IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(7641) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37136 Toseboviken 76412011-06-11Imposex50TO2011-193Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.720.32728
37119 Toseboviken 76412008-06-24Imposex50TO001-129Stor tusensnäcka 0.45 Helkropp                                   1.570.1838.1
37126 Toseboviken 76412010-06-13Imposex50TO2010-154Stor tusensnäcka 0.49 Helkropp                                   0.8260.2421.7
37129 Toseboviken 76412009-07-02Imposex50TO2009-125Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   2.970.20962.1
37686 Toseboviken 76412015-06-11Imposex50TO2015-011Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.3750.15625
37253 Toseboviken 76412013-06-24Imposex50TO2013-257Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.320.07912
37502 Toseboviken 76412014-06-13Imposex50TO2014-304Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   0.3750.15625
36772 Toseboviken 76412012-07-03Imposex50TO2012-227Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.2170.09221.7