IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
34431 Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvatten12C2007/00785-00796Abborre516.545.9Muskel  19.57            0.58 0.5b0.5b0.5b0.5b    0.5b0.5b     
34950 Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvatten12C2010/01605-01616Abborre516.556.2Muskel  21.67            0.5b0.5b0.5b0.5b0.5b    0.5b0.5b