IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(6716) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37680 Råå hamn 67162015-07-08Imposex50RÅ2015-005Stor tusensnäcka 0.47 Helkropp                                   1.360.31775
37242 Råå hamn 67162013-06-10Imposex50RÅ2013-251Stor tusensnäcka   Helkropp                                   1.270.23180.8
37496 Råå hamn 67162014-06-25Imposex50RÅ2014-298Stor tusensnäcka 0.51 Helkropp                                   1.360.31775
34640 Råå hamn 67162010-06-30Imposex50RÅ2010-161Stor tusensnäcka 0.51 Helkropp                                   1.270.25176.9
35233 Råå hamn 67162011-06-28Imposex50RÅ2011-200Stor tusensnäcka 0.47 Helkropp                                   1.440.25763
36778 Råå hamn 67162012-07-02Imposex50RÅ2012-233Stor tusensnäcka 0.47 Helkropp                                   1.180.21271.4