IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4779) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
33984 Ringsöfladen 47792008-06-15Imposex50RI001-125Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.147 2.94
37239 Ringsöfladen 47792013-06-27Imposex50RI2013-261Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.1110.35511.1
37506 Ringsöfladen 47792014-06-11Imposex50RI2014-308Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.1760.06085.88
37690 Ringsöfladen 47792015-06-23Imposex50RI2015-015Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.1760.06085.88
34465 Ringsöfladen 47792009-06-11Imposex50RI2009-121Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   0.02940.04582.94
34629 Ringsöfladen 47792010-06-16Imposex50RI2010-150Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.4480.18520.7
35222 Ringsöfladen 47792011-06-08Imposex50RI2011-189Stor tusensnäcka 0.34 Helkropp                                   0.5630.34521.9
36768 Ringsöfladen 47792012-06-06Imposex50RI2012-223Stor tusensnäcka 0.38 Helkropp                                   0.0290.052.9