IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(7641) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37136 Toseboviken 76412011-06-11Imposex50TO2011-193Stor tusensnäcka 0,42 Helkropp                                   0,720,32728
37119 Toseboviken 76412008-06-24Imposex50TO001-129Stor tusensnäcka 0,45 Helkropp                                   1,570,1838,1
37126 Toseboviken 76412010-06-13Imposex50TO2010-154Stor tusensnäcka 0,49 Helkropp                                   0,8260,2421,7
37129 Toseboviken 76412009-07-02Imposex50TO2009-125Stor tusensnäcka 0,46 Helkropp                                   2,970,20962,1
37686 Toseboviken 76412015-06-11Imposex50TO2015-011Stor tusensnäcka 0,42 Helkropp                                   0,3750,15625
37253 Toseboviken 76412013-06-24Imposex50TO2013-257Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0,320,07912
37502 Toseboviken 76412014-06-13Imposex50TO2014-304Stor tusensnäcka 0,39 Helkropp                                   0,3750,15625
36772 Toseboviken 76412012-07-03Imposex50TO2012-227Stor tusensnäcka 0,43 Helkropp                                   0,2170,09221,7