IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(16) Art:(129) Station:(4778) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %TBTIN (µg/kg dw)*MBTIN (µg/kg dw)*DBTIN (µg/kg dw)*TPTIN (µg/kg dw)*MPTIN (µg/kg dw)*DPTIN (µg/kg dw)*TBTIN (µg/kg ww)*MBTIN (µg/kg ww)*DBTIN (µg/kg ww)*TPTIN (µg/kg ww)*MPTIN (µg/kg ww)*DPTIN (µg/kg ww)*TCHTIN_WW*DOTIN_WW*MOTIN_WW*TETIN_WW*Vas Deferens Sequence IndexRelative Penis Length Index (%)% females displaying imposex
37507 Oxelösunds marina 47782014-06-11Imposex50OM2014-309Stor tusensnäcka 0.4 Helkropp                                   0.8790.14645.5
37691 Oxelösunds marina 47782015-06-23Imposex50OM2015-016Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.8790.14645.5
37247 Oxelösunds marina 47782013-06-26Imposex100OM2013-262Stor tusensnäcka   Helkropp                                   0.3980.13338.3
33983 Oxelösunds marina 47782008-06-14Imposex50OM001-124Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.6840.19542.1
34464 Oxelösunds marina 47782009-06-10Imposex50OM2009-120Stor tusensnäcka 0.44 Helkropp                                   1.20.38948.8
34628 Oxelösunds marina 47782010-06-16Imposex50OM2010-149Stor tusensnäcka 0.43 Helkropp                                   0.60.30740
35221 Oxelösunds marina 47782011-06-09Imposex100OM2011-188Stor tusensnäcka 0.41 Helkropp                                   0.740.13154.4
36767 Oxelösunds marina 47782012-06-06Imposex100OM2012-222Stor tusensnäcka 0.42 Helkropp                                   0.5990.12253.8