IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4827) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37684 Vippholmen 2 48272015-06-22Imposex50V22015-009Stor tusensnäcka 0.52 Helkropp                                   0.280.1098
37246 Vippholmen 2 48272013-06-25Imposex50V22013-255Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.0970.0799.7
37500 Vippholmen 2 48272014-06-12Imposex50V22014-302Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.280.1098
34635 Vippholmen 2 48272010-06-14Imposex50V22010-156Stor tusensnäcka 0.47 Helkropp                                   0.3570.1117.9
35228 Vippholmen 2 48272011-06-10Imposex50V22011-195Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   0.2760.047113.8
36774 Vippholmen 2 48272012-06-07Imposex50V22012-229Stor tusensnäcka 0.39 Helkropp                                   0.1720.08117.2