IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4786) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37238 Öst om Öre 47862013-06-26Imposex45ÖÖ2013-254Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.1050.2155.3
33991 Öst om Öre 47862008-06-26Imposex50ÖÖ001-132Stor tusensnäcka 0.5 Helkropp                                   0.5670.2616.7
34472 Öst om Öre 47862009-06-09Imposex50ÖÖ2009-128Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.8820.85620.6
34636 Öst om Öre 47862010-06-14Imposex50ÖÖ2010-157Stor tusensnäcka 0.48 Helkropp                                   0.4350.099321.7
35229 Öst om Öre 47862011-06-09Imposex50ÖÖ2011-196Stor tusensnäcka 0.49 Helkropp                                   0.1670.076816.7
36775 Öst om Öre 47862012-06-07Imposex50ÖÖ2012-230Stor tusensnäcka 0.51 Helkropp                                   0.1720.08817.2