IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(6712) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37681 Trelleborg referens 67122015-06-12Imposex50TR2015-006Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.3790.11524.1
37252 Trelleborg referens 67122013-06-11Imposex37TR2013-252Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.2860.13523.8
37497 Trelleborg referens 67122014-06-27Imposex50TR2014-299Stor tusensnäcka 0.34 Helkropp                                   0.3790.11524.1
34638 Trelleborg referens 67122010-07-01Imposex50TR2010-159Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   0.1430.26914.3
35231 Trelleborg referens 67122011-06-28Imposex50TR2011-198Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.40.062724
36777 Trelleborg referens 67122012-07-11Imposex42TR2012-232Stor tusensnäcka 0.36 Helkropp                                   0.2630.1226.3