IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(7640) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37132 Tjärö 76402011-06-10Imposex50TJ2011-192Stor tusensnäcka 0.5 Helkropp                                   0.3930.094835.7
37121 Tjärö 76402008-06-25Imposex50TJ001-128Stor tusensnäcka 0.54 Helkropp                                   0.750.083755
37123 Tjärö 76402009-07-14Imposex50TJ2009-124Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   0.3080.18326.9
37125 Tjärö 76402010-06-13Imposex50TJ2010-153Stor tusensnäcka 0.48 Helkropp                                   0.8060.13122.6
37687 Tjärö 76402015-06-11Imposex50TJ2015-012Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.3330.1525.9
37245 Tjärö 76402013-06-25Imposex50TJ2013-258Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.4070.07625.9
37503 Tjärö 76402014-06-13Imposex50TJ2014-305Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.3330.1525.9
36771 Tjärö 76402012-07-03Imposex50TJ2012-226Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.840.07536