IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4825) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37682 Trelleborgs hamn 48252015-06-12Imposex50TH2015-007Stor tusensnäcka 0.29 Helkropp                                   0.4840.23335.5
37243 Trelleborgs hamn 48252013-06-11Imposex50TH2013-253Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.8280.17348.3
37498 Trelleborgs hamn 48252014-06-26Imposex50TH2014-300Stor tusensnäcka 0.26 Helkropp                                   0.4840.23335.5
34473 Trelleborgs hamn 48252009-07-16Imposex50TH2009-129Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   1.080.19554.1
34637 Trelleborgs hamn 48252010-07-01Imposex50TH2010-158Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.880.17964
35230 Trelleborgs hamn 48252011-06-11Imposex50TH2011-197Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.840.13964
36776 Trelleborgs hamn 48252012-07-04Imposex50TH2012-231Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   1.080.21767.6