS:
   • PBDE,sum 47,85,99,100,153,154,209 CAS:
   • PBDE,sum 47,99,100,153,154 CAS:
   • penta-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • Pentabromoethylbenzene CAS:85-22-3
   • pentabromophenol CAS:608-71-9
   • Pentabromotoluene CAS:87-83-2
   • Sum BDE28+47+99+153+154+183 CAS:
   • Sum heptabromodibenzo-dioxin CAS:
   • Sum heptabromodibenzo-furan CAS:
   • Sum hexabromodibenzo-dioxin CAS:
   • Sum hexabromodibenzo-furan CAS:
   • Sum pentabromodibenzo-dioxin CAS:
   • Sum pentabromodibenzo-furan CAS:
   • Sum polybrominated dibenzodioxins CAS:
   • Sum tetrabromodibenzo-dioxin CAS:
   • Sum tetrabromodibenzo-furan CAS:
   • Summa Polybrominated furan CAS:
   • tetrabromobiphenol-A CAS:79-94-7
   • tetra-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
   • tri-bromodiphenyl ether (sum of congeners) CAS:GM
  • Organochlorines (general)
   • 1,1,1-trichloroethane CAS:71-55-6
   • 1,1,2,2-Tetrachlorethane CAS:79-34-5
   • 1,1,2-Trichloroethane CAS:79-00-5
   • 1,1-dichloroethane CAS:75-34-3
   • 1,1-dichloroethene CAS:75-35-4
   • 1,2,3,4-tetrachlorobenzene CAS:634-66-2
   • 1,2,3,5-tetra + 1,2,4,5-tetrachlorobenzenes CAS:
   • 1,2,3,5-tetrachlorobenzene CAS:634-90-2
   • 1,2,3/1,2,4/1,3,5 trichlorobenzene mixture CAS:
   • 1,2,3-trichlorobenzene CAS:87-61-6
   • 1,2,4,5-tetrachlorobenzene CAS:95-94-3
   • 1,2,4-trichlorobenzene CAS:120-82-1
   • 1,2-Dichlorobenzene CAS:95-50-1
   • 1,2-dichloroethane CAS:107-06-2
   • 1,2-dichloropropane CAS:78-87-5
   • 1,3 + 1,4-dichlorobenzenes CAS:
   • 1,3,5-trichlorobenzene CAS:108-70-3
   • 1,3-Dichlorobenzene CAS:541-73-1
   • 1,4-Dichlorobenzene CAS:106-46-7
   • 2-Chloro-styrene CAS:2039-87-4
   • 3-Chloro-styrene CAS:2039-85-2
   • 4-Chloro-styrene CAS:1073-67-2
   • alachlor CAS:15972-60-8
   • alpha-endosulfan CAS:959-98-8
   • beta-endosulfan CAS:33213-65-9
   • Bromodichloromethane CAS:75-27-4
   • carbon tetrachloride CAS:56-23-5
   • Chlorhexidine CAS:55-56-1
   • chloroform CAS:67-66-3
   • Cis-1,2-dichloroethene CAS:156-59-2
   • cis-heptachlorepoxide CAS:
   • Dechlorane plus CAS:13560-89-9
   • Dechlorane plus, anti CAS:135821-74-8
   • Dechlorane plus, syn CAS:135821-03-3
   • Dibromochloromethene CAS:
   • Dichlorobenzenes CAS:
   • Dichloromethane CAS:75-09-2
   • DP anti / DP tot CAS:
   • heptachlor CAS:76-44-8
   • Heptachlor and heptachlor epoxide CAS:NA
   • Heptachlor epoxide CAS:1024-57-3
   • hexachlorobenzene CAS:118-74-1
   • hexachlorobutadiene CAS:87-68-3
   • hexachloroethane CAS:67-72-1
   • Methane, tribromo- (Bromoform) CAS:75-25-2
   • methoxychlor CAS:72-43-5
   • mirex CAS:2385-85-5
   • Monochlorobenzene CAS:108-90-7
   • Nonylphenol CAS:25154-52-3
   • octachlorostyrene CAS:29082-74-4
   • p-Chloroaniline, 4-chloroaniline CAS:106-47-8
   • pentachlorobenzene CAS:608-93-5
   • pentachloronitrobenzene CAS:82-68-8
   • Sucralose CAS:56038-13-2
   • Sum Chlorobenzenes CAS:
   • sum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan) CAS:GM
   • sum of (alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulphan sulphate) CAS:GM
   • Sum trichlorobenzenes CAS:
   • tetrachloroethylene CAS:127-18-4
   • Trans-1,2-dichloroethene CAS:156-60-5
   • trans-heptachlorepoxide "(beta)" CAS:28044-83-9
   • trichloroethylene CAS:79-01-6
   • trifluralin CAS:1582-09-8
   • vinyl chloride, or chloroethene CAS:75-01-4
  • Organo-metallic compounds
   • dibutyltin (DBT) - non-specified atoms/molecules bound to dibutyltin CAS:GM
   • dioctyltin CAS:
   • diphenyltin- non-specified atoms/molecules bound to diphenyltin CAS:GM
   • methyl mercury CAS:22967-92-6
   • monobutyltin (MBT) - non-specified atoms/molecules bound to monobutyltin CAS:GM
   • monooctyltin CAS:
   • monophenyltin - non-specified atoms/molecules bound to monophenyltin CAS:GM
   • tetrabutyltin - non-specified atoms/molecules bound to tetrabutyltin CAS:GM
   • tributyltin (TBT) - non-specified atoms/molecules bound to tributyltin CAS:GM
   • Tributyltin chloride CAS:1461-22-9
   • tricyclohexyltin CAS:
   • trioctyltin CAS:
   • triphenyltin - non-specified atoms/molecules bound to triphenyltin CAS:GM
  • Organophosphates
   • 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate CAS:1241-94-7
   • Butyl diphenyl phosphate CAS:2752-95-6
   • Dibutyl phenyl phosphate CAS:2528-36-1
   • Dioctyl phenyl phosphate CAS:6161-81-5
   • Tetraethyl Ethylenediphosphonate CAS:995-32-4
   • Tri(2-butoxyethyl) phosphate CAS:78-51-3
   • Tricresyl phosphate CAS:1330-78-5
   • Triisobutyl phosphate CAS:126-71-6
   • Trimethyl phosphate CAS:512-56-1
   • Tri-n-butyl phosphate CAS:126-73-8
   • tri-o-cresyl phosphate CAS:78-30-8
   • Triphenyl phosphate CAS:115-86-6
   • Tripropyl phosphate CAS:513-08-6
   • Tris- chloroethyl phosphite CAS:140-08-9
   • Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate CAS:13674-87-8
   • Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate CAS:13674-84-5
   • Tris(2-chloroethyl) phosphate CAS:115-96-8
   • Tris(2-ethylhexyl) phosphate CAS:78-42-2
   • Tris(3-chloropropyl) phosphate CAS:26248-87-3
  • Organophosphorus pesticides
   • azinphos-ethyl CAS:2642-71-9
   • azinphos-methyl CAS:86-50-0
   • Chlorpyrifos CAS:2921-88-2
   • demeton-o/s CAS:8065-48-3
   • diazinon CAS:333-41-5
   • dichlorvos CAS:62-73-7
   • Diuron CAS:330-54-1
   • fenitrothion CAS:122-14-5
   • fenthion CAS:55-38-9
   • Isoproturon CAS:34123-59-6
   • malathion CAS:121-75-5
   • oxydemeton-methyl CAS:919-86-8
   • parathion, parathion-ethyl CAS:56-38-2
   • parathion-methyl CAS:298-00-0
   • triazofos CAS:24017-47-8
  • Organosulfur
   • Dimethyl sulfide CAS:75-18-3
  • Other alcohols
   • 2-Cyclohexen-1-ol CAS:822-67-3
  • Pesticides (general)
   • 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea CAS:
   • 1-(3,4-Diklorfenyl)urea CAS:
   • 2(4-Klorfenoxy)propionsyra CAS:
   • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide CAS:10222-01-2
   • 2,4,5-TP CAS:93-72-1
   • 2,4-Diklorfenoxiättiksyra CAS:94-75-7
   • 2,4-Diklorprop CAS:113963-87-4
   • 2,6-Dichlorobenzamide CAS:2008-58-4
   • 2,6-Dichlorobenzonitrile CAS:1194-65-6
   • 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate CAS:55406-53-6
   • 4.5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, Sea nine 211 CAS:64359-81-5
   • 4-Nitrofenol CAS:100-02-7
   • abamectine CAS:71751-41-2
   • Acetaldehyde CAS:75-07-0
   • acetamiprid CAS:135410-20-7
   • Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)- CAS:94-74-6
   • Aceton CAS:67-64-1
   • aklonifen CAS:74070-46-5
   • aldicarb CAS:116-06-3
   • aldicarb-sulfon CAS:1646-88-4
   • aldicarb-sulfoxide CAS:1646-87-3
   • alfacypermetrin CAS:67375-30-8
   • allethrin CAS:584-79-2
   • amidosulfuron CAS:120923-37-7
   • AMPA CAS:
   • anthranilic acid isopropylamide CAS:30391-89-0
   • Atrazin-2-hydroxy CAS:
   • Atrazin-DE-2-hydroxy CAS:
   • Atrazin-DEDIP-2-hydroxy CAS:
   • Atrazin-desetyl-desisopropyl CAS:
   • Atrazin-DIP-2-hydroxy CAS:
   • azaconazole CAS:60207-31-0
   • Azadiraktin CAS:11141-17-6
   • Azoxystrobin CAS:131860-33-8
   • Bentazon CAS:50723-80-3
   • betacyflutrin CAS:68359-37-5
   • bifenox CAS:42576-02-3
   • bifenthrin CAS:82657-04-3
   • bitertanol CAS:55179-31-2
   • boscalid CAS:188425-85-6
   • Bromoxynil CAS:
   • brompropylat CAS:18181-80-1
   • bupirimate CAS:41483-43-6
   • buprofezin CAS:69327-76-0
   • butocarboxim CAS:34681-10-2
   • butocarboxim-sulfoxide CAS:34681-24-8
   • Capsaicin CAS:404-86-4
   • carbaryl CAS:63-25-2
   • carbetamide CAS:16118-49-3
   • carboxin CAS:5234-68-4
   • carfentrazone-ethyl CAS:128639-02-1
   • chlorbromuron CAS:13360-45-7
   • chlorfenson CAS:80-33-1
   • Chlorfenvinphos CAS:470-90-6
   • chloridazon CAS:1698-60-8
   • chlormephos CAS:24934-91-6
   • chloroxuron CAS:1982-47-4
   • chlorprofam CAS:101-21-3
   • chlortoluron CAS:15545-48-9
   • cinidon-ethyl CAS:142891-20-1
   • clodinafop CAS:114420-56-3
   • clofibric acid CAS:882-09-7
   • clomazone CAS:81777-89-1
   • cloquintocet-mexyl CAS:99607-70-2
   • coumafos CAS:56-72-4
   • cyanazin CAS:21725-46-2
   • cyazofamid CAS:120116-88-3
   • cycloxidim CAS:101205-02-1
   • Cyflutrin CAS:68359-37-5
   • cyproconazool CAS:94361-06-5
   • cyprodinil CAS:121552-61-2
   • cyromazin CAS:66215-27-8
   • deltametrin CAS:52918-63-5
   • demeton-s-methyl CAS:919-86-8
   • Demetylerad diuron CAS:
   • desetylterbutylazin (DETA) CAS:
   • Dibenso(b,d)furan CAS:
   • difenoconazole CAS:119446-68-3
   • difenoxuron CAS:14214-32-5
   • diflubenzuron CAS:35367-38-5
   • diflufenikan CAS:83164-33-4
   • Dikamba CAS:1918-00-9
   • dikegulac-Na CAS:52508-35-7
   • Dikofol CAS:115-32-2
   • dimethenamide CAS:87674-68-8
   • dimethoate CAS:60-51-5
   • dimethomorf CAS:110488-70-5
   • Dinoseb CAS:88-85-7
   • disulfoton CAS:298-04-4
   • DMST CAS:
   • dodemorf CAS:1593-77-7
   • dodine CAS:2439-10-3
   • endosulfan sulfate CAS:1031-07-8
   • epoxiconazole CAS:133855-98-8
   • esfenvalerat CAS:66230-04-4
   • ethiofencarb CAS:29973-13-5
   • ethoprofos CAS:13194-48-4
   • ethoxysulfuron CAS:126801-58-9
   • ethyldipropylcarbamothioaat (EPTC) CAS:759-94-4
   • etofumesat CAS:26225-79-6
   • etoxazole CAS:153233-91-1
   • etridiazole CAS:2593-15-9
   • etrimfos CAS:38260-54-7
   • fenamidon CAS:161326-34-7
   • fenamifos CAS:22224-92-6
   • fenarimol CAS:60168-88-9
   • fenhexamid CAS:126833-17-8
   • fenmedifam CAS:13684-63-4
   • Fenoxaprop CAS:95617-09-7
   • fenoxaprop-p-ethyl ester CAS:113158-40-0
   • fenoxycarb CAS:72490-01-8
   • fenpropathrin CAS:39515-41-8
   • fenpropidin CAS:67306-00-7
   • fenpropimorf CAS:67564-91-4
   • fentoat CAS:2597-03-07
   • fenuron CAS:101-42-8
   • fenvalerate CAS:51630-58-1
   • flonicamid CAS:158062-67-0
   • fluazifop-p-butyl ester CAS:79241-46-6
   • Fluazinam CAS:79622-59-6
   • flumioxazine CAS:103361-09-7
   • fluopicolide CAS:239110-15-7
   • fluoxastrobin CAS:361377-29-9
   • Fluroxipyr CAS:154486-27-8
   • flurtamon CAS:96525-23-4
   • flutolanil CAS:66332-96-5
   • fluvenacet CAS:142459-58-3
   • fonofos CAS:944-22-9
   • foramsulfuron CAS:173156-57-4
   • Formaldehyde CAS:50-00-0
   • formothion CAS:2540-82-1
   • fosfamidon (isomer e+z) CAS:13171-21-6
   • fosthiazat CAS:98886-44-3
   • fuberidazol CAS:3878-19-1
   • furalaxyl CAS:57646-30-7
   • furmecyclox CAS:60568-05-0
   • Glufosinat-ammonium CAS:
   • Glutaraldehyde CAS:111-30-8
   • Glyphosate CAS:1071-83-6
   • haloxyfop-p-methyl CAS:72619-32-0
   • heptenofos CAS:23560-59-0
   • Hexazinone CAS:51235-04-2
   • hexythiazox CAS:78587-05-0
   • imazalil CAS:35554-44-0
   • Imazapyr CAS:81510-83-0
   • Imidakloprid CAS:138261-41-3
   • indoxacarb CAS:173584-44-6
   • iodosulfuron-methyl CAS:144550-36-7
   • Ioxinil CAS:3861-47-0
   • iprodion CAS:36734-19-7
   • isoxaben CAS:82558-50-7
   • Karbendazim CAS:10605-21-7
   • karbofuran CAS:1563-66-2
   • Karbofuran-3-hydroxy CAS:
   • Klopyralid CAS:1702-17-6
   • kloridazon CAS:1698-60-8
   • Klorsulfuron CAS:64902-72-3
   • kresoxim-methyl CAS:143390-89-0
   • Kvinmerac CAS:90717-03-6
   • lambda-cyhalotrin CAS:91465-08-6
   • lenacil CAS:2164-08-01
   • Linuron CAS:330-55-2
   • lufenuron CAS:103055-07-8
   • mecarbam CAS:2595-54-2
   • Mekoprop CAS:
   • mesosulfuron-methyl CAS:208465-21-8
   • mesotrion CAS:104206-82-8
   • Metabenstiazuron CAS:18691-97-9
   • metalaxyl CAS:57837-19-1
   • Metamitron CAS:41394-05-2
   • Metazachlor CAS:67129-08-2
   • metconazol CAS:125116-23-6
   • methidathion CAS:950-37-8
   • methiocarb CAS:2032-65-7
   • methomyl CAS:16752-77-5
   • methoxyfenozide CAS:161050-58-4
   • metobromuron CAS:3060-89-7
   • Metolachlor CAS:51218-45-2
   • Metoxuron CAS:19937-59-8
   • metribuzin CAS:21087-64-9
   • Metribuzin-desamino-diketo CAS:
   • Metribuzin-diketo CAS:
   • Metsulfuron-metyl CAS:
   • mevinfos (isomer e+z) CAS:7786-34-7
   • monocrotofos CAS:6923-22-4
   • monolinuron CAS:1746-81-2
   • Monuron CAS:150-68-5
   • nicosulfuron CAS:111991-09-4
   • Nitrofen CAS:1836-75-5
   • Nonanal CAS:124-19-6
   • nuarimol CAS:63284-71-9
   • omethoat CAS:1113-02-6
   • oxamyl CAS:23135-22-0
   • oxasulfuron CAS:144651-06-9
   • penconazole CAS:66246-88-6
   • pencycuron CAS:66063-05-6
   • pendimetalin CAS:40487-42-1
   • Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro- CAS:534-52-1
   • phosalone CAS:2310-17-0
   • Phthalimide CAS:85-41-6
   • picolinafen CAS:137641-05-5
   • picoxystrobin CAS:117428-22-5
   • pirimicarb-desmethyl CAS:30614-22-3
   • pirimifos-methyl CAS:29232-93-7
   • pirimikarb CAS:23103-98-2
   • procimidon CAS:32809-16-8
   • profam CAS:122-42-9
   • prokloraz CAS:67747-09-5
   • propachlor CAS:1918-16-7
   • propoxur CAS:114-26-1
   • propyzamid CAS:23950-58-5
   • Prosulfokarb CAS:52888-80-9
   • prosulfuron CAS:94125-34-5
   • pymetrozine CAS:123312-89-0
   • pyraclostrobin CAS:175013-18-0
   • pyrazofos CAS:13457-18-6
   • pyrethrine CAS:GM
   • Pyretriner CAS:
   • pyridaben CAS:96489-71-3
   • pyrifenox CAS:88283-41-4
   • pyrimethanil CAS:53112-28-0
   • pyriproxyfen CAS:95737-68-1
   • pyroxsulam CAS:422556-08-9
   • quinoxyfen CAS:124495-18-7
   • quizalofop-ethyl CAS:76578-14-8
   • quizalofop-P CAS:94051-08-8
   • rimsulfuron CAS:122931-48-0
   • sethoxidim CAS:74051-80-2
   • Simazin-2-hydroxy CAS:
   • spinosad A CAS:131929-60-7
   • spinosad D CAS:131929-63-0
   • spirodiclofen CAS:148477-71-8
   • spiromesifen CAS:283594-90-1
   • sulcotrione CAS:99105-77-8
   • Sulfosulfuron CAS:141776-32-1
   • sulfotep CAS:3689-24-5
   • Summa övriga PAH CAS:
   • tau-fluvalinat CAS:102851-06-9
   • tebufenpyrad CAS:119168-77-3
   • Terbutylazin-2-hydroxy CAS:
   • Terbutylazin-desetyl CAS:
   • Tetrachlorvinphos CAS:22248-79-9
   • tetramethrin CAS:7696-12-0
   • Tetramethylbutanedinitrile CAS:3333-52-6
   • thiabendazole CAS:148-79-8
   • thiamethoxam CAS:153719-23-4
   • thifensulfuron-methyl CAS:79277-27-3
   • Tiakloprid CAS:111988-49-9
   • Tifensulfuron-metyl CAS:
   • tolklofosmetyl CAS:57018-04-9
   • topramezon CAS:210631-68-8
   • triadimefon CAS:43121-43-3
   • triadimenol CAS:55219-65-3
   • triallat CAS:2303-17-5
   • triasulfuron CAS:82097-50-5
   • triazamate CAS:112143-82-5
   • Tribenuronmetyl CAS:101200-48-0
   • trichlorfon CAS:52-68-6
   • trifloxystrobin CAS:141517-21-7
   • triflusulfuron-methyl CAS:126535-15-7
   • triforine CAS:26644-46-2
   • Trimethylhexadecylammonium chloride CAS:112-02-7
   • trinexapac-ethyl CAS:95266-40-3
   • tritosulfuron CAS:142469-14-5
   • vamidothion CAS:2275-23-2
   • vinklozolin CAS:50471-44-8
   • Zinc pyrithione CAS:13463-41-7
   • zoxamide CAS:156052-68-5
  • Pharmaceuticals
   • 2,6-Diiso-propyl-phenol (propofol) CAS:2078-54-8
   • 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl- CAS:1088-11-5
   • 7-aminoflunitrazepam CAS:34084-50-9
   • Alfuzosin CAS:81403-80-7
   • Alprazolam CAS:28981-97-7
   • Amiodarone CAS:1951-25-3
   • Amitryptiline CAS:50-48-6
   • Atenolol CAS:29122-68-7
   • Atorvastatin CAS:134523-00-5
   • Atracurium CAS:64228-81-5
   • Azelastine CAS:58581-89-8
   • Azithromycin CAS:83905-01-5
   • Beclomethasone CAS:4419-39-0
   • Bezafibrate CAS:41859-67-0
   • Biperiden CAS:514-65-8
   • Bisoprolol CAS:66722-44-9
   • Bromocriptine CAS:25614-03-3
   • Budesonide CAS:51333-22-3
   • Buprenorphine CAS:52485-79-7
   • Bupropion CAS:34911-55-2
   • Caffeine CAS:58-08-2
   • Carbamazepine CAS:298-46-4
   • chloramphenicol CAS:56-75-7
   • Chlorpromazine CAS:50-53-3
   • Chlorprothixen CAS:113-59-7
   • Cilazapril CAS:88768-40-5
   • Citalopram CAS:59729-33-8
   • Clarithromycine CAS:81103-11-9
   • Clemastine CAS:15686-51-8
   • Clindamycin CAS:18323-44-9
   • Clomipramine CAS:303-49-1
   • Clonazepam CAS:1622-61-3
   • Clotrimazol CAS:23593-75-1
   • cloxacilline CAS:61-72-3
   • Clozapine CAS:5786-21-0
   • Codeine CAS:76-57-3
   • Cyproheptadine CAS:129-03-3
   • Desloratidin CAS:100643-71-8
   • Dextropropoxy­phene CAS:469-62-5
   • Diazepam CAS:439-14-5
   • dicloxacilline CAS:3116-76-5
   • Dicycloverin CAS:77-19-0
   • Dihydroergotamine CAS:511-12-6
   • Diltiazem CAS:42399-41-7
   • Diphenhydramine CAS:58-73-1
   • Dipyridamole CAS:58-32-2
   • Donepezil CAS:120014-06-4
   • Duloxetine CAS:116539-59-4
   • Eprosartan CAS:133040-01-4
   • Erythromycin CAS:114-07-8
   • Estrone CAS:53-16-7
   • Etonogestrel CAS:54048-10-1
   • Ezetimibe CAS:163222-33-1
   • Felodipine CAS:72509-76-3
   • Fenofibrate CAS:49562-28-9
   • fenoprofen CAS:31879-5-7
   • Fentanyl CAS:437-38-7
   • Fexofenadine CAS:83799-24-0
   • Finasteride CAS:98319-26-7
   • Flecainide CAS:54143-55-4
   • Fluconazole CAS:86386-73-4
   • Flunitrazepam CAS:1622-62-4
   • Fluoxetine CAS:54910-89-3
   • Flupentixol CAS:2709-56-0
   • Fluphenazine CAS:69-23-8
   • Flutamide CAS:13311-84-7
   • Fulvestrant CAS:129453-61-8
   • gemfibrozil CAS:25812-30-0
   • Glibenclamide CAS:10238-21-8
   • Glimepiride CAS:93479-97-1
   • Haloperidol CAS:52-86-8
   • Hydroxyzine CAS:68-88-2
   • indomethacine CAS:53-86-1
   • Irbesartan CAS:138402-11-6
   • Isradipine CAS:75695-93-1
   • Ketoconazole CAS:65277-42-1
   • Levomepromazine CAS:60-99-1
   • Levonorgestrel CAS:797-63-7
   • Loperamide CAS:53179-11-6
   • Maprotiline CAS:10262-69-8
   • Meclozine CAS:569-65-3
   • Medroxyprogesterone CAS:520-85-4
   • Megestrol CAS:3562-63-8
   • Memantine CAS:19982-08-2
   • Metformin CAS:657-24-9
   • Metoprolol CAS:37350-58-6
   • Mianserin CAS:24219-97-4
   • Miconazole CAS:22916-47-8
   • Mirtazapine CAS:61337-67-5
   • Naloxone CAS:465-65-6
   • N-demethylflunitrazepam CAS:2648-00-2
   • Nefazodone CAS:83366-66-9
   • Norfentanyl CAS:1609-66-1
   • Norpropoxyphene CAS:3376-94-1
   • Orphenadrine CAS:83-98-7
   • oxacilline CAS:66-79-5
   • Oxazepam CAS:604-75-1
   • Paroxetine CAS:61869-08-7
   • Perphenazine CAS:58-39-9
   • Pizotifen CAS:15574-96-6
   • Promethazine CAS:60-87-7
   • Propranolol CAS:525-66-6
   • Ranitidine CAS:66357-35-5
   • Repaglinide CAS:135062-02-1
   • Risperidone CAS:106266-06-2
   • Rosuvastatin CAS:287714-41-4
   • Roxithromycin CAS:80214-83-1
   • Sertraline CAS:79617-96-2
   • Sotalol CAS:3930-20-9
   • Tamoxifen CAS:10540-29-1
   • Telmisartan CAS:144701-48-4
   • Terbutaline CAS:23031-25-6
   • Thioridazine CAS:50-52-2
   • tolfenamic acid CAS:13710-19-5
   • Tramadol CAS:27203-92-5
   • Trihexyphenidyl CAS:144-11-6
   • Venlafaxine CAS:93413-69-5
   • Verapamil CAS:52-53-9
   • Zolpidem CAS:82626-48-0
   • Zopiclone CAS:43200-80-2
   • Zopiclone N-oxide CAS:43200-96-0
   • Zuclopenthixol CAS:53772-83-1
  • Phenols/chlorophenols
   • (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid CAS:93-76-5
   • 1,5,9-Cyclododecatriene CAS:4904-61-4
   • 2,2',6,6'-tetra-butyl-4,4'-methenediphenol CAS:118-82-1
   • 2,3,4,5/2,3,4,6-Tetrachlorophenol CAS:
   • 2,3,4,5-Tetrachlorophenol CAS:4901-51-3
   • 2,3,4,6-Tetrachlorophenol CAS:58-90-2
   • 2,3,4-Trichlorophenol CAS:15950-66-0
   • 2,3,5,6-Tetrachlorophenol CAS:935-95-5
   • 2,3,5-Trichlorophenol CAS:933-78-8
   • 2,3,6-Trichlorophenol CAS:933-75-5
   • 2,3-dichlorophenol CAS:576-24-9
   • 2,4,5+2,4,6 Trichlorophenol CAS:
   • 2,4,5-Trichlorophenol CAS:95-95-4
   • 2,4,6-Trichlorophenol CAS:88-06-2
   • 2,4+2,5-dichlorophenol CAS:
   • 2,4+2,6-dichlorophenol CAS:
   • 2,4-dichlorophenol CAS:120-83-2
   • 2,4-Dimethylphenol CAS:105-67-9
   • 2,5-dichlorophenol CAS:583-78-8
   • 2,6-dichlorophenol CAS:87-65-0
   • 2-methylphenol CAS:95-48-7
   • 3,4,5-Trichloroguaiacol CAS:
   • 3,4,5-Trichlorokatecol CAS:
   • 3,4,5-Trichlorophenol CAS:609-19-8
   • 3,4-dichlorophenol CAS:95-77-2
   • 3,5-dichlorophenol CAS:591-35-5
   • 3/4-methylphenol (m/p-cresol) CAS:
   • 3-Methylphenol CAS:108-39-4
   • 4,5,6-Trichloroguaiacol CAS:
   • 4,5-Dichloro katekol CAS:
   • 4,5-Dichloroguaiacol CAS:
   • 4-Chloro-3-methylphenol CAS:59-50-7
   • 4-Cumylphenol CAS:599-64-5
   • Bis(4-chlorophenyl) sulfone CAS:80-07-9
   • Bisphenol A CAS:80-05-7
   • Cresol CAS:1319-77-3
   • Dimetylphenol CAS:1300-71-6
   • Guaiacol CAS:90-05-1
   • m-chlorophenol CAS:108-43-0
   • o-chlorophenol CAS:95-57-8
   • p-chlorophenol CAS:106-48-9
   • Pentachloroanisole CAS:1825-21-4
   • pentachlorophenol CAS:87-86-5
   • Phenol CAS:108-95-2
   • Sulphenone CAS:80-00-2
   • Summa klorfenoler CAS:
   • Tetrachloroguaiacol CAS:
   • Tetrachlorokatecol CAS:
   • Tetradifon CAS:116-29-0
   • Trimethylphenol CAS:26998-80-1
  • Phenoxy acids
   • Benzoic acid, 2,4-dichloro- CAS:50-84-0
   • Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- CAS:1421-49-4
  • Phthalate
   • Butyl benzyl phthalate CAS:85-68-7
   • Di-(2-Ethylhexyl)-phthalate CAS:117-81-7
   • Dibutyl phthalate CAS:84-74-2
   • Dioctyl phthalate CAS:117-84-0
  • Physical measurements
   • Chemical oxygen demand Cr CAS:NA
   • electrical conductivity CAS:NA
   • Hårdhet tyska grader CAS:NA
   • Lerhalt % CAS:NA
   • loss on ignition CAS:NA
   • Marknivå nedre CAS:NA
   • Marknivå övre CAS:NA
   • Particle content CAS:NA
   • temperature CAS:NA
   • total alkalinity CAS:NA
  • Pigments
   • Pigment orange 5, CI 12075 CAS:3468-63-1
   • Pigment red 170, CI 12475 CAS:2786-76-7
   • Pigment red 53:1, CI 15585:1 CAS:5160-02-01
   • Pigment yellow 1, CI 11680, Hansa Yellow G CAS:2512-29-0
  • Polychlorinated dibenzothianthrenes (PCDTAs)
   • Octachlorinated dibenzothianthrene CAS:
   • Sum heptachlorinated dibenzothianthrene CAS:
   • Sum hexachlorinated dibenzothianthrene CAS:
   • Sum pentachlorinated dibenzothianthrene CAS:
   • Sum polychlorinated dibenzothianthrenes CAS:
   • Sum tetrachlorinated dibenzothianthrene CAS:
  • Polychlorinated dibenzothiophenes (PCDBT)
   • 2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzothiophene CAS:133513-17-4
   • Dichlorodibenzothiophenes CAS:
   • Heptachlorodibenzothiophenes CAS:134734-82-0
   • Hexachlorodibenzothiophenes CAS:
   • Monochlorodibenzothiophenes CAS:
   • Octachlorodibenzothiophenes CAS:7683-05-08
   • Pentachlorodibenzothiophenes CAS:134705-58-1
   • Sum chlorodibenzothiophenes CAS:NA
   • Tetrachlorodibenzothiophenes CAS:134705-57-0
   • Trichlorodibenzothiophenes CAS:
  • Polychlorinated naphthalenes (PCNs)
   • 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene CAS:58863-14-2
   • 1,2,3,4,5,6,8-Heptachloronaphthalene CAS:58863-15-3
   • 1,2,3,4,5,6-Hexachloronaphthalene CAS:58877-88-6
   • 1,2,3,4,5,7-Hexachloronaphthalene CAS:67922-27-4
   • 1,2,3,4,5,8-Hexachloronaphthalene CAS:103426-93-3
   • 1,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene/1,2,3,6,7-Pentachloronaphthalene CAS:1321-64-8
   • 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene CAS:103426-96-6
   • 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene CAS:67922-26-3
   • 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene CAS:103426-97-7
   • 1,2,3,5,6,8-Hexachloronaphthalene CAS:103426-95-5
   • 1,2,3,5,6-Pentachloronaphthalene CAS:150224-18-3
   • 1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene CAS:103426-94-4
   • 1,2,3,5,7-Pentachloronaphthalene CAS:53555-65-0
   • 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene CAS:150224-24-1
   • 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene CAS:17062-87-2
   • 1,2,3,6,8-Pentachloronaphthalene CAS:150224-23-0
   • 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene CAS:150205-21-3
   • 1,2,4,5,6,8-Hexachloronaphthalene CAS:103426-95-5
   • 1,2,4,5,6-Pentachloronaphthalene CAS:150224-20-7
   • 1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene CAS:103426-92-2
   • 1,2,4,5,7-Pentachloronaphthalene CAS:150224-19-4
   • 1,2,4,5,8-Pentachloronaphthalene CAS:150224-25-2
   • 1,2,4,6,7-Pentachloronaphthalene CAS:150224-17-2
   • 1,2,4,6,8-Pentachloronaphthalene CAS:150224-22-9
   • 1,2,4,7,8-Pentachloronaphthalene CAS:150224-21-8
   • 1,2,5,6- Tetrachloronaphthalene CAS:67922-22-9
   • 1,3,5,7-Tetrachloronaphthalene CAS:53555-64-9
   • Dichloronaphthalenes CAS:28699-88-9
   • Octachloronaphthalene CAS:2234-13-1
   • Tetrachloronaphthalenes CAS:1335-88-2
   • Trichloronaphthaleners CAS:1321-65-9 
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
   • 1,3-Dimethylnaphtalene CAS:575-41-7
   • 1-methylnaphthalene CAS:90-12-0
   • 1-methylphenanthrene CAS:832-69-9
   • 2,3,5-trimethylnaphthalene CAS:2245-38-7
   • 2,6-dimethylnaphthalene CAS:581-42-0
   • 2-methylnaphthalene CAS:91-57-6
   • acenaphthene CAS:83-32-9
   • acenaphthylene CAS:208-96-8
   • Alkylated, hydrated naphtalene CAS:
   • Alpha-pinene CAS:80-56-8
   • anthracene CAS:120-12-7
   • Aromatic hydrocarbons >C8-C10 CAS:
   • Aromatic hydrocarbons C10-C16 CAS:
   • benz[b]anthracene CAS:92-24-0
   • benzo[a]anthracene CAS:56-55-3
   • benzo[a]fluorene CAS:238-84-6
   • benzo[a]pyrene CAS:50-32-8
   • benzo[b]fluoranthene CAS:205-99-2
   • benzo[b]fluorene CAS:243-17-4
   • benzo[b+j,k]fluoranthene CAS:GM
   • benzo[b+k]fluoranthene CAS:GM
   • benzo[e]pyrene CAS:192-97-2
   • benzo[ghi]perylene CAS:191-24-2
   • benzo[ghi]perylene+indeno[1,2,3-cd]pyrene CAS:GM
   • benzo[j,k]fluoranthene CAS:GM
   • benzo[k]fluoranthene CAS:207-08-9
   • biphenyl CAS:92-52-4
   • chrysene CAS:218-01-9
   • chrysene + triphenylene CAS:GM
   • Decalin CAS:91-17-8
   • dibenz[a,h]anthracene CAS:53-70-3
   • dibenzothiophene CAS:132-65-0
   • fluoranthene CAS:206-44-0
   • fluorene CAS:86-73-7
   • Hydrated, methylated isopropyl phenanthrene CAS:
   • Indane CAS:496-11-7
   • indeno[1,2,3-cd]pyrene CAS:193-39-5
   • naphthalene CAS:91-20-3
   • PAH, sum H CAS:
   • PAH, sum L CAS:
   • PAH, sum M CAS:
   • perylene CAS:198-55-0
   • phenanthrene CAS:85-01-8
   • polycyclic aromatic hydrocarbons CAS:GM
   • pyrene CAS:129-00-0
   • sum of PAHs (other) CAS:GM
   • sum of PAHs (total) CAS:GM
   • Sum PAH 16 CAS:
   • Summa PAH canc. CAS:
   • tetramethyl-phenanthrene CAS:
  • Polyfluorinated alkyl substances (PFAS)
   • 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol CAS:1691-99-2
   • 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol CAS:24448-09-7
   • N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide CAS:4151-50-2
   • N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid CAS:NA
   • N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid CAS:NA
   • N-methylperfluoro-1-octansulfonamide CAS:31506-32-8
   • Perfluorobutane sulfonate CAS:375-73-5
   • Perfluorobutanoic acid CAS:375-22-4
   • Perfluorodecane sulfonate CAS:67906-42-7
   • Perfluorodecane sulfonate branched CAS:
   • Perfluorodecane sulfonate linear CAS:
   • Perfluorodecanoic acid CAS:335-76-2
   • Perfluorododecanoic acid CAS:307-55-1
   • Perfluoroheptane sulfonate CAS:375-92-8
   • Perfluoroheptanoic acid CAS:375-85-9
   • Perfluorohexadecanoic acid CAS:NA
   • Perfluorohexane sulfonate CAS:3871-99-6
   • Perfluorohexanoic acid CAS:307-24-4
   • Perfluorononanoic acid CAS:375-95-1
   • Perfluorooctadecanoic acid CAS:NA
   • Perfluorooctane sulfonamide CAS:
   • Perfluorooctane sulfonamide (grenad) CAS:
   • Perfluorooctane sulfonamide (linjär) CAS:
   • Perfluorooctane sulfonamidoacetic acid CAS:NA
   • Perfluorooctane sulfonate CAS:1763-23-1
   • Perfluorooctane sulfonate branched CAS:
   • Perfluorooctane sulfonate linear-chain CAS:
   • Perfluorooctanoic acid CAS:335-67-1
   • Perfluoropentadecanoic acid CAS:
   • Perfluoropentanoic acid CAS:2706-90-3
   • Perfluorotetradecanoic acid CAS:376-06-7
   • Perfluorotridecanoic acid CAS:72629-94-8
   • Perfluoroundecanoic acid CAS:2058-94-8
   • Sum of PFBS, PFXS, PFOS, PFPA, PFXA, PFHA, PFOA CAS:NA
   • Sum PFAS CAS:NA
   • Telomer 6:2 sulfonate CAS:27619-97-2
   • Telomer 8:2 sulfonate CAS:
  • Quaternary ammonium compounds
   • Benzyldimethyldodecylammonium chloride CAS:
   • Benzyldimethylhexadecylammonium chloride CAS:
   • Benzyldimethylstearylammonium chloride monohydrate CAS:
   • Benzyldimethyltetradecylammonium chloride CAS:
   • Didecyldimethylammonium bromide CAS:
   • Didodecyldimethylammonium bromide CAS:
   • Dimethyldihexadecylammonium bromide CAS:
   • Dimethyldioctadecylammonium bromide CAS:
   • Dimethylditetradecylammonium bromide CAS:
   • Dimethylmyristylpalmitylammonium chloride CAS:
   • Dodecyltrimethylammonium chloride CAS:
   • Eicosyltrimethylammonium bromide CAS:
   • Hexadecyltrimethylammonium bromide CAS:
   • Myristyltrimethylammonium bromide CAS:
   • N,N,N-Trimethyl-1-docosanaminium chloride CAS:
   • N,N-Dimethyl-N-hexadecyl-1-octadecylammonium chloride CAS:
   • Trimethyloctadecylammonium chloride CAS:
  • Radionuclides
   • ratio of stable isotopes C-13 and C-12 CAS:NA
   • ratio of stable isotopes N-15 and N-14 CAS:NA
  • Resin acid
   • Abietic acid CAS:514-10-3
   • Dehydroabietic acid CAS:1740-19-8
   • Pimaric acid CAS:127-27-5
  • Sample/Site description
   • Air temperature CAS:NA
  • Siloxanes
   • Decamethylcyclopentasiloxane CAS:541-02-6
   • Decamethyltetrasiloxane CAS:141-62-8
   • Dodecamethylcyclohexasiloxane CAS:540-97-6
   • Dodecamethylpentasiloxane CAS:141-63-9
   • Hexamethylcyclotrisiloxane CAS:541-05-9
   • Hexamethyldisiloxane CAS:107-46-0
   • Octamethylcyclotetrasiloxane CAS:556-67-2
   • Octamethyltrisiloxane CAS:107-51-7
   • Sum D4-D6 CAS:
   • Sum MM-MD3M CAS:
  • Synthetic sweeteners
   • Aspartam CAS:22839-47-0
   • Cyclamate CAS:45951-45-9
  • Thiocyanate
   • Sodium thiocyanate CAS:540-72-7
  • Toxaphene congeners
   • Parlar 26 (2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10 octachlorobornane) CAS:142534-71-2
   • Parlar 32 (2-endo,2-exo,5-endo,6-exo,8,9,10 heptachlorobornane) CAS:51775-36-1
   • Parlar 50 (2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10 nonachlorobornane) CAS:66860-80-8
   • Parlar 62 (2-endo,2-exo,5-endo,5-exo,8,9,9,10,10 nonachlorobornane) CAS:164159-06-5
   • total toxaphene - describe measurement basis in comment record CAS:GM
  • Toxic equivalent
   • I-PCDD/F-TEQ Lower Bound CAS:
   • I-PCDD/F-TEQ Upper Bound CAS:
   • sum WHO-PCB-TEQ lowerbound CAS:
   • sum WHO-PCB-TEQ upperbound CAS:
   • sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound CAS:
   • sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound CAS:
   • TCDD-equivalent CAS:
   • TCDD-equivalent estimated Nordic (cf ITEQ) CAS:
   • TCDD-equivalent estimated, international CAS:
   • Toxic equivalence WHO 2005 dioxins, furans and PCBs CAS:
  • Triazine pesticides
   • ametryn CAS:834-12-8
   • atrazine CAS:1912-24-9
   • deethyl atrazine CAS:6190-65-4
   • deisopropylatrazine CAS:1007-28-9
   • irgarol 1051 CAS:28159-98-0
   • propazine CAS:139-40-2
   • simazine CAS:122-34-9
   • terbutylazine CAS:5915-41-3
  • UV-filters
   • 2,2´-Dihydroxy-4-metoxybensophenone CAS:131-53-3
   • 2,4-Dihydroxybensophenone CAS:131-56-6
   • 3-Benzylidene camphor CAS:15087-24-8
   • 4-Methyl benzylidene camphor, Eusolex 6300 CAS:38102-62-4
   • benzofenon CAS:119-61-9
   • Benzophenone-3; 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenone; Eusolex 4360 CAS:131-57-7
   • Butylmethoxydibenzoylmethane; Avobenzone; Eusolex 9020 CAS:70356-09-1
   • Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate CAS:302776-68-7
   • Ethylhexyl dimethyl -p-aminobenzoat CAS:21245-02-3
   • Ethylhexyl methoxycinnamate; Eusolex 2292 CAS:5466-77-3
   • Ethylhexyl salicylate CAS:118-60-5
   • Homosalate; 3,3,5-Trimehtyl cyclohexyl salicylate CAS:118-56-9
   • Homosalate; 3,3,5-Trimehtyl cyclohexyl salicylate CAS:118-56-9
   • Homosalate; 3,3,5-Trimehtyl cyclohexyl salicylate CAS:118-56-9
   • Isoamyl p-methoxycinnamate CAS:71617-10-2
   • Octocrylene CAS:6197-30-4
  • Veterinary medicines
   • Albendazole CAS:54965-21-8
   • danofloxacin CAS:112398-08-0
   • difloxacin CAS:98106-17-3
   • Dihydrostreptomycin sulfate CAS:5490-27-7
   • doramektin CAS:117704-25-3
   • enrofloxacin CAS:93106-60-6
   • eprinomectin CAS:123997-26-2
   • febantel CAS:58306-30-2
   • Fenbendazole CAS:43210-67-9
   • flubendazol CAS:31430-15-6
   • Flumequine CAS:42835-25-6
   • gentamycin CAS:1403-66-3
   • Ivermectin CAS:70288-86-7
   • marbofloxacin CAS:115550-35-1
   • morantel CAS:20574-50-9
   • Moxidectin CAS:113507-06-5
   • nafcilline CAS:147-52-4
   • Oxalinic acid CAS:14698-29-4
   • Oxfendazole CAS:53716-50-0
   • Oxytetracycline CAS:79-57-2
   • pyrantel CAS:15686-83-6
   • sarafloxacin CAS:98105-99-8
   • spiramycin CAS:8025-81-8
   • Sulfabenzamide CAS:127-71-9
   • Sulfacetamide CAS:144-80-9
   • Sulfachlorpyridazine CAS:80-32-0
   • Sulfaclozine CAS:102-65-8
   • Sulfadiazine CAS:68-35-9
   • Sulfadimethoxine CAS:122-11-2
   • Sulfadimidine CAS:57-68-1
   • Sulfafurazole CAS:127-69-5
   • Sulfaguanidine CAS:57-67-0
   • Sulfamerazine CAS:127-79-7
   • Sulfamethizole CAS:144-82-1
   • Sulfamethoxazole CAS:723-46-6
   • Sulfamethoxypyridazine CAS:80-35-3
   • Sulfametoxydiazine CAS:651-06-9
   • Sulfamonomethoxine CAS:1220-83-3
   • Sulfamoxole CAS:729-99-7
   • Sulfanilamide CAS:63-74-1
   • Sulfapyridine CAS:144-83-2
   • Sulfaquinoxaline CAS:59-40-5
   • Sulfathiazole CAS:72-14-0
   • Sulphadoxine CAS:2447-57-6
   • Trimethoprim CAS:738-70-5
   • tylosin CAS:1401-69-0
Om du vet vilket CAS-nummer ämnet har kan du ange det här:
Mellan vilka år har provtagning skett: tom:
I vilket län har provtagning skett: