IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(7642) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37135 Blankaholm kaj 76422011-06-10Imposex50BL2011-194Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.50.064437.5
37120 Blankaholm kaj 76422008-06-27Imposex50BL001-130Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   1.140.096529.7
37127 Blankaholm kaj 76422010-06-14Imposex50BL2010-155Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.7880.098624.2
37131 Blankaholm kaj 76422009-06-09Imposex50BL2009-126Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.6740.6323.3
37685 Blankaholm kaj 76422015-06-22Imposex50BL2015-010Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.1050.082310.5
37244 Blankaholm kaj 76422013-06-25Imposex50BL2013-256Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.3460.0919.2
37501 Blankaholm kaj 76422014-06-12Imposex50BL2014-303Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.1050.082310.5
36773 Blankaholm kaj 76422012-06-07Imposex50BL2012-228Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.3230.08419.4