IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4780) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
34466 SÖ Kittelö 47802009-06-10Imposex50KI2009-122Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   0.2410.35213.8
37240 SÖ Kittelö 47802013-06-27Imposex50KI2013-260Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.2670.09623.3
37689 SÖ Kittelö 47802015-06-23Imposex50KI2015-014Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   0.2350.092811.8
37505 SÖ Kittelö 47802014-06-11Imposex50KI2014-307Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.2350.092811.8
33985 SÖ Kittelö 47802008-06-15Imposex50KI001-126Stor tusensnäcka 0.48 Helkropp                                   0.5560.50318.5
34630 SÖ Kittelö 47802010-06-16Imposex50KI2010-151Stor tusensnäcka 0.46 Helkropp                                   0.1670.30316.7
35223 SÖ Kittelö 47802011-06-08Imposex50KI2011-190Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   10.11641.9
36769 SÖ Kittelö 47802012-06-06Imposex50KI2012-224Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.2290.09111.4