IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(7638) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37133 Stora Bäckskär 76382011-06-07Imposex50BÄ2011-187Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   0.2760.27417.2
37237 Stora Bäckskär 76382010-06-16Imposex50BÄ2010-148Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   0.06250.06586.25
37118 Stora Bäckskär 76382008-06-12Imposex50BÄ001-123Stor tusensnäcka 0.5 Helkropp                                   0.250.1829.38
37130 Stora Bäckskär 76382009-06-11Imposex50BÄ2009-119Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   0.379 10.3
37694 Stora Bäckskär 76382015-06-22Imposex50BÄ2015-019Stor tusensnäcka 0.45 Helkropp                                   0.080.07538
37251 Stora Bäckskär 76382013-06-02Imposex50BÄ2013-265Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.1560.08215.6
37480 Stora Bäckskär 76382014-06-10Imposex50BÄ2014-313Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.080.07538
36766 Stora Bäckskär 76382012-06-05Imposex50BÄ2012-221Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   0.2290.07422.9